Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Om klubben

 

 Dekal_AOK_10cm    

Aneby Ornitologiska klubb bildades 28 december 1971. Under de första 3 åren var Lennart Fritzson klubbens ordförande, för att sedan lämna över klubban till Douglas Gustavsson som hade denna post fram till slutet av 90-talet då Mats Thorin tog över.

Sedan hösten 1974 hyr föreningen en källarlokal på Konserthusgatan, Aneby, som där med utgör basen för verksamheten inomhus. I klubblokalen finns litteratur, tidskrifter, äldre årgångar av klubbens tidskrift Aegolius, försäljningsartiklar (julkort, artlistor, dekaler, böcker, tavlor) etc. Klubben ansvarar för två fågeltorn som båda är förlagda till kommunens kärnområden för fågelskådning. Vid sjön Hyllingens östra sida byggdes ett torn av klubbmedlemmarna, som sedan stod klart 1971. Det andra tornet uppfördes 1984 av ett arbetslag från AMS och är beläget nedom Marbäcks kyrka, utmed sjön Ralångens östra strand. Sedan slutet av 70-talet bedrivs ringmärkning där. I dagligt tal kallas lokalen för Ralångens fstn eller bara Rafstn.

Klubben har genom åren varit aktiv och deltagit i olika projekt såsom bl.a berguvsprojektet, inventeringar av fiskgjuse (1976-80), gräshoppsångare (årligen), hackspettar (1988-90), knölsvanar (1988), nattfågelsångare (årligen), internationella sjöfågelinventeringen (årligen sedan 1989), projekt fågelatlas (1974-84), holkprojekt (1981-91), sjöfågelräkning (1975-77), vadarräkning (1973-74), vinterfågelräkning (årligen), uggleinventering (1973-83), storspovsinventering (1985-87) mm.

Några av föreningens uppgifter är att utforska den lokala fågelfaunan, verka för god naturvård samt hos allmänheten väcka och underhålla intresset för ett rikt fågelliv. Klubben har idag ca 115 medlemmar. Hoppas att Du finner klubben intressant och vill vara med som aktiv eller stödjande medlem. Medlemskap i klubben erhålles genom att betala in årsavgiften, 120:- (barn under 18 år 60:-, familjemedlemmar 20:-) på plusgiro 86 00 61-1. Som medlem får Du klubbskriften Aegolius som utkommer med en årsredovisning gällande observationer, ringmärkningsdata , exkursionsrapporter mm ifrån det år som förflutit.

Styrelsen är vald enligt nedan:

 

Ordförande:  Mats Thorin Skogsgatan 83, 578 32 Aneby
Tel: 0702-628 798, thorinaneby@gmail.com

Sekreterare: Anna Lundqvist, Hårdanäs 2, 571 93 Nässjö
Tel: 073-905 59 63, annalundqvist-@hotmail.com

Kassör: Peter Hörenius, Skolgatan 15 578 31 Aneby
Tel: 0702-304 198  peter.horenius@gmail.com

Hemsidesansvarig: Samuel Hansson, Bondegatan 2, 573 40 Tranås
Tel: 076-767 39 76, samuelhansson@hotmail.com

Ringmärkningsgruppen
Ansvarig: Mats Thorin Skogsgatan 83 578 32 Aneby
 Tel: 0702-628 798, thorinaneby@gmail.com

Programgruppen
Ansvarig: Björn Karlsson, Castmans V 108, 575 37 Eksjö
Tel: 0706-070 321, bjorkar59@gmail.com

Naturvårdsgruppen
Ansvarig: Gabriella Fjordmark Lerne, Ormestorp skolan 1, 573 96 Tranås
g.fjordmark@gmail.com

Publikationsgruppen
Ansvarig: Daniel Thell, Norra Boarp 9 563 91 Gränna
Tel: 0703-999 318, daniel.thell@jonkoping.se

Styrelsen hälsar Dig varmt välkommen ut i kommunens intressanta fågelmarker med önskan om fina fågelupplevelser.

Vi syns i fält.