Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ring Nytt 2014

Sammanfattning 2014

Under året ringmärktes 2 855 fåglar av 55 arter och 3 raser. De fem största arterna blev lövsångare
470, ladusvala 417, rörsångare 260, gråsiska 237 och talgoxe 198, dessa utgjorde 55% av årets fångst.
Arter som ringmärktes i år, men är mindre vanliga i märkprotokollet var berguv 2, kungsfiskare 1,
flodsångare 4, tajgasångare 1, syd. gransångare 2 och sib. gransångare 1. Denna vintersäsong fick jag
möjlighet att ringmärka ganska aktivt vid mitt fågelmatbord, och det gav resultat. Under perioden
10 jan – 28 mars ringmärktes 189 fåglar, som väntat dominerades fångsten av mesar.
Vårsäsongen vid Ralångens fstn pågick i år mellan den 6 apr. – 6 juni, och totalt ringmärktes 108 fåglar.
Höstsäsongen vid fågelstationen genomfördes mellan den 21 juli – 26 okt. som sedan förlängdes till den
22 nov. Detta på grund av en svag invasion av gråsiskor, den standardiserade fångsten gav 2 049 fåglar,
och november gav 261 fåglar. Under försommaren inventerades 107 småfågelholkar, dessa gav 58 häckande
par, fördelade på svartvit flugsnappare 37, talgoxe 15, blåmes 4, entita 1 och nötväcka 1. Antalet häckande
fåglar var betydligt mindre än normalt.

Vi kollade även våra 11 starholkar som gav 7 häckande par, vilket är helt normalt. Pullmärkningen
gav i år 223 fåglar, vilket är mycket dåligt och hänger samman med det dåliga resultatet som vi
hade i våra småfågelholkar.

Ifrån RC har vi fått 7 återfynd dessa har varit sävsångare i Örnsköldsvik, rörsångare i Danmark, Belgien x2
och Falsterbo, gransångare i Belgien och gråsiska ifrån Mjölby. Ovanligt många fåglar fångades med en
främmande ring på benet, hela 8 stycken. Däremot blev det i år mycket dåligt med egna kontroller, endast
39 stycken av 12 arter.


 

Rödhake, Foto: Mats Thorin

Rödhake, Foto: Mats Thorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

Det blev bara fyra dagars ringmärkning i november, och det var nere vid fågelstationen.

Det har varit dåligt med gråsiskor hela hösten, men så plötsligen dök dom upp den 9:e.

Jag hade bara båda hissarna uppe, och de var fulla med gråsiskor varje gång jag gick en nätrunda.

Dagssumman stannade på 197 ringmärkta fåglar, och då var det 179 gråsiskor

och 16 brunsiskor. Det är självklart ett nytt dagsrekord när det gäller ringmärkta gråsiskor.

Totalt denna månad blev det 261 fåglar ringmärkta, och det är ett bra resultat för att vara i november.

Totalsumman är nu uppe i 2 855 fåglar och även det är mycket bra. Som väntat

dominerades fångsten av siskor och mesar, men en sen rödhake den 22:e kan nämnas.

 

Återfynd

Den 9:e gjordes två främmande kontroller på gråsiskor, dels en ifrån England och en ifrån

Sverige, men dessa har jag ännu inte fått något svar på. Däremot har jag från RC fått svar

på den lövsångare som vi kontrollerade vid fågelstationen den 3 aug. Den var ringmärkt i

Bouloc, Haute-Garonne i Frankrike den 31 aug 2013.


 

kombi taig-kufi

Tajgasångare och Kungsfiskare Foto: Mats Thorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober

Oktober månad blev helt fantastisk, både antalsmässigt och på raritetsfronten. Vi landade

på 315 fåglar vilket är en bra oktobersiffra, den kunde ha blivit något högre om vi hade

fått en invasion av gråsiskor, men den uteblev helt denna höst. Det verkar vara vartannat

år för gråsiskorna, 2013 var ju riktigt bra, 2012 var dåligt och 2011 var bra. Det är bara

att fortsätta så får vi se hur det blir nästa höst. Bästa dagen blev den 18:e då vi ringmärkte

116 fåglar, dagen räddades av att vi fick ned en fin flock på 77 grönsiskor i två nät, tack

för hjälpen Roland. De tre bästa arterna denna månad blev grönsiska 98, blåmes 40 och

talgoxe 34. Inte någon större rörelse på kungsfåglarna denna höst, endast 20 ringmärkta

i oktober. Skall vi då avsluta med godsakerna denna månad, en kungsfiskare den 5:e

vi har tidigare ringmärkt en vid stationen. En tajgasångare den 18:e förra gången vi

ringmärkte en sådan var 5 okt. 1985 så de kommer inte ofta på besök. Och sedan fick

jag en sibirisk gransångare (P.c.tristis) den 24:e och det är första gången jag ringmärker

en av denna östliga ras.

Återfynd

Under oktober har det kommit en del mail ifrån RC, angående återfynd och kontroller.

En rörsångare som ringmärktes vid Ralången 16 aug. i år, tog 8 dagar på sig innan den

fångades igen i Flommen, Falsterbo. En trädgårdssångare som vi kontrollerad vid Ralången

21 juli, visade sig vara ringmärkt i Gironde, Frankrike den 22 aug. 2012. Sedan har vi

kontrollerat två rörsångare ifrån Tåkern, båda ringmärkta i höst 23 juli resp. 13 aug.

och båda tog 9 dagar på sig innan vi fångade dom vid Ralången.


September

Under september månad genomfördes 5 morgonmärkningar och 3 kvällsmärkningar.

Bästa morgonen blev den 6:e med 76 ringmärkta fåglar, dominerade gjorde rörsångare

16 och järnsparv 11. Vid kvällsmärkningarna fortsatte vi att fånga ladusvalor, och årets

resultat stannade på 417 ringmärkta ladusvalor. Detta är vårat tredje bästa resultat, endast

1999 (661ex) och 2000 (457ex) har varit bättre. Månadssumman stannade på 349 fåglar,

vilket är ett mycket dåligt resultat. Tre arter har dominerat i fångsten, det är rörsångare 56,

järnsparv 55 och ladusvala 52. Inte någon ovanlig art har ringmärkts, nämnas kan dock

vattenrall 1 och gransångare 8 vilket är ovanligt många. Totalt har vi hitintills i år

ringmärkt 2 281 fåglar.

VARAL3_resize

Vatterall, Foto: Mats Thorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti

Denna månaden blev helt fantastisk, hela 1 125 fåglar ringmärktes, det är inte många

gånger som vi har ringmärkt över tusen fåglar på en månad. Men vi har haft en bra

täckning under hela augusti, med 13 ringmärkningstillfällen, fördelade på åtta morgon-

märkningar och fem kvällsmärkningar. De tre största arterna denna månad blev ladu-

svala 365, lövsångare 315 och rörsångare 174. Bästa morgonen var den 1 aug. med

134 ringmärkta fåglar, denna dag var det lövsångare 87 som dominerade. Bästa kvälls-

märkningen blev den 26 aug med 142 ringmärkta, då var det ladusvala 133 som det

var flest av. De mer ovanliga märkarterna har varit gulärla 4, kärrsångare 8 och gran-

sångare 3. Totalt hitintills i år har vi nu ringmärkt 1 929 fåglar.

 

Ladusvala

Ladusvala, foto Mats Thorin

 

Juli

Höstens ringmärkning vid Ralångens fågelstation startade i år den 21 juli, därefter

blev det bara två dagar till som vi ringmärkte i juli månad. Fångsten varierade mellan  79-99

fåglar dom tre dagarna, och ca 50% av dessa fåglar var då lövsångare.

Mer ovanliga arter i fångsten var rödstjärt 1, gräshoppsångare 2 och kärrsångare 1. Totalt

ringmärktes 259 fåglar, vilket är 40 fåglar mindre än förra året. Men då hade vi 9:e

märkdagar mot årets 3. En främmande kontroll gjordes på en trädgårdssångare med

fransk ring, svar får vi nog senare i höst.

 

RÖSTJ a 1K-B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rödstjärt  1k  Foto: Mats Thorin

Återfynd

Den stenknäck som jag kontrollerade vid mitt fågelmatbord den 28 mars 2014, visade

sig vara ringmärkt i Rödeby, Blekinge den 30 jan. 2014 det skilde 57 dagar i mellan,

och den hade flugit 186 km mot NNW. En kärrsångare som jag kontrollerade vid

Ralången fstn. den 31 maj 2014 hade ringmärkts vid Landsjön, Jönköping den 4 aug.

2011. Förra året gjordes även en kontroll av en kärrsångare som var ringmärkt vid

Landsjön den 6 aug. 2011 alltså bara två dagar efter den tidigare. Konstigt att båda

individerna väntar 2 resp. 3 år innan de återfångas vid Ralången.

 

 

Juni

Våren sista ringmärkning vid Ralångens fågelstation skedde den 6 juni, och totalt

under våren har det ringmärkts 85 fåglar. Nu började jag istället att ringmärka natt-

sångare, det blev inte lika bra som förra året. Men av 7 hörda flodsångare så kunde

jag ringmärka 4, inte någon av de som jag ringmärkte förra året kom tillbaka i år.

Under juni följde jag upp häckningarna i mina fågelholkar, och det blev ett mycket

sämre år än 2013. Totalt hade jag i år 106 holkar, i dessa häckade totalt 58 par. Som

fördelar sig på 37 par svartvit flugsnappare, 15 par talgoxe, 4 par blåmes, 1 par entita

och 1 par nötväcka. Förutom pullmärkning i holkarna så pullmärktes även 3 tofsvipa

ungar, och totalt i år stannade pullmärkningen på 223 fåglar, vilket är ett mycket

dåligt resultat.

 

Kärrsångare2k+Rec

Kärrsångare 2k+  Foto: Mats Thorin

Återfynd

Nu har vi fått vårat första återfynd av gransångare, detta efter att vi har ringmärkt

128 fåglar. Det var en ringmärkare i Brabant, Belgien som kontrollerade den 8 nov.

2013, vi hade ringmärkt den vid fågelstationen den 21 sep. samma höst. Avståndet

till Brabant var 1049 km mot SW.

 

 

Maj

På helgerna har jag ringmärkt vid fågelstationen, det blev inte några större summor.

Bästa dagen blev den 31:e med 22 ringmärkta fåglar, som vanligt har det blivit en

del egna kontroller också. Sammanlagt blev det fyra ringmärkningsdagar, och jag

ringmärkte 69 fåglar, ovanligast var en gräshoppsångare den 17:e. Jag har också

gått en runda i mina fågelholkar, det ser ut att bli ett riktigt dåligt år för de holk-

häckande arterna. Nu har jag endast 44 häckningar i 100 holkar (2013 var det 72)

och (2012 var det 69). Det har skett en minskning både hos den svartvita flug-

snapparen och hos talgoxe/blåmes. Däremot är det fortsatt bra i starholkarna,

7 häckningar på 11 holkar är godkänt.

 

Daniel och Heidi letar efter fågellöss  Foto: Mats Thorin

Daniel och Heidi letar efter fågellöss  Foto: Mats Thorin

 

Både vi holkmärkningen och vid en helgringmärkning har jag haft besök av

två forskare ifrån universitet i Salt Lake City.

De heter Daniel Gustafsson och Heidi Campbell och studerar löss på fåglar.

Daniel är doktorand i ämnet och håller nu på med efterstudier här i Sverige.

Han har hållit på sedan 2007 och har besökt Japan, Australien, Kanada och

Kenya. Nu kan han även lägga till med Ralångens fstn. vilket är ganska kul.

 

 

Berguvsungar  Foto: Mats Thorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berguvsungar , Foto: Mats Thorin    

Efter några års frånvaro kunde jag nu åter ringmärka några ungar i ett berguvsbo.

Dock inte i Aneby kommun, utan det var i en av våra grannkommuner. Någon

ringmärkning av havsörn blev det inte i Aneby i år, paret misslyckades med

sin häckning.

 

Forsärla-rez

 

 

April

Denna månaden blev det inte någon större fart på ringmärkningen, det är svårt

att hitta någon lokal där man kan fånga några större mängder med fåglar. Jag var

vid Stalpet en dag, men det blev bara en kontroll på den forsärla hanne som har

häckat här sedan 2011. Den 26:e startade jag upp ringmärkningen vid Ralångens

fågelstation, och här kommer den mesta av ringmärkningen bedrivas i maj.

 

Mars

Även under marsmånad blev det en del ringmärkning vid fågelmatbordet på

Skogsgatan. En normal vinter brukar det komma fram mängder med bo/bergfink,

men på grund av det milda vädret så blev det inte så i år. Däremot blev det en

minskning med mesarna, och i stället fångades en del domherre, stenknäck och

grönsiska. Den 24.e blev det en tur ned till Stalpet, då fångades 4 forsärlor och

en strömstare. Två av forsärlorna blev nymärkta, medan de övriga två var egna

kontroller ifrån 2011 resp. 2013. Den hannen ifrån 2011 har nu häckat här varje

år sedan dess.

 

Stenknäck-rez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stenknäck, Foto: Mats Thorin  

Februari

Under februari fortsatte jag att ringmärka vid mitt fågelmatbord på Skogsgatan,

det är intressant att nu få reda på hur många olika individer som besöker ett matbord.

Bara i år har jag nu ringmärkt 57 talgoxar och 30 blåmesar, och det har nu kommit in

rapporter om att man har sett ringmärkta mesar ända uppe vid Storgatan. Så det visar

ju att de flyger runt och besöker flera fågelmatbord i samhället.

 

Återfynd

Ytterligare två återfynd har kommit ifrån RC under februari månad. Båda gäller

rörsångare ifrån Belgien, ett land som vi tidigare hade 15 återfynd ifrån. Den första

var ringmärkt vid fågelstationen den 5 aug. 2006 och kontrollerades 12 dagar senare

vid West-Vlaanderen, 1075 km SW om Ralången. Den andra blev ringmärkt den

10 juni 2013 också vid fågelstationen, och den kom att kontrolleras 65 dagar senare

vid Liege som ligger 995 km SW om Ralången.

grönsiska-feb2014

Grönsiska, Foto: Mats Thorin  

Januari

Som vanligt i vintertid har den mesta av ringmärkningen skett vid mitt fågelmatbord.

Tillgången på fåglar har varierat och det har inte funnits så många chanser att fånga

några större antal. Siskorna har varit fåtaliga, och inte någon av de tretton bofinkar

som jag har observerats, har jag lyckats fånga. Två rundor efter strömstarar har det

blivit, dels vid Herrestad och som vanligt nere i Stalpet.

Nötväck b

Nötväcka, Foto: Mats Thorin

 

Återfynd

Det har redan hunnit komma tre återfynd ifrån Ringmärkningscentralen, vissa år kan

det vara samma som en hel årskvot. En av våra sävsångare blev kontrollerad av en

annan ringmärkare på Köpmanholmen som ligger strax söder om Örnsköldsvik.

Detta skedde den 10 aug 2013, och fågeln var ringmärkt vid Ralången i sept. 2012.

En rörsångare kontrollerades redan efter 4 dagar ifrån att den hade ringmärkts vid

Ralången den 24 aug. 2013. Den hade då redan hunnit till Köpenhamn, Danmark.

En av de många gråsiskor som vi ringmärkte i november 2013, påträffades död i

Mjölby en månad senare.

 

Sammanfattning

Under 2013 ringmärktes 2 508 fåglar fördelade på 59 arter. De fem största arterna

var gråsiska 332, lövsångare 242, talgoxe 222, rörsångare 219 och blåmes 158 dessa

står för hela 87% av årets märksumma. Några arter som är mindre vanliga i märk-

protokollet var kornknarr 1, flodsångare 13 (nytt årsrekord med råge) och snösika 4.

Vårsäsongen vid Ralångens fågelstation pågick under tiden 28 apr.-10 juni och totalt

ringmärktes bara 40 fåglar. Höstsäsongen blev under tiden 9 juli-30 nov. och totalt

ringmärktes 1 760 fåglar. I klubbens 11 starholkar häckade i år 5 par vilket gav 25

ringmärkta ungar. Totalt blev det 107 småfågelholkar som inventerades i år, dessa

gav 72 häckande par, fördelade på svartvit flugsnappare 44 par (160 pull ringm.),

talgoxe 18 par (101 pull), blåmes 8 par (42 pull) och entita 2 par (10 pull). Samman-

lagt har det kommit 4 återfynd ifrån Ringmärkningscentralen, dessa är taltrast från

Spanien, järnsparv från Tyskland, lövsångare från Spanien och talgoxe från Öserum.

Totalt gjordes 5 främmande kontroller, dessa var flodsångare från Kumla, kärrsångare

från Landsjön, rörsångare från Uknö Glo, trastsångare från Kvismaren och brunsiska

från Norge. Under hösten genomfördes i samarbete med Landsjönsen Fältstation en

ringmärkarkurs, totalt deltog 7 personer. Sune Fasth har under hösten fortsatt med att

snickra på spängerna till de olika näten, för detta arbete är jag skyldig honom ett stort

TACK. Även ni som på olika sätt har hjälp mig med årets ringmärkning vill jag också

passa på att tacka.