Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkning 2024

Art Mars Apr. Maj Juni Totalt
Kornknarr     1   1
Kattuggla     13 4 17
Större hackspett 2 1     3
Skata     1   1
Svartmes     12   12
Tofsmes 1       1
Entita 1 1   8 10
Blåmes 3   3 48 54
Talgoxe 4 21 3 57 85
Stjärtmes     2   2
Lövsångare     14   14
Rörsångare     1   1
Svarthätta     13   13
Trädgårdssångare     9   9
Ärtsångare     3   3
Törnsångare     4   4
Kungsfågel 1       1
Nötväcka 1   5   6
Trädkrypare     1   1
Stare     23   23
Koltrast   2     2
Taltrast   1     1
Rödhake 1 6 3   10
Näktergal     1   1
Svartvit flugsnappare     21 159 180
Buskskvätta     1   1
Järnsparv   5 1   6
Forsärla 1       1
Bofink 1 8 7   16
Bergfink   11     11
Stenknäck 1 22     23
Domherre 5 25     30
Grönfink   3     3
Steglits   5     5
Grönsiska 6 11     17
Gulsparv   3     3
Sävsparv     1   1
           
Summa: 28 125 143 282 578