Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2021

Art Mar Apr Maj Juni Juli Aug Totalt
Tornfalk       6 5   11
Lappuggla     3       3
Kungsfiskare       1     1
Större hackspett     1       1
Mindre hackspett     2       2
Trädpiplärka     2     6 8
Forsärla 2     1     3
Strömstare 3           3
Gärdsmyg 1 2     11 8 22
Järnsparv   6     6 2 14
Rödhake   50 10   28 31 119
Näktergal           2 2
Buskskvätta     2       2
Koltrast   7 2   3 13 25
Björktrast           1 1
Taltrast   4     2 9 15
Rödvingetrast   10 2   3 3 18
Sävsångare     3   9 25 37
Kärrsångare     1   9 8 18
Rörsångare     11   45 101 157
Trastsångare           1 1
Härmsångare         2   2
Ärtsångare         6 22 28
Törnsångare     14   21 13 48
Trädgårdssångare     15   40 140 195
Svarthätta     14   59 174 247
Grönsångare           2 2
Gransångare   6 1   5 5 17
Lövsångare   3 37   355 293 688
Kungsfågel   1     2 2 5
Grå flugsnappare     2     1 3
Svartvit flugsnappare     28 206 8 4 246
Stjärtmes   4 1       5
Entita   1 6   7   14
Svartmes     1 7   2 10
Blåmes   6 1 62 14 12 95
Talgoxe 1 5 5 111 2 1 125
Nötväcka     9   2 2 13
Trädkrypare 2 1     3 2 8
Törnskata           3 3
Nötskrika   1         1
Skata         1   1
Stare     23       23
Bofink   40 21   1 4 66
Grönfink   10 20       30
Steglits   4     4   8
Grönsiska         1 1 2
Hämpling           1 1
Vinterhämpling   1         1
Domherre   2         2
Stenknäck 1           1
Sävsparv   10 3   10 1 24
               
Summa 10 174 243 391 652 894 2374