Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2014

 

Art Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Totalt
Vattenrall                 1 1
Tofsvipa           3 3
Berguv 2 2
Kungsfiskare 1 1
Större hackspett 2 1 3
Backsvala 7 7
Ladusvala 365 52 417
Trädpiplärka 2 1 9 5 17
Gulärla 4 4
Forsärla 2 2
Sädesärla 1 1
Strömstare 2 1 3
Gärdsmyg 8 9 5 15 37
Järnsparv 2 4 4 55 5 70
Rödhake 12 6 2 21 28 13 13 1 96
Rödstjärt 1 1
Buskskvätta 2 1 1 4
Koltrast 2 4 3 1 10
Björktrast 2 2
Taltrast 1 3 4
Rödvingetrast 1 6 1 8
Gräshoppsångare 1 2 3
Flodsångare 4 4
Sävsångare 1 2 26 6 35
Kärrsångare 1 1 8 10
Rörsångare 8 3 15 174 56 4 260
Härmsångare 1 1
Ärtsångare 2 8 10
Törnsångare 3 1 4 5 13
Trädgårdssångare 5 2 6 25 3 41
Svarthätta 11 4 6 51 11 4 87
Tajgasångare 1 1
Gransångare 1 1 8 6 16
Sydlig gransångare 2 2
Sibirisk gransångare 1 1
Lövsångare 5 9 1 126 314 15 470
Kungsfågel 1 5 11 20 37
Svartvit flugsnappare 8 108 1 1 118
Stjärtmes 4 4 4 1 1 2 12 28
Entita 7 2 8 3 4 2 2 28
Tofsmes 1 1 2
Svartmes 2 3 5
Blåmes 10 20 4 22 20 41 27 41 5 190
Talgoxe 19 38 11 1 23 32 6 7 27 34 1 198
Nötväcka 3 8 2 1 14
Trädkrypare 2 1 2 5
Törnskata 5 5
Stare 32 32
Bofink 1 1 2 1 2 3 2 12
Bergfink 9 9
Grönfink 1 3 7 1 10 10 32
Grönsiska 3 6 16 3 4 98 1 131
Gråsiska 21 216 237
Brunsiska 1 37 38
Domherre 3 11 2 8 7 31
Stenknäck 4 4
Gulsparv 1 1 1 3
Sävsparv 1 4 4 13 23 4 49
Summa: 51 79 59 26 145 185 260 1127 349 314 261 2855