Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2021

 

Art Mar
Forsärla 2
Strömstare 3
Gärdsmyg 1
Talgoxe 1
Trädkrypare 2
Stenknäck 1
Totalt 10