Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ring Nytt 2018

Sammanfattning 2018

Under 2018 ringmärktes totalt 4 186 fåglar av 60 arter och 3 raser. De sex största artern
blev gråsiska 1 439, lövsångare 600, svarthätta 220, talgoxe 218, rödhake 211 och blåmes 204.
En del lite ovanliga arter som ringmärktes var sparvuggla 1, blåhake 3, tajgasångare 1,
mindre flugsnappare 1, skäggmes 1, snösiska 5 och dvärgsparv 1 (som också var ny märkart för klubben).

Årets pullmärkning gick ganska bra, totalt ringmärktes 355 pulli fördelade på tornfalk 4,
svartvit flugsnappare 143, talgoxe 116, blåmes 62, svartmes 9 och stare 21. De flesta fåglarna
har under året blivit ringmärkta vid Ralångens fågelstation, vårmärkningen pågick mellan
16 apr. – 31 maj totalt ringmärktes 42 fåglar under 5 märkdagar, höstsäsongen pågick mellan
11 juli – 17 nov. och 3 760 fåglar ringmärktes under 53 märkdagar. Ifrån RC har det kommit 9 återfynd,
dessa är rörsångare som har kontrollerats vid Landsjön och Bingsmarken, lövsångare funnen död i Växjö,
Trädgårdssångare ifrån Gränna och Frankrike, gråsiska kontrollerade i Danmark och Tyskland,
och sävsparvar i Tyskland och Frankrike.

 

November

Totalt blev det 7 märkdagar vid Ralångens fstn.i november månad och jag kunde avsluta höstsäsongen
den 17:e. Detta innebär att jag har varit ute och ringmärkt 53 dagar sedan starten den 11 juli, och totalt
under hösten ringmärktes 3 671 fåglar. Fångsten under november kom att dominera kraftigt av
gråsiska 573 ringm, bästa dagen blev den 12:e då jag ringmärkte 106 fåglar varav 98 gråsiskor.
Mer udda arter denna månad har varit varfågel 1, skäggmes 1 och snösiska 5. Totalt denna månad
ringmärktes 611 fåglar och under hela året har hitintills 4 186 fåglar ringmärkts.

Återfynd

Inget återfynd har kommit ifrån RC under november månad, däremot har jag fått svar på några
främmande kontroller som jag gjorde. En gråsiska som jag kontrollerade den 18 okt.  var ring
4 dagar tidigare vid Hammarö fstn i södra Värmland. En sävsparv blev kontrollerad den 2 okt
och visade sig vara ringmärkt vid Saint-Malo-De-Guersac i Frankrike den 9 nov.2017.

Oktober

Med över tusen ringmärkta fåglar så blev oktober en riktigt bra månad. Totalt ringmärktes
1 175 fåglar på 12 märkdagar. Bästa dagen blev den 20:e med 342 ringmärkta fåglar, hade
vi bara fångat sex fåglar till så hade det blivit ett nytt dagsrekord, det gamla är ifrån juli 1990.
En annan bra dag var den 18:e då ringmärktes 228 fåglar, båda dagarna dominerades fångsten
av gråsiskor. Den 20:e var det 325 gråsiskor vilket är nytt dagsrekord för arten, den 18: e blev
det 203 gråsiskor. Den 6:e fick jag en ny ringmärkningsart, det var en ung dvärgsparv. Andra
trevliga märkarter har varit sparvuggla den 2:e en sen ärtsångare den 3:e även rörsångaren den
10:e var sent. Fångsten denna månad har dominerats av gråsiska 865 fåglar.

Återfynd

I från RC har det kommit ett återfynd, det gäller en sävsparv som jag ringmärkte den 24 sep.
2016, den blev kontrollerad av ringmärkare vid Darmstadt, Tyskland den 17 okt. 2018.
Under hösten har jag gjort två främmande kontroller på fåglar som har blivit ringmärkta
vid Kvismaren, Närke. Den första var en sävsångare som jag kontrollerade den 27 aug. den
hade blivit ringmärkt 12 dagar tidigare. Den andra var en rörsångare som jag kontrollerade
den 10 sep. den hade ringmärkts 7 dagar tidigare. Avståndet till Kvismaren är 154 km.

September

Tajgasångare och Mindre flugsnappare

Årets september blev en fantastisk ringmärknings månad, jag var ute hela 15 morgnar och ringmärkte. Totalt ringmärktes 723 fåglar, och de tre största arterna var rödhake 114, järnsparv 111 och grönsiska 85. De högsta dagssummorna inträffade den 27:e med 96 fåglar då var det gott om grönsiskor 58 ex. och den 16:e blev det 85 fåglar då var det rödhake 34 och järnsparv 23 som slog till. Den 16:e var dessutom den dagen som jag ringmärkte klubbens 100 000:e fågel sedan starten 1975, det blev en rödhake. En del rariteter har det också blivit, hela tre blåhakar var länge sedan jag fångade en höst. Den 10:e kom en efterlängtad fågelart, en mindre flugsnappare, det var den första som jag ringmärkt under hösten, jag har sedan tidigare en ifrån juni månad. Lika efterlängtad var stationens tredje tajgasångare som jag ringmärkte den 27:e . Totalt har jag hitintills ringmärkt 2 400 fåglar i år.

Återfynd

Under september har det kommit tre återfynd ifrån ringmärkningscentralen. En lövsångare som jag ringmärkte den 2 aug. flög efter 19 dagar mot en fönsterruta vid en skola i Växjö.

Bosse Pettersson kontrollerade en rörsångare vid Bingsmarken, Ystad, som jag hade ringmärkt den 15 sep. 2017 och han kontrollerade den 2 aug i år. Sedan har vi en trädgårdssångare som även den flög mot en fönsterruta vid Saint-Juery, Frankrike den 26 aug, jag hade ringmärkt fågeln 20 dagar tidigare

 

Augusti

Under augusti månad har jag varit ute och ringmärkt 11 morgnar, det får man anse är en bra täckning av denna månad. Bästa dagen
blev den 11:e med 97 ringmärkta fåglar, även den 8:e blev bra med 96 ringmärkta. De tre största arten i augusti har varit lövsångare 336,
svarthätta 91 och rörsångare 83. Flera av sångarna visar på positiva siffror i år. jämn.fört med förra året, riktigt höga siffror har lövsångare
och svarthätta haft. Det är bara rörsångare och sävsångare som har sämre siffror än förra året. Hos gransångaren har det varit det bästa året
sedan vi började fånga den sydliga rasen hos oss. Riktigt låga siffror visar trädpiplärkan och sävsparven, men den sistnämnda har ju
fortfarande chansen att rätta till detta i september. Dom mer ovanliga arterna har saknats helt denna månad, nämnas bör bara en rosenfink
den 6:e. Ringmärkning av blåmes 25 och svartmes 2 kan vara början på en invasion i höst. Det återstår att se. Totalt denna månad ringmärktes
751 fåglar, och totalt i år är det nu 1677.

 

 

Juli

Gransångare, Foto Mats Thorin

All ringmärkning denna månad har genomförts vid Ralångens fågelstation, jag startade upp den 11:e och sedan har jag varit ute vid 8 tillfällen.
Totalt har jag då ringmärkt 499 fåglar, vilket ger ett snitt på 62 fåglar/dag. Det är något lägre jämfört med förra sommaren.

Bästa dagen blev den 25:e med 95 ringmärkta fåglar, fångsten denna morgon dominerades av lövsångare 50 ex.
En stor del av fångsten denna månad har varit lövsångare (216 ex.) och sedan har vi svarthätta (72 ex.) vilket är ovanligt många för att vara i juli månad.
Mer ovanliga märkningar har varit sydlig gransångare 6 och kärrsångare 3.
Totalt ringmärktes 499 fåglar i juli, och årssumman är nu uppe i 919 fåglar. Så det blir nog en bra säsong även i år.

Foto: Mats Thorin

Juni

Denna månad har det varit väldigt dåligt med aktiviteten när det gäller ringmärkning. Nattsångarna saknades nästa helt, och vårens ringmärkning vid fågelstationen avslutade jag redan i slutet av maj. Så dom fåglar som har ringmärkts är bara pulli som jag har haft i mina fågelholkar. Tornfalken som häckade i holken vid ladan hade i år 4 ungar, en mycket sen häckning av stare gav 4 ungar. Sedan har vi småfågelholkarna, här blev resultatet på svartvit flugsnappare 142 ungar, blåmes 43 ungar och talgoxe 30 ungar. Några av mesarna blev ju ringmärkta redan i maj månad (se nedan).

Totalt hitintills i år är det 434 ringmärkta

Maj

Under maj månad blev det bara 4 märkdagar vid Ralångens fågelstation. Tillgången på fåglar var mycket dålig, och endast 31 fåglar ringmärktes dessa dagar.
Vattenståndet i Ralången var mycket högt, vilket gjorde att jag bara kunde använda näten som var på ängen.
Trevliga märkarter blev mindre hackspett och kärrsångare. I slutet av månaden gjorde jag minförsta kontroll av fågelholkarna, i 101 holkar hade jag 64 häckningar. Det är ett bra resultat,och det kan fortfarande komma till något par. I 11 starholkar hade jag 5 par,vilket är några par mindre än det brukar vara. Nytt för i år var att i en av holkarna häckade en svartvit flugsnappare, den hade gott om plats. Märkningen av pulli gav 123 fåglar, dessa var talgoxe86, blåmes 28 stare 17 och svartmes 9. Totalt i år har jag hitintills ringmärkt 211 fåglar.

April

På grund av den kalla våren som vi har haft så har det hitintills inte blivit många fåglar ringmärkta. Det har bara blivit en morgon vid Ralångens fstn. resten av fåglarna har fångats vid min fågelmatning hemma på tomten. Här har det dock varit ganska magert med fåglar, inte alls som det kan vara vissa vårar när finkarna passerar mot norr. Total har bara 34 fåglar ringmärkts, vilket är en mycket dålig start på året.

 

Återfynd

Under vintern har det kommit tre återfynd ifrån ringmärkningscentralen. En rörsångare som ringmärktes i aug. 2016 kontrollerades i juli 2017 vid Landsjön. En sävsparv ringmärkt i juli 2017, återfångades tre månader senare vid Drome i Frankrike. Sedan har vi resultatet ifrån den fantastiska invasionen av gråsiska som vi hade förra hösten. En gråsiska ringmärkt i nov. blev två månader senare dödad av en hund i södra Danmark. Sedan har vi fått svar på kontroller av gråsiska, den ena var ringmärkt i Hörnefors, Västerbotten och den andra på Örskär i nord Uppland, båda blev kontrollerade i november vid fågelstationen.

 

Sammanfattning 2017

Totalt ringmärktes 6 010 fåglar av 55 arter och 3 raser, det är ett nytt årsrekord, och klart mer än det gamla på 4 102 fåglar ifrån 1984. De sex största arterna var gråsiska 2 756, lövsångare 560, järnsparv 390, rödhake 293, blåmes 228 och sävsparv 217. Året innehöll inte många rariteter, de mest udda var rosenfink 2 och mindre flugsnappare 1. Dom tre raserna var brunsiska 40, snösiska 11 och sydlig gransångare 3. De flesta fåglarna ringmärktes vid Ralångens fågelstation, under våren var jag ute 13 dagar under tiden 30 mars-6 juni och ringmärkte då 324 fåglar. På hösten blev det 63 dagar under tiden 6 juli-10 dec. och då ringmärktes 5 132 fåglar. Inventeringen av småfågelholkarna gav 73 par fördelade på svartvit flugsnappare 35 par, talgoxe 21 par, blåmes 14 par, svartmes 2 par, och nötväcka 1 par. Starholkarna gav i år 6 par och strömstareholkarna gav ingen strömstare utan en häckning av forsärla, och storholkarna gav 1 par tornfalk. Totalt ringmärktes 412 pulli, vilket är bra.

När det gäller återfynd så har det kommit 11 st. ifrån Riksmuseet i år, en sävsångare återfångades vid Torhamn, rörsångare vid Hasslarp, Staffanstorp och i Frankrike, en svarthätta död i Växjö, en gransångare kontrollerades i Danmark, gråsiska på Nidingen och i Danmark, en brunsiska i Norge och sävsparv vid Kvismaren och i Växjö.