Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Smålandsrallyt 2021

Höglandslistan

Uppdaterad den 7 november, kl. 19.15

Art/År 2021 2020 2019 2018 2017
Datum 6-7 nov 31o-1n 2-3 nov. 3-4nov 4-5nov
Knölsvan 1 1 1 1 1
Sångsvan 1 1 1 1 1
Sädgås 1 1   1 1
Spetsbergsgås 1        
Bläsgås 1        
Grågås 1 1 1 1 1
Kanadagås 1 1 1 1 1
Vitkindad gås 1 1   1  
Bläsand 1 1 1 1 1
Snatterand 1 1 1 1  
Kricka 1 1 1 1 1
Gräsand 1 1 1 1 1
Stjärtand     1 1  
Skedand   1      
Brunand     1 1  
Vigg 1 1 1 1 1
Bergand   1     1
Alfågel 1        
Sjöorre 1 1      
Svärta   1      
Knipa 1 1 1 1 1
Salskrake 1 1 1 1 1
Småskrake 1 1   1 1
Storskrake 1 1 1 1 1
Järpe 1 1     1
Orre 1 1 1 1 1
Tjäder   1 1 1 1
Rapphöna       1  
Fasan   1 1    
Storlom   1   1 1
Smådopping 1 1 1 1  
Skäggdopping 1 1 1 1 1
Storskarv 1 1 1 1 1
Gråhäger 1 1 1 1 1
Röd glada 1        
Havsörn 1 1 1 1 1
Blå kärrhök 1       1
Duvhök 1 1 1 1 1
Sparvhök 1 1 1 1 1
Ormvråk 1 1 1 1 1
Fjällvråk 1 1   1 1
Kungsörn 1        
Tornfalk   1 1    
Stenfalk   1   1  
Vattenrall 1 1 1 1 1
Rörhöna 1 1 1 1 1
Sothöna 1 1 1 1 1
Trana     1   1
Tofsvipa 1 1 1 1 1
Dvärgbeckasin 1 1   1  
Enkelbeckasin 1 1 1 1 1
Morkulla   1 1 1 1
Drillsnäppa   1      
Skrattmås 1 1 1    
Fiskmås 1 1 1 1 1
Silltrut 1 1 1 1 1
Havstrut 1        
Gråtrut 1 1 1 1 1
Tamduva 1 1 1 1 1
Skogsduva 1   1 1 1
Ringduva 1 1 1 1 1
Turkduva 1 1 1 1 1
Sparvuggla   1      
Kattuggla 1 1 1 1 1
Kungsfiskare   1 1 1 1
Gröngöling 1 1 1 1 1
Spillkråka 1 1 1 1 1
Större hackspett 1 1 1 1 1
Mindre hackspett 1 1 1 1 1
Sånglärka 1 1   1 1
Trädlärka     1    
Ängspiplärka 1 1   1 1
Forsärla 1 1 1 1 1
Sidensvans 1 1 1 1 1
Strömstare 1 1 1 1 1
Gärdsmyg 1 1 1 1 1
Järnsparv 1     1  
Rödhake 1 1 1 1 1
Svart rödstjärt 1     1  
Koltrast 1 1 1 1 1
Björktrast 1 1 1 1 1
Taltrast 1 1     1
Rödvingetrast 1 1 1 1 1
Dubbeltrast 1 1 1 1 1
Svarthätta     1    
Kungsfågel 1 1 1 1 1
Skäggmes 1 1 1 1 1
Stjärtmes 1 1 1 1 1
Entita 1 1 1 1 1
Talltita 1 1 1 1 1
Tofsmes 1 1 1 1 1
Svartmes 1 1 1 1 1
Blåmes 1 1 1 1 1
Talgoxe 1 1 1 1 1
Nötväcka 1 1 1 1 1
Trädkrypare 1 1 1 1 1
Varfågel 1 1 1 1 1
Nötskrika 1 1 1 1 1
Skata 1 1 1 1 1
Nötkråka     1 1 1
Kaja 1 1 1 1 1
Kråka 1 1 1 1 1
Korp 1 1 1 1 1
Stare 1 1 1 1 1
Gråsparv 1 1 1 1 1
Pilfink 1 1 1 1 1
Bofink 1 1 1 1 1
Bergfink 1 1 1 1 1
Grönfink 1 1 1 1 1
Steglits 1 1 1 1 1
Grönsiska 1 1 1 1 1
Hämpling 1 1 1 1  
Vinterhämpling   1 1 1 1
Gråsiska 1 1 1 1 1
Mindre korsnäbb 1 1 1 1 1
Större korsnäbb   1 1   1
Tallbit     1    
Domherre 1 1 1 1 1
Stenknäck 1 1 1 1 1
Snösparv 1     1 1
Gulsparv 1 1 1 1 1
Sävsparv   1 1 1 1
           
Summa: 99 103 94 99 94