Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ring Nytt 2022

 

Sammanfattning 2022

Under året ringmärktes 3 138 fåglar fördelade på 58 arter och 2 raser (brunsiska + snösiska) Vårmärkningen vid Ralångens fstn. pågick mellan 16 april–27 maj, totalt blev det 15 märkdagar och jag ringmärkte 182 fåglar. Höstens märkning pågick mellan 16 juli–16 november. här blev det 52 märkdagar och totalt ringmärktes 2 509 fåglar. Årets pullmärkning resulterade i 364 fåglar fördelade på svartvit flugsnappare 208, talgoxe 91, blåmes 42, stare 14 tornfalk 5 och nötväcka 4. De största märkarterna var i år lövsångare 443, gråsiska 330, svarthätta 261, svartvit flugsnappare 259, talgoxe 242 och blåmes 203. Till mer ovanliga märkarter hör kungsfiskare 4, trastsångare 3, varfågel 2, snösiska 2, höksångare 1 vassångare 1 och tajgasångare 1. Endast 6 återfynd rapporterades under året, dessa var taltrast Spanien, rörsångare Belgien, Frankrike och Skåne, bofink Växjö och gråsiska i Norge.

 

November

Den milda hösten gjorde att jag fortsatte med ringmärkning vid Ralångens fstn. fram till den 16:e. Totalt blev det 6 märkdagar och jag ringmärkte 127 fåglar, efter det så blev det 3 märkdagar vid min fågelmatning på Skogsgatan, här fångade jag 57 fåglar. Så totalt ringmärktes 184 fåglar i november, fångsten dominerades av gråsiska 99, blåmes 37 och talgoxe 26. Till de mer ovanliga arterna hör varfågel 1, tofsmes 1 och snösiska 1. Detta innebär att jag hitintills i år har ringmärkt 3138 fåglar.

 

Oktober

All ringmärkning som har genomförts i oktober månad har skett vid Ralångens fstn. Totalt blev det 11 märkdagar. Bästa dagen blev den 26:e med 116 fåglar, dominerade gjorde gråsiskan med 113 fåglar, det blev även hela höstens bästa märkdag. Totalt ringmärktes 496 fåglar, de tre största arterna har varit gråsiska 229, talgoxe 70 och blåmes 55. Till mer ovanliga arter hör 1 varfågel, två sena rörsångare och 1 snösiska. Totalt har jag hitintills ringmärkt 2954 fåglar i år.

 

Återfynd

Nu äntligen har det kommit ett svar på den tornfalk som jag fick hämta hos militären i Eksjö, de hade fångat in den på Ränneslätt, den var svårt skadad i höger vinge. Jag hade den under natten, men på morgonen den 29 april var den död. Det var en adult hane, och den hade blivit pullmärkt i Åbo-Björneborg, Finland den 25 juni 2015. Den var alltså nu 6 år och 309 dagar.

 

September

Under september månad hade vi en mycket bra täckning vid Ralångens fågelstation, vi var ute hela 15 dagar och totalt ringmärktes 685 fåglar. Bästa dagen blev den 1/9 med 79 fåglar, fångsten dominerades av 24 svarthättor och 14 trädpiplärkor. Nu har de flesta Afrika flyttarna lämnat Ralången och man kan börja se hur hösten har varit. De fågelarter som har gått mycket sämre än normalt är lövsångare och sävsparv, nära medel hittar vi svarthätta, rörsångare och rödhake. Mycket bra har det gått för trädpiplärkan och det är första gången vi har märkt över 100 trädpip, även gransångaren fortsätter sin positiva trend som den har haft några år nu. Resultatet av detta blir att vi kommer att ringmärka ca 500 fåglar mindre i år än vi brukar göra. Som vanligt har det fastnat en del mindre vanliga arter i näten t ex sparvhök, mindre hackspett, tajgasångare, ett sent exemplar av kärrsångare och höksångare. Totalt har vi hitintills i år ringmärkt 2458 fåglar.

 

Återfynd

Ifrån RC har det kommit ett återfynd, det gäller en rörsångare som jag ringmärkte vid Ralången den 2 aug 2022 och som efter 19 dagar blev kontrollerad vid Bingsmarken, Ystad.

 

Augusti

Denna månad har all ringmärkning genomförts vid Ralångens fågelstation, det blev 13 märkdagar, vilket är samma som 2021. Totalt ringmärktes 848 fåglar och de stora arterna var lövsångare 203, svarthätta 138, rörsångare 112 och trädgårdssångare 103. En jämförelse med förra året visar att vi fångade ca 50 fåglar mindre i år, orsaken till det ligger hos lövsångaren som inte nådde upp i en normal fångst. Bästa dagen blev den 26:e då vi ringmärkte 85 fåglar, fångsten denna dag dominerades av trädpiplärka 33, vilket är ett nytt dagsrekord för arten. Några fler ovanliga arter som ringmärktes var kärrsångare 7, vassångare 1 och trastsångare 1. Vassångare var trevligt, det var stationens 3:e, de övriga två fångades i augusti 2015 och 2016. Vi provade att kvällsmärka en kväll, men det blev inget lyckat, vi observerade 8 ladusvalor men fångade ingen, men vi fick en gulärla i alla fall. En guidning genomfördes, det var ett 10-tal barn som hade sommarlov. Totalt har vi nu ringmärkt 1773 fåglar i år.

 

Juli

Höstens ringmärkning vid Ralångens fågelstation startades upp den 14 juli, och totalt genomfördes 6 märkdagar under juli. Bästa dagen blev den 30 juli med 84 ringmärkta fåglar, dagssummorna har i år varit lite låga jämfört med tidigare somrar. I år har jag 59 fåglar/dag, tidigare har det varit 72 fåglar/dag 2021 och 61 fåglar/dag 2020. Den stora märkarten i juli har som vanligt varit lövsångaren med 179 fåglar, sedan är det ett stort hopp ned till rörsångare 26, trädgårdssångare 24 och rödhake 22. Mer ovanliga fåglar i näten har varit trastsångare 1 och brunsiska 1, ovanligt är också att jag inte har fångat någon sävsparv i juli månad. Efter ett tips från en sommarstugeägare i Herrestad kunde jag ringmärkta två kungsfiskare i hans bäck, det var ett par som troligen häckade i närheten. Tre besök i Stalpet har resulterat i att ytterligare två kungsfiskare kunde ringmärkas, då dessa var ungfåglar så kanske det är ett resultat från den häckningen. Totalt i juli ringmärktes 353 fåglar, och hitintills i år är det 918.

 

Återfynd

En sen rapport ifrån Spanien har kommit till kännedom, det gäller en taltrast som jag ringmärkte vid Ralången 2005-07-14 och den blev skjuten utanför Sevilla 2007-12-15.

 

Juni

Under juni månad ägnade jag mycket tid åt ringmärkning i mina fågelholkar, i år var det 105 stycken småfågelholkar. Här hade jag 86 häckningar vilket är ett mycket bra resultat. Flest var det av svartvit flugsnappare 56 par, vilket är något över vad jag brukar ha. Talgoxarna var normalt med 22 par, medan det var mycket dåligt med blåmesar på 7 par, som vanligt 1 par nötväcka. Antalet pullmärkta blir då svartvit flugsnappare 220, talgoxe 84 och blåmes 26, då har jag ringmärkt en del mesar redan i maj månad som vi får lägga till på dessa siffror. En häckning av tornfalk resulterade i att 5 ungar ringmärktes. Två besök vid Stalpet gjordes vilket gav 6 ringmärkta forsärlor. Summa i juni blir då 343 fåglar och totalt i år är det nu 565.

 

Maj

Under maj månad har jag varit ute 10 dagar vid Ralångens fågelstation, det har varit en kall månad med mycket nordanvind och frost på nätterna. Detta har påverka fångsten negativt och inte några större dagssummor noterades. Bästa dagarna blev 20 resp. 22 maj då 18 fåglar ringmärktes, totalt ringmärktes 123 fåglar i maj. Mest var det lövsångare 21, svartvit flugsnappare 18, svarthätta 16 och trädgårdssångare 16, mer ovanliga arter var trastsångare 1 och grönsångare 1.

Ett besök vid Stalpet resulterade i en nymärkning av en forsärla hona samt en kontroll på den hanen som jag ringmärkte förra våren. En första runda i småfågelholkarna gav 62 par vilket är en mycket låg summa, det kan ju tillkomma några sena flugsnappare. Men det verkar vara talgoxe och blåmes som står för den stora minskningen denna vår. I 11 starholkar hade jag 3 par stare, vilket är hälften av vad det brukar vara. Det har blivit en del pullmärkning så som stare 14, nötväcka 4, talgoxe 7 och blåmes 15. Totalt i maj ringmärktes 163 fåglar och hitintills i år är det 222 ringmärkta.

 

April

Denna vår blev det en mycket sen start när det gäller ringmärkning i Aneby. Inte förrän den 16 april kom jag i gång, detta på grund av den ihållande kylan under nätterna, det rådde nordanvind och minusgrader nästan hela mars månad och en bit in i april. Tillgången på fåglar vid min matning var dålig, därför blev det ingen ringmärkning vid fågelmatbordet i år. Vid Ralångens fågelstation har jag under april månad varit ute vid 5 tillfällen, här har det också varit dåligt med fåglar, bästa dagen blev den 29:e med 16 ringmärkta fåglar. Dominerat har rödhake 18 och lövsångare 13 mer udda arter var morkulla 1 och gransångare 5. Totalt under april ringmärktes 59 fåglar.

 

Återfynd

Ifrån Ringmärkningscentralen har det kommit 4 återfynd, en rörsångare ringmärkt vid Ralångens fstn. den 13 aug. 2021 återfångades 19 dagar senare i Antwerpen, Belgien. En annan rörsångare som jag ringmärkte vid Ralången den 6 aug. 2021 återfångades efter 20 dagar vid Charente-Maritime, Frankrike. En gråsiska ringmärkt vid Ralången den 31 okt. 2021 återfångades den 27 feb- 2022 vid Akershus, Norge. En bofink som ringmärktes vid Ralången den 4 okt. 2021 återfångades av Per-Sture i Gemla, Växjö den 16 mars 2022.