Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkningslistor

Totalt antal ringmärkta fåglar 1975 – 2023       Totalt Egna Åter-
Art 2021 2022 2023 1975-23 kontr. fynd
Gräsand       1    
Knipa       2 1  
Skäggdopping       2    
Gråhäger       11   1
Fiskgjuse       4    
Bivråk       3    
Sparvhök   2   17    
Duvhök       2    
Brun kärrhök       45   2
Fjällvråk       1    
Ormvråk       15    
Vattenrall       8    
Kornknarr       12    
Tofsvipa       34   1
Mindre strandpipare       20    
Storspov       6    
Rödspov       3    
Kärrsnäppa       1    
Morkulla   1   2    
Dvärgbeckasin       4    
Enkelbeckasin       9    
Drillsnäppa       3    
Skogssnäppa       2    
Grönbena       3    
Fiskmås       2   1
Fisktärna       84    
Ringduva     1 6    
Gök       1    
Berguv       65 1 24
Kattuggla     2 156 4 9
Lappuggla 3     4    
Sparvuggla       6 1  
Pärluggla       35    
Hornuggla       56   1
Nattskärra     2 3    
Tornseglare       30 1  
Kungsfiskare 1 4 1 20 1  
Göktyta       138    
Mindre hackspett 2 1 1 29 4  
Större hackspett 2 3 5 43 1  
Gröngöling       5    
Tornfalk 11 5 6 95 1 3
Törnskata 3 2 2 325 2  
Varfågel   2   7    
Nötskrika 1   1 44 4  
Skata 1   1 17   1
        Totalt Egna Åter-
  2021 2022 2023 1975-23 kontr. fynd
Smalnäbbad nötkråka       2    
Kaja       20    
Kråka   1   39   1
Korp       2    
Sidensvans       9    
Svartmes 12 3 4 399 3 1
Tofsmes   1   64 4  
Entita 21 13 22 1400 120 2
Talltita 3 1 2 241 8  
Blåmes 261 203 121 7405 198 9
Talgoxe 237 242 95 7528 165 10
Skäggmes       150   1
Trädlärka       5    
Sånglärka       2    
Korttålärka       1    
Backsvala       342 1 2
Ladusvala 2   1 6600 2 6
Hussvala       9    
Ladusvala x hussvala       2    
Stjärtmes 15 8 6 700 88  
Lövsångare 720 443 373 22288 741 18
Gransångare 45 44 23 444 1 2
Sibirisk gransångare       1    
Grönsångare 2 4 1 67    
Tajgasångare   1   9    
Trastsångare 1 3 2 26   1
Sävsångare 49 43 39 1283 2 12
Busksångare       3    
Rörsångare 214 192 88 8986 80 97
Kärrsångare 19 8 7 316 8  
Härmsångare 2 6 2 140 4  
Gräshoppsångare       289 24  
Flodsångare       71 2 1
Vassångare   1   3    
Svarthätta 366 261 328 5220 34 4
Trädgårdssångare 200 153 123 2907 58 6
Höksångare   1   8    
Ärtsångare 33 26 32 971   1
Törnsångare 49 26 41 1855 58 2
Kungsfågel 91 55 58 1293   1
Gärdsmyg 69 68 43 1095 6 1
Nötväcka 18 7 10 397 11  
Trädkrypare 12 4 4 172 15  
Stare 23 14 20 1062 2 4
Koltrast 41 66 23 588 31 1
Björktrast 2 2 2 192 1 2
        Totalt Egna Åter-
  2021 2022 2023 1975-23 kontr. fynd
Rödvingetrast 23 9   275 11 2
Taltrast 18 42 8 521 10 7
Dubbeltrast       1    
Grå flugsnappare 3 4 3 138    
Rödhake 220 222 97 4168 11 11
Blåhake       52    
Näktergal 2     27 1  
Svartvit flugsnappare 241 259 73 11877 96 24
Mindre flugsnappare       3    
Svart rödstjärt     1 23    
Rödstjärt     1 76    
Svart rödstjärt x rödstjärt       1    
Buskskvätta 3 1 3 266 1  
Stenskvätta       9    
Strömstare 3     173 29 8
Gråsparv       26    
Pilfink       52    
Järnsparv 182 78 158 4020 23 8
Gulärla   1   75    
Forsärla 3 16 1 133 17  
Sädesärla   2 1 195 3  
Ängspiplärka       110    
Trädpiplärka 9 119 3 1104 26  
Rödstrupig piplärka       1    
Bofink 71 9 23 715 24 1
Bergfink 1 1 22 271   1
Stenknäck 1   3 41    
Domherre 2 14 24 1156 2 5
Rosenfink       200 16 1
Grönfink 32 2 2 675 1 1
Vinterhämpling 1     1    
Hämpling 1     32    
Gråsiska 111 330 50 6527 1 8
Brunsiska 55 14 9 787   1
Snösiska   2   25    
Mindre korsnäbb       1    
Bändelkorsnäbb       1    
Steglits 12 1 4 55    
Grönsiska 139 26 68 2444 1 5
Gulsparv 1 2 7 760 29  
Dvärgsparv       1    
Videsparv       1    
Sävsparv 51 64 20 4927 196 30
             
Summa: 3715 3138 2073 117881 2203 343
Antal arter: 57 58 57 131 57 48