Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2021

Art Mar Apr Maj Juni Totalt
Tornfalk       6 6
Kungsfiskare       1 1
Större hackspett     1   1
Mindre hackspett     2   2
Trädpiplärka     2   2
Forsärla 2     1 3
Strömstare 3       3
Gärdsmyg 1 2     3
Järnsparv   6     6
Rödhake   50 10   60
Buskskvätta     2   2
Koltrast   7 2   9
Taltrast   4     4
Rödvingetrast   10 2   12
Sävsångare     3   3
Kärrsångare     1   1
Rörsångare     11   11
Törnsångare     14   14
Trädgårdssångare     15   15
Svarthätta     14   14
Gransångare   6 1   7
Lövsångare   3 37   40
Kungsfågel   1     1
Grå flugsnappare     2   2
Svartvit flugsnappare     28 206 234
Stjärtmes   4 1   5
Entita   1 6   7
Svartmes     1 7 8
Blåmes   6 1 62 69
Talgoxe 1 5 5 111 122
Nötväcka     9   9
Trädkrypare 2 1     3
Nötskrika   1     1
Stare     23   23
Bofink   40 21   61
Grönfink   10 20   30
Steglits   4     4
Vinterhämpling   1     1
Domherre   2     2
Stenknäck 1       1
Sävsparv   10 3   13
           
Summa 10 174 240 391 815