Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2021

Art Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Totalt
Lappuggla     3           3
Kungsfiskare       1         1
Större hackspett     1           1
Mindre hackspett     2           2
Tornfalk       6 5       11
Törnskata           3     3
Nötskrika   1             1
Skata         1       1
Svartmes     1 7   2   1 11
Entita   1 6   7   2   16
Talltita             1   1
Blåmes   6 1 62 14 12 22 86 203
Talgoxe 1 5 5 108 2 1 9 58 189
Ladusvala             2   2
Stjärtmes   4 1       8 2 15
Lövsångare   3 37   353 293 33 1 720
Gransångare   6 1   5 5 6 22 45
Grönsångare           2     2
Trastsångare           1     1
Sävsångare     3   9 25 12   49
Rörsångare     11   42 103 55 3 214
Kärrsångare     1   10 8     19
Härmsångare         2       2
Svarthätta     14   59 172 107 14 366
Trädgårdssångare     15   40 140 5   200
Ärtsångare         6 22 5   33
Törnsångare     14   21 14     49
Kungsfågel   1     2 2 2 82 89
Gärdsmyg 1 2     11 8 13 33 68
Nötväcka     9   2 2 1 3 17
Trädkrypare 2 1     3 2 1 3 12
Stare     23           23
Koltrast   7 2   3 12 5 11 40
Björktrast           1   1 2
Rödvingetrast   10 2   3 3 4 1 23
Taltrast   4     2 10 2   18
Grå flugsnappare     2     1     3
Rödhake   50 10   28 32 39 61 220
Näktergal           2     2
Svartvit flugsnappare     28 206 3 4     241
Buskskvätta     2   1       3
Strömstare 3               3
Järnsparv   6     6 2 164 4 182
Forsärla 2     1         3
Trädpiplärka     2     6 1   9
Bofink   40 21   1 5   4 71
Stenknäck 1               1
Domherre   2             2
Grönfink   10 20         1 31
Vinterhämpling   1             1
Hämpling           1     1
Gråsiska               49 49
Brunsiska               28 28
Steglits   4     4     2 10
Grönsiska         1 1 7 102 111
Gulsparv               1 1
Sävsparv   10 3   10 1 13 12 51
                   
Summa 10 174 243 391 655 899 520 585 3474