Vädret

Väder Aneby

Trandansen 2019

 

Aktuellt just nu -

Trandansen i Hornborgasjön.

Planera ditt besök med att studera dagstatistiken

som du hittar genom att klicka på bilden

 

Ringmärkta fåglar 2012

Art mars apr. maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec. totalt
Kornknarr 2 2
Tofsvipa 3 3
Göktyta 2 2
Större hackspett 1 1
Mindre hackspett 2 1 1 4
Ladusvala 13 13
Trädpiplärka 1 5 20 26
Sädesärla 1 1
Strömstare 1 1
Gärdsmyg 5 10 7 8 30
Järnsparv 1 2 9 61 3 76
Rödhake 10 3 2 18 32 23 8 96
Näktergal 1 1
Blåhake 1 1
Svart rödstjärt 1 1
Buskskvätta 1 4 3 8
Koltrast 1 3 6 2 2 2 1 17
Taltrast 1 3 13 5 7 29
Rödvingetrast 1 2 3
Gräshoppsångare 8 4 12
Flodsångare 2 1 3
Sävsångare 1 11 1 13
Kärrsångare 8 20 1 29
Rörsångare 2 1 17 114 77 2 213
Trastsångare 1 1
Höksångare 1 1
Ärtsångare 1 2 3 11 17
Törnsångare 3 33 18 54
Trädgårdssångare 5 1 25 51 3 85
Svarthätta 2 24 81 19 126
Grönsångare 4 1 5
Gransångare 1 6 3 10
Lövsångare 10 2 3 389 476 20 900
Kungsfågel 3 8 90 2 103
Grå flugsnappare 1 1
Mindre flugsnappare 1 1
Svartvit flugsnappare 30 198 10 2 240
Stjärtmes 1 12 10 1 2 9 1 36
Entita 8 8 2 7 6 1 32
Talltita 3 1 1 5
Tofsmes 1 1
Svartmes 1 16 1 6 1 25
Blåmes 16 4 1 57 39 44 57 45 4 7 274
Talgoxe 9 4 79 46 11 6 31 49 4 17 256
Nötväcka 2 2 4
Trädkrypare 1 2 3
Törnskata 1 6 7
Varfågel 1 1
Stare 34 34
Bofink 2 2 1 13 3 21
Bergfink 1 6 7
Grönfink 2 2 1 2 7
Steglits 1 1
Grönsiska 10 22 10 2 44
Gråsiska 4 16 20
Brunsiska 4 5 9
Rosenfink 2 2 4
Domherre 2 2 3 7
Stenknäck 4 4
Gulsparv 1 2 4 2 9
Sävsparv 3 1 17 28 20 1 70
Summa: 35 58 172 370 707 1002 458 153 30 25 3010