Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkningslistor

Totalt antal ringmärkta fåglar 1975 – 2022       Totalt Egna Åter-
Art 2020 2021 2022 1975-22 kontr. fynd
Gräsand       1    
Knipa       2 1  
Skäggdopping       2    
Gråhäger       11   1
Fiskgjuse       4    
Bivråk       3    
Sparvhök     2 17    
Duvhök       2    
Brun kärrhök       45   2
Fjällvråk       1    
Ormvråk       15    
Vattenrall 1     8    
Kornknarr       12    
Tofsvipa       34   1
Mindre strandpipare       20    
Storspov       6    
Rödspov       3    
Kärrsnäppa       1    
Morkulla     1 2    
Dvärgbeckasin       4    
Enkelbeckasin       9    
Drillsnäppa       3    
Skogssnäppa       2    
Grönbena       3    
Fiskmås       2   1
Fisktärna       84    
Ringduva       5    
Gök       1    
Berguv       65 1 24
Kattuggla       154 4 9
Lappuggla 1 3   4    
Sparvuggla       6 1  
Pärluggla       35    
Hornuggla       56   1
Nattskärra       1    
Tornseglare       30 1  
Kungsfiskare   1 4 19 1  
Göktyta 10     138    
Mindre hackspett 1 2 1 28 4  
Större hackspett 1 2 3 38 1  
Gröngöling       5    
Tornfalk 3 11 5 89 1 3
Törnskata 3 3 2 323 2  
Varfågel     2 7    
Nötskrika   1   43 4  
Skata   1   16   1
        Totalt Egna Åter-
  2020 2021 2022 1975-22 kontr. fynd
Smalnäbbad nötkråka       2    
Kaja       20    
Kråka     1 39   1
Korp       2    
Sidensvans       9    
Svartmes 7 12 3 395 3 1
Tofsmes     1 64 4  
Entita 12 21 13 1378 118 2
Talltita 1 3 1 239 8  
Blåmes 328 261 203 7284 196 9
Talgoxe 229 237 242 7433 161 10
Skäggmes       150   1
Trädlärka       5    
Sånglärka       2    
Korttålärka       1    
Backsvala       342 1 2
Ladusvala 2 2   6599 2 6
Hussvala       9    
Ladusvala x hussvala       2    
Stjärtmes 23 15 8 694 87  
Lövsångare 596 720 443 21915 730 17
Gransångare 48 45 44 421 1 2
Sibirisk gransångare       1    
Grönsångare 1 2 4 66    
Tajgasångare 4   1 9    
Trastsångare 1 1 3 24   1
Sävsångare 73 49 43 1244 2 12
Busksångare       3    
Rörsångare 267 214 192 8898 80 95
Kärrsångare 9 19 8 309 8  
Härmsångare 11 2 6 138 4  
Gräshoppsångare       289 24  
Flodsångare       71 2 1
Vassångare     1 3    
Svarthätta 352 366 261 4892 31 4
Trädgårdssångare 144 200 153 2784 57 6
Höksångare 1   1 8    
Ärtsångare 32 33 26 939   1
Törnsångare 22 49 26 1814 58 2
Kungsfågel 309 91 55 1235   1
Gärdsmyg 67 69 68 1052 6 1
Nötväcka 10 18 7 387 11  
Trädkrypare 9 12 4 168 15  
Stare 29 23 14 1042 2 4
Koltrast 25 41 66 565 30 1
Björktrast 6 2 2 190 1 2
        Totalt Egna Åter-
  2020 2021 2022 1975-22 kontr. fynd
Rödvingetrast 23 23 9 275 11 2
Taltrast 19 18 42 513 10 7
Dubbeltrast       1    
Grå flugsnappare 2 3 4 135    
Rödhake 237 220 222 4071 11 10
Blåhake       52    
Näktergal   2   27 1  
Svartvit flugsnappare 271 241 259 11804 95 24
Mindre flugsnappare       3    
Svart rödstjärt       22    
Rödstjärt 3     75    
Svart rödstjärt x rödstjärt       1    
Buskskvätta 2 3 1 263 1  
Stenskvätta       9    
Strömstare   3   173 29 8
Gråsparv       26    
Pilfink       52    
Järnsparv 140 182 78 3862 23 8
Gulärla 2   1 75    
Forsärla 7 3 16 132 17  
Sädesärla     2 194 3  
Ängspiplärka       110    
Trädpiplärka 8 9 119 1101 26  
Rödstrupig piplärka       1    
Bofink 39 71 9 692 24 1
Bergfink 5 1 1 249   1
Stenknäck 2 1   38    
Domherre 29 2 14 1132 2 5
Rosenfink       200 16 1
Grönfink 1 32 2 673 1 1
Vinterhämpling   1   1    
Hämpling   1   32    
Gråsiska 13 111 330 6477 1 8
Brunsiska   55 14 778   1
Snösiska     2 25    
Mindre korsnäbb       1    
Bändelkorsnäbb       1    
Steglits 13 12 1 51    
Grönsiska 108 139 26 2376 1 5
Gulsparv 1 1 2 753 29  
Dvärgsparv       1    
Videsparv       1    
Sävsparv 70 51 64 4907 195 29
             
Summa: 3633 3715 3138 115808 2176 338
Antal arter: 56 57 58 131 57 48