Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2021

Art Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Totalt
Lappuggla     3             3
Kungsfiskare       1           1
Större hackspett     1           1 2
Mindre hackspett     2             2
Tornfalk       6 5         11
Törnskata           3       3
Nötskrika   1               1
Skata         1         1
Svartmes     1 7   2   1 1 12
Entita   1 6   7   2   5 21
Talltita             1   2 3
Blåmes   6 1 62 14 12 22 86 58 261
Talgoxe 1 5 5 108 2 1 9 58 48 237
Ladusvala             2     2
Stjärtmes   4 1       8 2   15
Lövsångare   3 37   353 293 33 1   720
Gransångare   6 1   5 5 6 22   45
Grönsångare           2       2
Trastsångare           1       1
Sävsångare     3   9 25 12     49
Rörsångare     11   42 103 55 3   214
Kärrsångare     1   10 8       19
Härmsångare         2         2
Svarthätta     14   59 172 107 14   366
Trädgårdssångare     15   40 140 5     200
Ärtsångare         6 22 5     33
Törnsångare     14   21 14       49
Kungsfågel   1     2 2 2 82 2 91
Gärdsmyg 1 2     11 8 13 33 1 69
Nötväcka     9   2 2 1 3 1 18
Trädkrypare 2 1     3 2 1 3   12
Stare     23             23
Koltrast   7 2   3 12 5 11 1 41
Björktrast           1   1   2
Rödvingetrast   10 2   3 3 4 1   23
Taltrast   4     2 10 2     18
Grå flugsnappare     2     1       3
Rödhake   50 10   28 32 39 61   220
Näktergal           2       2
Svartvit flugsnappare     28 206 3 4       241
Buskskvätta     2   1         3
Strömstare 3                 3
Järnsparv   6     6 2 164 4   182
Forsärla 2     1           3
Trädpiplärka     2     6 1     9
Bofink   40 21   1 5   4   71
Bergfink                 1 1
Stenknäck 1                 1
Domherre   2               2
Grönfink   10 20         1 1 32
Vinterhämpling   1               1
Hämpling           1       1
Gråsiska               49 62 111
Brunsiska               28 27 55
Steglits   4     4     2 2 12
Grönsiska         1 1 7 102 28 139
Gulsparv               1   1
Sävsparv   10 3   10 1 13 12   51
                     
Summa 10 174 243 391 655 899 520 585 241 3715