Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Smålandsrallyt 2023

Höglandslistan

Uppdaterad den 5 november, kl. 18:00

Art/År 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Datum 4-5 nov 5-6 nov 6-7 nov 31o-1n 2-3 nov. 3-4nov
Knölsvan 1 1 1 1 1 1
Sångsvan 1 1 1 1 1 1
Sädgås 1 1 1 1   1
Spetsbergsgås 1   1      
Bläsgås     1      
Grågås 1 1 1 1 1 1
Kanadagås 1   1 1 1 1
Vitkindad gås 1 1 1 1   1
Bläsand 1 1 1 1 1 1
Snatterand 1 1 1 1 1 1
Kricka 1 1 1 1 1 1
Gräsand 1 1 1 1 1 1
Stjärtand 1       1 1
Skedand 1 1   1    
Brunand 1       1 1
Vigg 1 1 1 1 1 1
Bergand       1    
Alfågel     1      
Sjöorre   1 1 1    
Svärta       1    
Knipa 1 1 1 1 1 1
Salskrake 1 1 1 1 1 1
Småskrake 1   1 1   1
Storskrake 1 1 1 1 1 1
Järpe 1 1 1 1    
Orre 1   1 1 1 1
Tjäder 1 1   1 1 1
Rapphöna           1
Fasan 1 1   1 1  
Storlom 1 1   1   1
Smådopping 1 1 1 1 1 1
Skäggdopping 1 1 1 1 1 1
Storskarv 1 1 1 1 1 1
Gråhäger 1 1 1 1 1 1
Ägretthäger 1 1        
Röd glada   1 1      
Havsörn 1 1 1 1 1 1
Blå kärrhök 1   1      
Duvhök 1 1 1 1 1 1
Sparvhök 1 1 1 1 1 1
Ormvråk 1 1 1 1 1 1
Fjällvråk   1 1 1   1
Kungsörn 1   1      
Tornfalk   1   1 1  
Stenfalk       1   1
Vattenrall 1 1 1 1 1 1
Rörhöna 1   1 1 1 1
Sothöna 1 1 1 1 1 1
Trana 1 1     1  
Tofsvipa 1 1 1 1 1 1
Ljungpipare 1          
Dvärgbeckasin 1 1 1 1   1
Enkelbeckasin 1 1 1 1 1 1
Morkulla 1 1   1 1 1
Drillsnäppa       1    
Skrattmås 1   1 1 1  
Fiskmås 1 1 1 1 1 1
Atlantsilltrut 1 1 1 1 1 1
Havstrut     1      
Gråtrut 1 1 1 1 1 1
Tamduva 1 1 1 1 1 1
Skogsduva   1 1   1 1
Ringduva 1 1 1 1 1 1
Turkduva 1 1 1 1 1 1
Sparvuggla   1   1    
Kattuggla 1 1 1 1 1 1
Kungsfiskare 1 1   1 1 1
Gröngöling 1 1 1 1 1 1
Spillkråka 1 1 1 1 1 1
Större hackspett 1 1 1 1 1 1
Mindre hackspett 1   1 1 1 1
Sånglärka 1 1 1 1   1
Trädlärka         1  
Ängspiplärka 1 1 1 1   1
Sädesärla   1        
Forsärla 1   1 1 1 1
Sidensvans 1 1 1 1 1 1
Strömstare   1 1 1 1 1
Gärdsmyg 1 1 1 1 1 1
Järnsparv     1     1
Rödhake 1 1 1 1 1 1
Svart rödstjärt 1   1     1
Koltrast 1 1 1 1 1 1
Björktrast 1 1 1 1 1 1
Taltrast 1   1 1    
Rödvingetrast 1 1 1 1 1 1
Dubbeltrast 1 1 1 1 1 1
Svarthätta         1  
Kungsfågel 1 1 1 1 1 1
Skäggmes 1 1 1 1 1 1
Stjärtmes 1 1 1 1 1 1
Entita 1 1 1 1 1 1
Talltita 1 1 1 1 1 1
Tofsmes 1 1 1 1 1 1
Svartmes 1 1 1 1 1 1
Blåmes 1 1 1 1 1 1
Talgoxe 1 1 1 1 1 1
Nötväcka 1 1 1 1 1 1
Trädkrypare 1 1 1 1 1 1
Varfågel 1 1 1 1 1 1
Nötskrika 1 1 1 1 1 1
Skata 1 1 1 1 1 1
Nötkråka 1 1     1 1
Kaja 1 1 1 1 1 1
Råka   1        
Kråka 1 1 1 1 1 1
Korp 1 1 1 1 1 1
Stare 1 1 1 1 1 1
Gråsparv 1 1 1 1 1 1
Pilfink 1 1 1 1 1 1
Bofink 1 1 1 1 1 1
Bergfink 1 1 1 1 1 1
Grönfink 1 1 1 1 1 1
Steglits 1 1 1 1 1 1
Grönsiska 1 1 1 1 1 1
Hämpling 1 1 1 1 1 1
Vinterhämpling 1     1 1 1
Gråsiska 1 1 1 1 1 1
Mindre korsnäbb 1 1 1 1 1 1
Större korsnäbb   1   1 1  
Tallbit         1  
Domherre 1 1 1 1 1 1
Stenknäck 1 1 1 1 1 1
Lappsparv 1          
Snösparv 1 1 1     1
Gulsparv 1 1 1 1 1 1
Sävsparv       1 1 1
             
Summa: 104 97 99 103 94 99