Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Välkommen till Nässjö Ornitologklubb

 

NOK logo (2)

 

 

 

 

 

 

 

Nässjö Ornitologklubb är en ideell sammanslutning som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom främst Nässjö kommun, att skapa kontakt mellan fågel- och naturintresserade och framförallt att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön.

Bli Medlem! Medlemsavgiften är: 20 år och äldre 120:-, under 20 år 40:- och familjemedlemmar 20:-. Ange om du är under 20 år på inbetalningskortet. Avgiften betalas på bankgiro 5070-4725

Kontakt: Nässjö Ornitologklubb c/o Jan Pettersson, Industrigatan 22, 571 38 Nässjö. Mobil: 070-6538807. E-post: janpetersson5110@gmail.com