Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2023

Art Mar Apr Totalt
Ringduva 1    
Kattuggla 2    
Större hackspett 2    
Svartmes 1    
Entita 1    
Blåmes 17 5 22
Talgoxe 28 12 40
Nötväcka 1    
Lövsångare   3 3
Gransångare   1 1
Svarthätta   2 2
Trädkrypare 1    
Koltrast 1 3 4
Taltrast 1    
Rödhake 3 9 12
Järnsparv   1 1
Bofink 12 5 17
Bergfink 18 3 21
Stenknäck   2 2
Domherre 11 3 14
Grönfink   1 1
Steglits 1 2 3
Grönsiska 32 8 40
Gulsparv 1 5 6
       
Summa: 134 65 199