Vädret

Väder Aneby

Web kamera Örnutfodringen Store Mosse

Säsongens örnutfodring på Store Mosse är ifull gång Följ den direkt genom att klicka på bilden. OBS! Länken kan vara nedsläckt vissa tider p,g.a batteridrift Örnutfodring ---------------------------------------

Välkommen till Aneby Ornitologiska klubb

 


Klubben är en lokal förening som bland annat har till uppgift att utforska fågelfaunan,

verka för naturvård, samt hos allmänheten väcka och underhålla intresset för ett rikt fågelliv.

Bli Medlem !
Medlemsavgiften är:   18 år och äldre 100:-   under 18 år 50:- familjemedlemmar 10:-

Ange om du är under 25 år på inbetalningskortet.
Avgiften betalas på plusgiro 86 00 61 -1

Aneby Ornitologiska Klubb
c/o Mats Thorin
Skogsgatan 83
578 32 Aneby

tel: 0380-411 58
mobil: 0702-628 798
mail: thorinaneby@gmail.com