Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2017

 

 

 

Art Mars Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Tot.
Tornfalk       6             6
Kattuggla     1               1
Större hackspett 1     1             2
Ladusvala             3       3
Trädpiplärka     3 1 2 41 2       49
Ängspiplärka   18           1     19
Gulärla           1         1
Forsärla     7               7
Strömstare 1                   1
Gärdsmyg 1   2   20 16 31 26 2 4 102
Järnsparv   7     2 30 332 19     390
Rödhake 5 37 2 1 30 20 127 69 2   293
Rödstjärt           1         1
Buskskvätta     3     1 2       6
Koltrast 2 3       3 7 8     24
Björktrast       2     1 1     4
Taltrast   9     1 4   1     15
Rödvingetrast   1   2   2 4       9
Sävsångare     7   14 19 8 2     50
Kärrsångare           6 1       7
Rörsångare     4 6 48 91 42       191
Härmsångare       1   1         2
Ärtsångare     4   1 7 3       15
Törnsångare     2 1 7 7 2       19
Trädgårdssångare     6 8 23 48 6       91
Svarthätta   1 1 1 23 77 40 2     145
Grönsångare         1 1         2
Gransångare   12 2       11 8     33
Sydlig gransångare         1 2         3
Lövsångare   20 45 2 232 248 13       560
Kungsfågel           1 10 7     18
Grå flugsnappare           1         1
Mindre flugsnappare       1             1
Svartvit flugsnappare     22 168             190
Stjärtmes 2 1 1 1   2   11 7   25
Entita 1 1     5 4 2     1 14
Talltita           3 1 1   1 6
Tofsmes 1                 2 3
Svartmes       16     2       18
Blåmes 3 3 4 91 11 10 63 33 9 1 228
Talgoxe 9 1 1 103 6 3 34 20 6 12 196
Nötväcka 3   6   2           11
Trädkrypare 2     1   4 3 1     11
Törnskata           1         1
Skata           1         1
Stare     23               23
Bofink 4 16 3   1 1         25
Grönfink 8 22             2   32
Steglits 1                   1
Grönsiska 28 10         7 37 6 2 90
Gråsiska 5             1111 1488 152 2756
Brunsiska               17 16 7 40
Snösiska               4 6 1 11
Rosenfink       2             2
Domherre 26         1 3 2 2 1 35
Stenknäck 1 1                 2
Gulsparv 1       1           2
Sävsparv 1 4 1 2 26 17 127 36 2   217
                       
Summa: 106 167 150 417 457 675 888 1417 1548 184 6010