Senaste kommentarer

Vädret

Väder Aneby

AOK Höstprogram 2017

aHöstprogram 2017

Sept – Nov. Ringmärkning.

Som vanligt bedriver klubben ringmärkning vid Ralångens fågelstation. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om svårbestämda fågelarter och det rör sig då företrädesvis om olika tättingar.

Beroende av väder sker detta lör eller sön. Vill du vara med och hjälpa till vid ringmärkning, ring Mats Thorin 0702628798.

H17-1H17-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept – Nov. Havsfågelskådning.

Sommarblåsten missade vi men programpunkten att åka till västkusten när det blåser behåller vi. Liror, stormfåglar, havssulor, alkor mm ses blåsiga dagarna så vi ger oss inte så denna programpunkt. Det blir snabba beslut om ev. resa, en icke bindande intresseanmälan kan göras till, Peter Hörenius 0702304198.

Håll koll på hemsidans forum vid hårda västliga vindar.

10 sept. Höstresa.

En endagsresa till fåglarna, det blir tidig avfärd och trolig sen hemkomst. Vi åker dit där fåglarna finns för dagen. Om du vill åka med, ring Björn Karlsson 0706070321 senast 8 sept.

H17-3H17 -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 okt. Tvådagarsresa till Öland.

Vi åker till södra Öland och hoppas en höst som förra året. Boende blir på vandrarhem, restaurangbesök på kvällen och naturligtvis kläder för årstiden. Anmälan till Peter Hörenius 0702304198 senast 18/10.

H17-5

 

4-5  Nov. Smålandsrallyt.

Som tidigare år är detta en satsning där man försöker få ”man ur huse” för att se vad som finns i landskapet. Jönköping och Kalmar har väl dom bästa förutsättningarna för att lyckas hitta rariteter, men vi ger oss inte.

Vi jobbar på som ett rapportområde även detta år och sammanställning sker via ”artportalen” eller genom Mats Thorin 038041158 eller 0702628798.

H17-6

 

23 Nov. Bildvisning klubblokalen (obs ny lokal).                  

Vi träffas i klubblokalen 18:30 och tittar på medlemmarnas bilder, så ta med bilder som du vill visa upp eller har frågor om. Adressen till den nya lokalen är Konserthusgatan 9d med ingång på baksidan. Vi fikar som vanligt för en tia.

13-14 Jan. 2018. Vinterresa.

En nygammal tradition där vi åker iväg på en tvådagars årskryssar-resa. Det troliga blir väl söderut med en övernattning på något skånskt vandrarhem. Lite förberedelser behövs så vi måste ha in anmälan senast 9/1 till Peter Hörenius 0702304198.

H17-7

H17-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Jan. 2018. Årsmöte. 18:30 i nya klubblokalen Konserthusgatan 9d.

Klubben håller sitt årsmöte med årsmötesförhandling med bildvisning.

Klubben bjuder på fika.

H17-9

 

 

  • Finns det önskemål för programmet 2018 (resmål och tid) anmäl gärna detta till Björn, Björn eller Peter.
  • Medlemsavgift 2018. Vuxen 100: – Barn 50: – Familjemedlem 10: –
  • Klubbens plusgiro är 86 00 61-1
  • Håll dig uppdaterad på klubbens välbesökta hemsida.  http://wp.hoglandsobsar.se/
  • Du rapporterar väl in dina observationer på Artportalen? www.artportalen.se/birds/
  • Adressändringar skickas till Peter Hörenius peter.horenius@gmail.com