Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2021

Art Mar Apr Totalt
Forsärla 2   2
Strömstare 3   3
Gärdsmyg 1 2 3
Järnsparv   6 6
Rödhake   51 51
Koltrast   7 7
Taltrast   4 4
Rödvingetrast   9 9
Gransångare   6 6
Lövsångare   3 3
Kungsfågel   1 1
Stjärtmes   4 4
Entita   1 1
Blåmes   6 6
Talgoxe 1 5 6
Trädkrypare 2 1 3
Nötskrika   1 1
Bofink   40 40
Grönfink   10 10
Steglits   4 4
Vinterhämpling   1 1
Domherre   2 2
Stenknäck 1   1
Sävsparv   10 10
       
Summa 10 174 184