Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2023

Art Mar Apr Maj Jun Jul Aug Totalt
Ringduva 1           1
Kattuggla 2           2
Nattskärra       2     2
Mindre hackspett         1   1
Större hackspett 2         1 3
Tornfalk       6     6
Törnskata           2 2
Nötskrika           1 1
Skata         1   1
Svartmes 1           1
Entita 1   6   4 3 14
Talltita         1   1
Blåmes 17 5 13 35 9 15 94
Talgoxe 28 12 5 9 6 12 72
Nötväcka 1       5 3 9
Stjärtmes         3 1 4
Ladusvala         1   1
Grönsångare         1   1
Lövsångare   3 13   173 175 369
Gransångare   1     2 7 10
Trastsångare           2 2
Sävsångare     1   6 30 37
Rörsångare     4   12 60 76
Kärrsångare         1 6 7
Härmsångare     1     1 2
Svarthätta   2 11   42 216 271
Trädgårdssångare     8   17 95 120
Ärtsångare     1   5 26 32
Törnsångare     5 1 19 14 39
Kungsfågel           1 1
Gärdsmyg     3   5 8 16
Trädkrypare 1         1 2
Stare     20       20
Koltrast 1 3 3   1 9 17
Björktrast     2       2
Taltrast 1   1   2   4
Rödhake 3 9 2   22 32 68
Grå flugsnappare         1 2 3
Svartvit flugsnappare     21 45 5 1 72
Buskskvätta     2 1     3
Järnsparv   1     3 6 10
Forsärla     1       1
Sädesärla     1       1
Bofink 12 5 1   1 2 21
Bergfink 18 3         21
Stenknäck   2     1   3
Domherre 11 3 2     1 17
Grönfink   1     1   2
Steglits 1 2         3
Grönsiska 32 8         40
Gulsparv 1 5       1 7
Sävsparv         6 9 15
               
Summa: 134 65 127 99 364 755 1524