Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ring Nytt 2013

Sammanfattning

Under 2013 ringmärktes 2 508 fåglar fördelade på 59 arter. De fem största arterna

var gråsiska 332, lövsångare 242, talgoxe 222, rörsångare 219 och blåmes 158 dessa

står för hela 87% av årets märksumma. Några arter som är mindre vanliga i märk-

protokollet var kornknarr 1, flodsångare 13 (nytt årsrekord med råge) och snösika 4.

Vårsäsongen vid Ralångens fågelstation pågick under tiden 28 apr.-10 juni och totalt

ringmärktes bara 40 fåglar. Höstsäsongen blev under tiden 9 juli-30 nov. och totalt

ringmärktes 1 760 fåglar. I klubbens 11 starholkar häckade i år 5 par vilket gav 25

ringmärkta ungar. Totalt blev det 107 småfågelholkar som inventerades i år, dessa

gav 72 häckande par, fördelade på svartvit flugsnappare 44 par (160 pull ringm.),

talgoxe 18 par (101 pull), blåmes 8 par (42 pull) och entita 2 par (10 pull). Samman-

lagt har det kommit 4 återfynd ifrån Ringmärkningscentralen, dessa är taltrast från

Spanien, järnsparv från Tyskland, lövsångare från Spanien och talgoxe från Öserum.

Totalt gjordes 5 främmande kontroller, dessa var flodsångare från Kumla, kärrsångare

från Landsjön, rörsångare från Uknö Glo, trastsångare från Kvismaren och brunsiska

från Norge. Under hösten genomfördes i samarbete med Landsjönsen Fältstation en

ringmärkarkurs, totalt deltog 7 personer. Sune Fasth har under hösten fortsatt med att

snickra på spängerna till de olika näten, för detta arbete är jag skyldig honom ett stort

TACK. Även ni som på olika sätt har hjälp mig med årets ringmärkning vill jag också

passa på att tacka.

 

November

Likt dom fyra tidigare höstarna så fortsatte vi att ringmärka i november vid fågel-

stationen, i år blev det bara vid fyra tillfällen. Men resultatet blev bra, och hela 235

fåglar ringmärktes. Fångsten dominerades av siskor, och då främst gråsiska 190 och

brunsiska 23. Men det som var riktigt kul i år, var att vi fångade fyra snösiskor, en

art som vi tidigare bara har ringmärkt 3 av. Under hela hösten har vi saknat stjärt-

mesarna, men nu i november fick vi 7 stycken. Bästa dagen denna månad blev den

10:e med 117 ringmärkta fåglar, dessa fördelar sig på gråsiska 108, brunsiska 6 och

blåmes 3. Det blev en trevlig höst, med bra rörelse på siskorna.

 Snösiska-Nov2013
Snösiska                                                                              Foto:Mats Thorin

Återfynd

I april 2009 kontrollerade man en av våra lövsångare i Murcia, Spanien, den hade

vi ringmärkt den 12 aug 2006 vid fågelstationen. Ibland undrar man varför det tar

så lång tid för vissa länder att skicka in sina rapporter om ringmärkta fåglar. Ända

sedan 2009 när jag på alvar började att ringmärka gråsiskor med bandare, så har jag

väntat på den första brunsiskan av rasen cabaret ifrån Norge. Men så den 19 okt

hände det, det var en gammal hane som visade sig vara ringmärkt i Rogaland, Norge

den 9 aug 2012. Så det är nu bevisat att det är en del norska brunsiskor som vi ser

här på hösten hos oss, mycket trevligt tycker jag.

 

Oktober

Det blev bara 4 ringmärkningsdagar i oktober månad, det är ju några dagar mindre

än det har sett ut de senaste åren. Däremot blev månadssumman bra, hela 249 fåglar

ringmärktes dessa fyra dagar. Då är det en art som står för hälften av fåglarna. Det

var nämligen så att höstens bästa dag inföll den 19:e, och hela 168 fåglar ringmärktes

denna dag. Jag har aldrig tidigare var med om en så hög dagssumma i oktober, men

det var kul. Det var gråsiskan som satte nytt dagsrekord med hela 107 ringmärkta ex.

Även brunsiskan med 39 ringmärkta är helt okej. Dessa art-/raser blev dom två stora i

oktober med gråsiska 124 och brunsiska 49, mer udda oktoberarter var svarthätta 1  

och gransångare1.

 

Återfynd

Som vanligt så här på hösten kommer det en del återfynd ifrån RC. En taltrast som

vi ringmärkte den 9 aug. 2008, blev skjuten i Toledo, Spanien den 28 nov. 2009.

Den hade då förflyttat sig 2414 km mot SW, och det verkar som de har funderat

några år innan de vågade rapportera den. En talgoxe som ringmärktes den 6 apr. 2013

flög i mot en glasruta i Örserum, Gränna den 17 maj 2013, dit var det bara 23 km.

En järnsparv som blev ringmärkt den 17 sep. 2011 flög också i mot en glasruta i

Köln, Tyskland den 8 apr. 2013. Sedan fångade vi en rörsångare som redan bar en

ring på sig, detta skedde den 15 aug 2013, den visade sig vara ringmärkt av Magnus

Kasselstrand 22 dagar tidigare vid Uknö, Västervik. Denna rörsångare hade alltså

då flyttat 102 km rakt väster ut.

 

September

Då har vi avverkat september månad, den bjöd inte på några större överraskningar.

Den blev väldigt slätstruken, inte några större dagssummor och inte någon raris.

Bästa dagen blev den 28:e med 70 ringmärkta fåglar, och månadssumman stannade

på 399 fåglar. Vilket är ett mycket dåligt resultat, med tanke på att vi var ute 8 dagar.

Tidigare år har det alltid funnits någon art som har varit ovanligt talrik, såsom kungs-

fågel 2012 (90ex.), grönsiska 2011 (86ex.) och järnsparv 2010 (194ex.). Men i år

blev topparterna blåmes 46, talgoxe 39 och svarthätta 36. Den enda udda märkarten

blev enkelbeckasin, det var 12 år sedan vi ringmärkte någon. Ett försök att fånga

rastande ängspiplärkor vid Hyllingen resulterade i 23 ringmärkta. Den 21:e avslutades

ringmärkarkursen vid Ralångens fågelstation, det var lite dåligt med närvaron hos de

7 deltagarna, men vi hade kul dom gånger vi träffades. Tanken är att vi skall ha en

workshop inomhus i februari nästa år, då är det nog lättare att få folk till att komma.   

Enkelbeckasin-sep2013
Enkelbeckasin                                                           Foto:Mats Thorin

 

Augusti

Under augusti månad fick vi ihop 10 dagars ringmärkning på morgnarna och

4 kvällsmärkningar, arbetsinsatsen är lika med det genomsnitt vi har under

2000-talet. Resultatet kom att stanna på 570 ringmärkta fåglar, vilket är ett

mycket dåligt resultat. Vi hade inte en enda dag med över 100-fåglar, den bästa 

dagen blev den 10:e med 74 ringmärkta. Det tycks nu stå klar att vissa fågelarter

har haft en riktig dålig häckningssäsong, främst gäller det lövsångaren, som är en

stor märkart för oss i augusti. När det gäller lövsångaren så ringmärkte vi

ungefär en tredjedel av vad vi brukar fånga i augusti. En annan fågelart som

också har haft en svag höst är svarthättan, men här kan september månad

gå in och rätta till siffrorna. Ett lågt vattenstånd i Ralången har gjort att vi kunnat

använda hela vassgatan ända ut till sjön, detta har gynnat rörsångaren som nådde

ett bra resultat på 134 ex. Detta har även påverkat fångsten av svalor på kvällarna,

och 92 ringmärkta ladusvalor är riktigt bra. Men trots låga siffror så har det

varit några trevliga märkarter, så som svart rödstjärt 1, kärrsångare 12, trast-

sångare 1, och gransångare 2.

Den 6:e kunde vi i samarbete med Landsjöns Fältstation dra igång en ring-

märkarkurs, totalt 7 deltagare är helt godkänt. Det är Håkan Söderberg som

lär oss allt om köns- och åldersbestämning.

gulärla-aug2013
Gulärla                                                          Foto:Mats Thorin

ringmärkarkurs-aug2013
Ringmärkarkurs                                                  Foto:Mats Thorin

Juli

Den 9 juli startade vi upp höstens ringmärkning vid fågelstationen, sedan har

vi varit ute vid nio tillfällen och ringmärkt. Det får anses vara en bra täckning

av en semestermånad, och det är lika många dagar som vi hade 2012. Däremot

är antalet fåglar mindre än hälften jämfört med förra året, då fick vi ihop 707

fåglar i juli, i år blev det 300. Det är ungfåglarna som saknas i år, och det verkar

vara jämt över, ibland alla sångare. Men mest märks det hos lövsångaren, förra

året ringmärktes 389 lövsångare i juli, i år blev det 104 under samma period.

Den trevliga invasionen av flodsångare fortsatte in i juli, och ytterligare fem

flodsångare ringmärktes. Dessa fördelade sig på två som fångades när det satt

och sjöng, två 1K-fåglar som togs under den ordinarie ringmärkningen. Samt

en, trolig hona med ruvfläck, som fångades vid fågelstationen. Dessutom fångades

en sjungande flodsångare som redan var ringmärkt, den visade sig komma från

Kumla i Närke, där den blev ringmärkt 10 juni 2013 och vi kontr. den 9 juli.

Trevliga märkningar under juli blev göktyta 3, gräshoppsångare 1, flodsångare 5,

kärrsångare 12 och härmsångare 3.

Flodsångare-juli2013
Flodsångare  1K                                           Foto:Mats Thorin

 

Juni

Det blev två ringmärkningsdagar vid fågelstationen under juni månad. Vi

avslutade vårsäsongen den 10:e med att guida elever och lärare ifrån Fur-

lidskolan. Totalt ringmärktes 40 fåglar dessa dagar. Trevliga märkarter i

juni var kornknarr 1, flodsångare 8, kärrsångare 2, härmsångare 3 och

forsärla 5. Antalet flodsångare är självklart ett rekord och resultatet av en

kraftig invasion i år. Inventering av småfågelholkarna genomfördes under

juni, som jag tidigare har nämnt var mesarna sena med sin häckning i år.

Däremot var resultatet lika bra som förra året, totalt hade vi 107 holkar.

I dessa häckade 72 par fördelade på 44 ( 154 ringm) par svartvit flugsnappare,

18 (101) par talgoxe, 8 (42) par blåmes och 2 (10) entita. I havsörnsboet fanns

det i år en unge, det var en hona, som projekt havsörn kom upp och ringmärkte

i början av juni. Nu har vi avverkat första halvan av 2013, och vi har ringmärkt

715 fåglar, det är 8 fåglar mer än förra året.

 

Maj

Totalt blev det fem ringmärkningsdagar vid fågelstationen, och under dessa

dagar ringmärktes totalt 87 fåglar. Ett ganska normalt resultat, och det

trevligaste blev en egen kontroll och en nymärkning på gräshoppsångare.

Hos de holkhäckande fåglarna märker man att det har varit en kall och sen

vår, inte några mesar har ännu kunnats pullmärkas. Däremot har jag ringmärkt

starungarna, i de 11 holkarna fanns i år fem par, det är två par mindre än det

brukar vara. Hitintills i år har vi ringmärkt 345 fåglar, det är 80 fåglar mer än

förra året, men 80 fåglar mindre än 2011. Ganska medel alltså.

 

April

Under april månad blev det mest att jag ringmärkte vid fågelmatningarna,

dels vid södra Ralången, sedan hemma på Skogsgatan. Ett lyckat försök på

Aneby-Hus resulterade i ringmärkning av både hane och hona hos svart rödstjärt.

Den 28:e drog jag igång vårens ringmärkning vid Ralångens fstn. det blev en

bra start med 37 nymärkningar. Så hitintills har 227 fåglar ringmärkts, vilket

är ett mycket bra resultat. Månadens raritet får tillskrivas den ringduva som

ringmärktes, Vi har totalt ringmärkt fyra ringduvor, och den senaste var ifrån

1984, alltså 29 år !!

 

Mars

Årets ringmärkning startades upp den 9 mars, och det var vid fågelmatningen

som finns vid plattformen vid södra Ralången. Det har blivit mest mesar och

några domherrar, siskor har det varit väldigt dåligt med denna vinter. Förutom

fågelmatningen så blev det ett lyckat försök vid Stalpet, där jag på 30 min

fångade 3 strömstarar. Med 118 ringmärkta fåglar så har vi fått en bra start

på 2013 års ringmärkning.