Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ring Nytt 2015

 

Ring Nytt 2015

20151212-5497.rezJPG

Sammanfattning 2015

Under året ringmärktes 2 730 fåglar av 57 arter och 2 raser. De fem största arterna blev lövsångare 381,
svartvit flugsnappare 262, blåmes 204, rörsångare 203 och gråsiska 178. Några fågelarter som inte är
så vanliga i märkprotokollet, men som fångades i år var näktergal 2, blåhake 1, flodsångare 2, vassångare 1
och rosenfink 2. Den vassångare som ringmärktes vid Ralångens fstn. den 31 augusti, blev ny märkart för klubben.
Under vårsäsongen 6 apr-13 juni vid Ralångens fstn. ringmärktes 92 fåglar, en ganska normal vårfångst.
Höstsäsongen pågick 27 juli-31 okt. och då ringmärktes 2 125 fåglar vilket är en mycket bra höstsumma.
En dålig juli kompenserades med en riktigt bra augusti då vi var ute 19 dagar och ringmärkte 1 024 fåglar.
Totalt 101 småfågelholkar inventerades, och här fanns 60 häckande par, fördelat på svartvit flugsnappare 33,
talg- oxe 13, blåmes 10, entita 2 nötväcka 1 och svartmes 1. Som vanligt kollade jag även de 11 starholkarna
och här fanns i år 6 par stare. Under året har det kommit fyra återfynd ifrån RC, dessa var sparvhök ifrån Falsterbo,
rödhake ifrån Frankrike, rörsångare ifrån Belgien och lövsångare ifrån Menorca. Främmande kontroller blev något flera,
dessa var kungsfiskare ifrån Mjölby, ängspiplärka ifrån Norge, grönsiska ifrån Norge och England, gråsiska ifrån Landsort
och England och sävsparv ifrån Kvismaren.

 December

Under denna månad blev det mest ringmärkning vid fågelmatbordet hemma på tomten, jag gjorde en avstickare till Stalpet
dagen innan julafton, och då fick jag tre strömstarar. Två kunde jag märka, den andra var redan ringmärkt av någon annan
ringmärkare. Totalt ringmärktes 91 fåglar, dominerade gjorde blåmes 29, talgoxe 22 och grönsiska 21, mer udda var
svartmes 3 och stenknäck 3. Årssumman slutade på 2730 fåglar, vilket är bra.

 Återfynd

Efter över tre års väntan kom nu svaret ifrån norrbaggarna, det gällde den grönsiska som jag kontrollerade vid mitt
fågelmatbord den 22 april 2012. Den var ringmärkt vid Ringsaker, Hedmark i Norge den 24 maj 2009 vilket blir 414 km
åt NV ifrån Aneby.

 

November

Gråsiska, Foto Mats Thorin

Gråsiska, Foto Mats Thorin

Jag fortsatte med ringmärkning vid fågelstationen även några dagar i november, detta bara för att
se om det blev någon invasion av gråsiskor denna höst. Men så blev det inte, därför blev det en
ganska mager fångst. På tre dagar ringmärkte jag 91 fåglar, och då var det bl.a. gråsiska 71,
brunsiska 14 och en ganska sen sävsparv. Så totalt i år har vi hitintills ringmärkt 2 639 fåglar.

På ringmärkarmötet i Varberg deltog jag och Håkan Söderberg, det presenterades en rad
intressanta forskningsrapporter. Det är ju framförallt ljusloggan som vissa forskare numera
använder, och denger ju en rad intressanta fakta om fåglarnas flyttning. Vi gjorde även ett besök
på Getteröns fågelstation, vilket var mycket intressant.

Återfynd

Det är inte varje år som vi ringmärker sparvhök, men så blev det i år då en ung hane fångades
den 8 sep. vid fågelstationen. Den gav ganska omgående ett återfynd, då man vid Falsterbo
fågelstation återfångade den 10 okt. Den tog den rätta vägen bort ifrån Sverige, eftersom 30 000
av hans artfränder gör något liknade. Den kungsfiskare som jag kontrollerade vid Stalpet den 5 sep.
var som väntat ringmärkt av Juhani Vuorinen. Han hade pullmärkt den vid Nederlösa badplats
utanför Mjölby den 31 maj, och det var 7 ungar i boet.

 

Oktober

20151004-5436rez

Skata Foto: Mats Thorin

Även denna månad blev bra, vi var ute och ringmärkte vid 6 tillfällen, och totalt fångade vi 349 fåglar vilket är mycket bra.
Bästa dagen blev den 31:a då ringmärkte vi 121 fåglar, mest
var det gråsiska 72 och brunsiska 31. Därmed kan vi
nu summera hösten 2015 (juli-okt) och
totalt ringmärktes då 2 125 fåglar, vilket är 300 fåglar mer än det medeltal som
vi har för de
tio senaste åren. De tre största märkarterna i oktober har varit gråsiska 105, brunsiska 51 och blåmes 46
och månadens raritet blev faktiskt skata, en art som vi inte fångar så ofta. Totalt
under 2015 har vi nu ringmärkt 2 548 fåglar.

Återfynd
Det har bara kommit ett återfynd ifrån RC, och det handlar om en rörsångare som vi ringmärkte vid Ralången
24 aug i år, och kontrollerades av ringmärkare i Belgien 16 dagar senare.

Vi har sedan tidigare ganska många återfynd av rörsångare i Belgien. När jag den 27 sept. kontrollerade
en ängspiplärka med norsk ring så blev jag något fundersam. Vad för flyttar
en ängspiplärka åt sydost och
inte mot söder? Nu har jag fått svaret, den flyttade mot söder.

Det var bara det att den var ringmärkt vid Nyrud ringing station som ligger upp i norska Finnmarken, alltså
i den lilla kilen av Norge som går ned mellan Finland och Ryssland.
Det är ca 10 mil väster om Murmansk,
och 1435 km NO om Ralången. Denna piplärka
var en ungfågel och blev ringmärkt den 18 aug 2015.
Detta är den nordligaste kontroll
som jag har gjort, och kommer säkert att bli svår att överträffa.

September

Blåhake Foto Mats Thorin

Blåhake Foto Mats Thorin

Det fortsätter att gå bra med ringmärkningen, nu i september var vi ute vid åtta tillfällen, fördelade på 7 morgonmärkningar
och en kvällsmärkning. Totalt ringmärkte vi 617 fåglar vilket är en mycket hög siffra för att vara i sept. Bästa dagen blev
den 20:e med 136 fåglar, dominerade gjorde då järnsparv 45, rödhake 24 och grönsiska 24. Kvällsmärkningen var den
4:e och då fick vi 85 fåglar varav 57 var ladusvalor. Flera arter har slagit rekord nu i höst, detta beror nog mycket på den
täckning som vi hade i augusti. Men det är ändå kul, inom parentes anges det gamla rekordet. Dessa arter är
svarthätta 249 (187), rödhake 113 (84), gärdsmyg 52 (37) och stjärtmes 42 (29). Sedan finns det arter som har gått dåligt,
och den sämsta av dom är sävsparv där vi bara har ringmärkt 23 fåglar. Det har varit magert med rariteterna denna månad,
men nämnas bör blåhake 1 och kärrsångare 1. Nästan all ringmärkning har skett vid fågelstationen, med ett undantag
då jag var vid Stalpet. Här ringmärkte jag två forsärlor och gjorde en främmande kontroll på en kungsfiskare, svaret får
vi nog snart ifrån RC.

Totalt har vi hitintills i höst ringmärkt 1777 fåglar, medeltalet är 1823 så det fixar vi säkert under oktober månad.
Totalt under hela året har vi nu ringmärkt 2198 fåglar.

 

Augusti

Vassångare, Foto Mats Thorin

Vassångare, Foto Mats Thorin

Med 19 märkdagar blev augusti en riktigt bra månad, det är inte ofta som vi har haft möjlighet att vara
ute så många dagar i en månad. Totalsumman stannade på 1024 ringmärkta fåglar. att vi har ringmärkt
över tusen fåglar en månad har tidigare hänt, så som 2012 med 1002 fåglar. Det året var hälften lövsångare,
ett annat bra år var 2014 med 1127 fåglar, då var det också bra med lövsångare, men även ladusvala
gick bra med 365 svalor. Dom fem största arterna i år blev lövsångare 304, svarthätta 184, rörsångare 147,
trädgårdssångare 71 och rödhake 52.
När man är ute så här många dagar så blir det alltid att man fångar några fler udda märkarter så även denna höst.
Nämnas bör göktyta 1, näktergal 2, rödstjärt 1,vassångare 1, kärrsångare 10, gransångare 1 brunsiska 1
och rosenfink 2.
Vassångare blev ny märkart, och en mycket efterlängtad sådan, den ringmärktes den 31 augusti.
Totalt i år har vi nu 1546 ringmärkta fåglar.

Juli

Ung taltrast, Foto Mats Thorin

Ung taltrast, Foto Mats Thorin

Aldrig tidigare har vi haft en sådan dålig julimärkning som vi har haft i år. Det blev bara
två ringmärknings dagar vid Ralångens fstn. Starten av höstsäsongen skedde så sent som
den 27 juli, sedan var jag även ute den 30:e. Orsaken till att det har blivit så här är dels det
dåliga vädret, samt att jag har varit bortrest. Men vi får hoppas att det blir en fin augusti, så
skall vi ta igen det vi har tappat i antalet ringmärkta fåglar. Total blev det 93 fåglar i juli,
mest var det lövsångare 44, mer udda art i juli var en gammal gransångare

Juni

svartmes

Svartmes, Foto Mats Thorin

Vårens ringmärkning vid fågelstationen avslutades den 13:e och totalt i vår har 92 fåglar ringmärkts,
vilket är en ganska normal vårsumma. Nu hade jag planerat att starta upp ringmärkningen av nattsångare,
men den kalla och regniga försommaren gjorde att det inte fanns mycket att ringmärka, en flodsångare blev
det vid Bona. Lika dåligt blev det med pullmärkningen i holkarna, här ringmärkte jag 77 svartvit flugsnappare,
23 blåmes, 13 talgoxe, 7 svartmes och 6 entita.
Totalt med pullmärkningen i maj månad blev det i år 210 fåglar ringmärkta, vilket är ett dåligt resultat.
Jag hittade 7 mesholkar med hela kullen döda och hos den svartvita flugsnapparen fann jag 2 kullar,
föräldrarna hade inte haft chansen att hitta föda till alla ungar i det dåliga vädret.
Ett besök vid Stalpet gav en adult strömstare och en 1K forsärla.
Totalt hitintills i år är det 419 ringmärkta fåglar.

Återfynd

Ett enda återfynd har kommit ifrån Ringmärkningscentralen, det gäller en lövsångare som under
vårflyttningen den 24 april kontrollerades på Menorca, Spanien.
Vi hade ringmärkt den vid fågelstationen den 1 aug. 2014.

Maj

Grå flugsnappare, foto Mas Thorin

Grå flugsnappare, foto Mats Thorin

Under maj månad har jag varit nere vid fågelstationen fem gånger, och totalt har jag ringmärkt 76 fåglar.
Detta är en ganska normal siffra, så som det brukar vara under våren. 
Inte någon raritet har fångats, det
som sticker ut lite är tre grå flugsnappare, en art som inte 
ringmärkts varje år. När det gäller nattsångare så
har jag varit ute två kvällar, det har blivit 
en flodsångare och en grässhoppsångare, sedan gjordes en kontroll
på en flodsångare som 
jag hade ringmärkt förra året. I slutet av månaden kom jag igång med pullmärkningen i
ina holkar, först ut var strömstaren. Två häckande par resulterade i 9 ringmärkta ungar, sedan hade jag sju par stare,
vilket gav 29 ungar. 
I småfågelholkarna har jag hitintills ringmärkt23 talgoxe, 9 blåmes och 5 nötväcka
Totalt denna månad blev det 169 fåglar.

Återfynd

Nu äntligen har jag fått svar ifrån England på två kontroller som jag har gjort. En grönsiska som kontrollerades vid
fågelmatbordet på Skogsgatan den 28 mars 2014 var ringmärkt vid 
Dartmouth, Devon den 11 feb. 2013. Och en
gråsiska som kontrollerades vid fågelstationen 
den 9 nov. 2014 var ringmärkt vid Worplesdon, Surrey den 7 feb. 2014.
Sedan har vi ju 
kontrollen av flodsångare vid Bredestad 25 maj 2015, som jag själv hade ringmärkt i samma buske
den 1 juni 2014. Det har bara hänt en gång tidigare att jag har återfångat min egen 
flodsångare året därpå, och det var
vid södra Ralången 2001.

April

ringnyttAPRILbcc

Under april månad blev det ringmärkning vid tre tillfällen vid Ralångens fstn. Starten skedde den den 6:e och
sedan var vi ute den 11:e och 18:e. Totalt ringmärktes 37 fåglar, bästa arterna blev rödhake 13 och bofink 7.
Som vanligt gjordes en del egna kontroller.
Den mest udda fågeln var en nötskrika, en art som vi inte ringmärker varje år.

Mars

Grönfink Foto:Mats Thorin

Grönfink Foto:Mats Thorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även denna månad blev det en del ringmärkning vid mitt fågelmatbord. Artsammansättningen var nu lite annorlunda,
det hade börjat komma en del flyttfåglar. Flest fåglar blev det av grönsiska, hela 35 ex. och den trevligaste var nog en steglits.

Det blev en sväng ned till Stalpet den 22:a och tre forsärlor fångades. Två var nymärkningar och den tredje var en kontroll av
den hane som blev ringmärkt här den 16 juli 2011, den har nu häckat vid Stalpet varje år sedan dess.

 

Återfynd

Vi har nu fått svar ifrån RC på den sävsparv som vi kontrollerade vid Ralångens fstn den 27 sep. 2014, den var ringmärkt
vid Kvismarens fstn. 31 juli 2014 vilket ger 58 dagar och 157 km mot norr.

Tofsmes är en art som inte kontrolleras så ofta, nu i februari har jag kontrollerat en som jag ringmärkte i
februari förra året vid mitt fågelmatbord.

 

 


 

Sävsparv  Foto Mats Thorin

Sävsparv Foto Mats Thorin

 

 

 

 

 Återfynd

Vi har nu fått svar ifrån RC på den sävsparv som vi kontrollerade vid Ralångens fstn den 27 sep. 2014, den var
ringmärkt vid Kvismarens fstn. 31 juli 2014 vilket ger 58 dagar och 157 km mot norr. Tofsmes är en art som inte
kontrolleras så ofta, nu i februari har jag kontrollerat en som jag ringmärkte i februari förra året vid mitt fågelmatbord.

 

Februari

Det blev fortsatt ringmärkning vid mitt fågelmatbord, men denna vinter är nog den sämsta som jag någonsin har
haft sedan jag flyttade hit 1979. Det är i stort sett bara talgoxe och blåmes som är framme och äter, och en del är
ju redan ringmärkta! Endast 7 fåglar ringmärkta i februari, och totalt 17 märkta i år är en riktig dålig start.


 

 

TRKRY-rez

Trädkrypare Foto: Mats Thorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återfynd

Ifrån RC har det kommit två brev nu i januari, det första var ett återfynd på en rödhake ifrån Frankrike.
Den hade vi ringmärkt vid Ralången den 21 juli 2014, och kontrollerades av en ringmärkare 57 dagar senare.
Det var vid Pas-De-Calais, 1127 km SW om Ralången.
Sedan har vi fått svar på den gråsiska som vi kontrollerade vid Ralången den 9 nov. 2014. Den var ringmärkt på
Landsort den 29 sep. 2013, alltså 202 km NO om Ralången

 

Januari

Årets ringmärkning har fått en mycket lugn start, endast 10 fåglar har ringmärkts. När jag har haft tillfälle under
helgerna,  så har det ofta varit ganska blåsigt, vilket försvårar fångsten. Sedan har jag inte haft mycket fåglar framme
vid mitt matbord denna vinter

 
.