Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2016

Ringmärkta fåglar 2016

Art Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Totalt
Mindre strandpipare 3 3
Skogssnäppa 1 1
Sparvuggla 1 1
Kungsfiskare 1 1
Strömstare 6 6
Mindre hackspett 1 1
Backsvala 1 1
Ladusvala 115 5 120
Trädpiplärka 1 4 3 2 10
Ängspiplärka 8 8
Gulärla 1 1
Forsärla 1 1 2
Sädesärla 1 1
Gärdsmyg 1 1 7 15 26 15 65
Järnsparv 6 7 246 16 275
Rödhake 23 1 2 13 36 78 101 254
Rödstjärt 1 1
Koltrast 3 2 6 5 2 3 21
Björktrast 1 5 6
Taltrast 2 1 2 2 1 2 10
Rödvingetrast 1 3 1 5
Flodsångare 2 2
Vassångare 1 1
Sävsångare 12 11 6 29
Busksångare 1 1
Kärrsångare 4 2 6
Rörsångare 5 5 39 115 52 8 224
Härmsångare 1 2 1 1 5
Ärtsångare 1 14 12 3 30
Törnsångare 4 1 24 10 39
Trädgårdssångare 5 1 33 48 15 102
Svarthätta 6 1 46 80 68 4 205
Grönsångare 2 2
Lövsångare 12 16 1 640 379 21 1069
Gransångare 3 11 8 22
Sydlig gransångare 5 3 8
Kungsfågel 2 10 21 33
Grå flugsnappare 2 1 3
Svartvit flugsnappare 13 107 5 125
Stjärtmes 1 20 7 7 35
Entita 7 6 3 1 1 18
Talltita 1 1 2
Tofsmes 1 1
Svartmes 1 1
Blåmes 1 83 4 17 40 38 36 219
Talgoxe 5 87 8 1 3 36 34 174
Nötväcka 8 1 1 1 11
Trädkrypare 1 1 2 4
Törnskata 2 1 3
Stare 28 28
Bofink 3 3 2 1 4 13
Grönfink 1 1 2 4
Steglits 1 1
Grönsiska 2 43 44 89
Gråsiska 45 45
Brunsiska 6 6
Snösiska 1 1
Domherre 1 1
Rosenfink 1 1 2
Gulsparv 1 1 1 3
Sävsparv 3 4 23 13 74 28 145
Summa: 66 289 161 927 925 751 386 3505