Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ring Nytt 2020

 

Sammanfattning

Under 2020 ringmärktes totalt 3 633 fåglar av 56 fågelarter, det är mitt 7:e bästa resultat sedan starten 1975. Under året fick jag en ny ringmärkningsart, det var en lappuggla, som efter några veckors omvårdnad kunde ringmärkas och släppas. Ingen ringmärkning under tiden jan-feb, däremot en del märkning i mars vid mitt fågelmatbord och nere vid Stalpet. Vårsäsongen vid Ralångens fågelstation pågick under tiden 6 april- 30 maj, totalt blev det 17 märkdagar och jag ringmärkte 267 fåglar. Höstsäsongen pågick tiden 21 juli – 17 oktober och här var det 44 märkdagar och totalt ringmärktes 2 866 fåglar. De sju största märkarterna blev lövsångare 596, svarthätta 352, blåmes 328, kungsfågel 309, svartvit flugsnappare 271, rörsångare 267 och rödhake 237. Några mer ovanliga märkarter var lappuggla 1, trastsångare 1 höksångare 1 och tajgasångare 4. Pullmärkningen gav i år 429 fåglar fördelade på svartvit flugsnappare 222, talgoxe 82, blåmes 71, göktyta 7, entita 5, nötväcka 5, forsärla 4 tornfalk 3 och lappuggla 1. Under året gjordes 9 återfynd, dessa var järnsparv i Tranås, rörsångare i Falsterbo, lövsångare i Spanien och Danmark, kungsfågel i Tyskland, blåmes i Kristianstad, talgoxe i Frinnaryd och sävsparv i Kvismaren och Tyskland.  

 

Oktober

Redan den 17 oktober avslutade vi höstens ringmärkning vid Ralångens fågelstation, då hade vi fått ihop 10 märkdagar. De tre största arterna blev kungsfågel 265, blåmes 140 och rödhake 64. För kungsfågeln är det ett nytt rekord med 308 ringmärkta under hösten och 92 ringmärkta under en dag. Även blåmesen ringmärktes i ett högt antal och stannade på 244 ringmärkta i höst. Bland rariteterna så står ju tajgasångaren för höstens överraskning, efter en ringmärkt i september så blev det hela 3 ringmärkta i oktober, vilket är lika många som jag har ringmärkt under åren 1985-2019. Även gransångare som har haft en ökning i antal under de senaste fem åren, noterades i höst med ett nytt rekord på 35 ringmärkta vara 21 bara i oktober. Totalt ringmärktes 667 fåglar i oktober och jag har nu 3633 ringmärkta i år.

 

Återfynd

I från RC har det kommit två återfynd, en sävsparv ringmärkt vid Ralången 2 okt. 2017 som kontrollerades vid Kvismaren den 28 sep. 2020. En talgoxe som jag ringmärkte vid Ralången den 15 okt. 2019 hittades död i Frinnaryd den 5 okt. 2020 endast 8 km ifrån märkplatsen. Sedan har vi fått svar på den rörsångare som jag kontrollerade den 10 sep. 2020 den var ringmärkt 9 dagar tidigare vid Uknö, Västervik

 

September

Ringmärkningen har varit koncentrerad till Ralångens fågelstation och det blev totalt 12 märkdagar. De fem största arterna har varit järnsparv 112, svarthätta 95, blåmes 83, rörsångare 71 och grönsiska 53. För grönsiskan är det inget rekord, men man kan ändå notera att det är en liten invasion på gång denna höst. Även hos kungsfågel (40) tycks det vara lite fler fåglar på gång än ett normalår. Bästa dagen blev den 28 sep. då  97 fåglar ringmärktes, fångsten denna dag dominerades av talgoxe 22, kungsfågel 21 och blåmes 17. En av höstens rariteter fångades även denna dag, det var en tajgasångare och därmed har vi nu ringmärkt 5 tajgasångare vid fågelstationen. Totalt ringmärktes 739 fåglar och hitintills har vi nu 2963.

 

Återfynd

I från RC har det kommit ett återfynd, det var en rörsångare som återfångades vid Falsterbo fågelstation 11 dagar efter att jag hade ringmärkt den vid Ralången. Detta skedde den 30 augusti i år, och just vid Falsterbo har man fångat många av våra rörsångare tidigare år, så det verkar vara den vägen som våra rörsångare väljer när de lämnar Sverige.

 

Trastsångare och höksångare

Augusti

Denna trevliga månad gav en ny ringmärkningsart när jag fick uppgiften att ringmärka den lappugglan som efter 5 veckors karantän kunde släppas åter ut till skogen. Det har länge varit en dröm för mig att någon gång få ringmärka en lappuggla. Den övriga ringmärkningen har helt varit koncentrerad till Ralångens fågelstation, där hela 17 märkdagar bokfördes. Totalt ringmärktes 1142 fåglar denna månad, de fem största var svarthätta 221, rörsångare 168, lövsångare 145, trädgårdssångare 82 och rödhake 59. Andra vanliga arter som har ringmärkts i högre antal än normalt är sävsångare 53, ärtsångare 25 och bofink 21. Till de mer ovanliga arterna i näten hör vattenrall, trastsångare och höksångare. Totalt i år har vi nu 2208 fåglar.

 

Återfynd

Vi har nu fått svar på den rörsångare som vi kontrollerade vid Ralångens fstn. den 30 maj 2020, den var ringmärkt vid Uknö, Västervik den 27 aug 2019 av Kent Gullquist.

 

Juli

Den 21 juli startade jag upp höstens ringmärkning vid Ralångens fågelstation, under denna månad han jag med endast 5 märkdagar. Vädret har varit ovanligt kallt och blåsigt, och vattenståndet i Ralången är extremt högt. Därför har jag endast kunnat sätta ut tre vassnät, mot fem som är det normala. Detta inverkar ju negativt på fångsten, och andelen rörsångare och sävsparvar kommer vara lägre än normalt. Totalt ringmärktes 300 fåglar, bästa dagen blev den 27:e med 78 ringmärkta, fångsten dominerades av lövsångare 50. Lövsångare 179 är ju den art som har stått för det mesta i julifångsten, sedan kommer trädgårdssångare 19 och svarthätta 15. För de sist nämnda arterna är det mycket låga siffror, vi får hoppas att augusti kan rätta till det. Något fler är normalt blev det för sävsångare 11 och härmsångare 7, till de udda fångsterna bör nämnas stenknäck som jag aldrig har fångat här i juli månad. En forsärla som ringmärktes vid Stalpet ger totalt 301 fåglar denna månad, och hitintills blir det 1066.

 

Återfynd

I från RC har det kommit ett återfynd, det gäller en järnsparv som jag ringmärkte vid Ralången fstn. den 14 sep. 2019. Den flög i mot en glasruta vid Göberga, Tranås den 28 maj 2020. Alltså endast 17 km norr om märkplatsen och efter 257 dagar.

 


Pullmärkta ungar av tornfalk och göktyta.

Juni

Eftersom ringmärkningen vid fågelstationen avslutades redan i maj, så har juni månad bara bestått av pullmärkning. Främst är det de fågelholkar som jag har runt Ralången, sedan har det även blivit några andra pullmärkningar. Många mesar kunde jag ringmärka redan i maj, men det blev även några i juni. Flest fåglar blev det utav svartvit flugsnappare 234, blåmes 64 och talgoxe 52, övriga trevliga pullmärkningar blev tornfalk 3, göktyta 7 och forsärla 4. Sammanlagt blev det 370 fåglar och totalt i år har jag ringmärkt 765 fåglar.

 

Maj

Under maj månad har det blivit 9 märkdagar vid Ralångens fågelstation. Totalt ringmärktes 163 fåglar dessa dagar, några arter som är ovanliga på våren fångades också, det var göktyta 1 och gulärla 2. Även denna maj månad innehöll många frostnätter med nordanvind, så som det var 2019. Jag gick en första runda i mina fågelholkar, i år har jag 106 holkar och det fanns 82 häckande par, det är rekord jämfört med tidigare år. Det blev en del pullmärkning i dessa holkar så som stare 23, talgoxe 31, nötväcka 5, blåmes 7 och entita 5. Totalt i maj ringmärktes 234 fåglar, och hitintills i år har jag nu ringmärkt 396 fåglar.

 

Återfynd

En lövsångare som blev ringmärkt i juli 2016, återfångades under sin vårflyttning på Christiansö, Bornholm i maj 2020. Det var då 3 år 284 dagar sedan jag märkte den.

 

Anna och sävsparv.

April

Vårens ringmärkning vid Ralångens fågelstation startade upp den 6:e april. Totalt blev det 8 märkdagar under denna månad. Dom tre största arterna har varit rödhake 47, lövsångare 15 och gransångare 13. Det är intressent att notera, att gransångaren under april var nästan lika vanlig som lövsångaren, som är ett tecken på att gransångaren är på frammarsch i våra trakter vilket kommer att bli kul att följa. Totalt ringmärktes 104 fåglar, och totalt under 2020 har jag nu ringmärkt 162 fåglar.

 

Mars

Under mars månad har jag ringmärkt vid mitt fågelmatbord och vid två tillfällen har jag varit vid Stalpet. Fångsten vid matbordet har dominerats av grönsiska 37 lite mer udda arter har varit steglits 3 och stenknäck 1. Vid Stalpet ringmärkte jag bara forsärla 2.

 

Återfynd

I från ringmärkningscentralen har det kommit två återfynd, dels en 4 år gammal lövsångare som blev kontrollerad av ringmärkare i Valencia, Spanien 2296 km sydväst om Ralången den 8 sep. 2019. Sedan har vi fått ett fynd av en sävsparv ifrån Munster i Tyskland, den ringmärktes vid Ralången den 10 sep. 2019 och kontrollerades 38 dagar senare 796 km sydväst om Ralången. Vi har även fått svar på den främmande kontrollen av lövsångare som vi gjorde vid Ralången den 7 aug. 2019, den var ringmärkt vid Frosinone i Italien den 25 apr. 2019 avståndet dit är 1889 km rakt söder ut.