Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2023

Art Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Totalt
Ringduva 1               1
Kattuggla 2               2
Nattskärra       2         2
Kungsfiskare             1   1
Mindre hackspett         1       1
Större hackspett 2         1 2   5
Tornfalk       6         6
Törnskata           2     2
Nötskrika           1     1
Skata         1       1
Svartmes 1           1 2 4
Entita 1   6   4 3 2 1 17
Talltita         1     1 2
Blåmes 17 5 13 35 9 15 21 2 117
Talgoxe 28 12 5 9 6 12 18 5 95
Nötväcka 1       5 3 1   10
Stjärtmes         3 1   2 6
Ladusvala         1       1
Grönsångare         1       1
Lövsångare   3 13   173 175 4   373
Gransångare   1     2 7 11 2 23
Trastsångare           2     2
Sävsångare     1   6 30 2   39
Rörsångare     4   12 60 10   86
Kärrsångare         1 6     7
Härmsångare     1     1     2
Svarthätta   2 11   42 216 57   328
Trädgårdssångare     8   17 95 3   123
Ärtsångare     1   5 26     32
Törnsångare     5 1 19 14     39
Kungsfågel           1 52 5 58
Gärdsmyg     3   5 8 20 7 43
Trädkrypare 1         1 2   4
Stare     20           20
Koltrast 1 3 3   1 9 4 2 23
Björktrast     2           2
Taltrast 1   1   2   4   8
Rödhake 3 9 2   22 32 23 6 97
Grå flugsnappare         1 2     3
Svartvit flugsnappare     21 45 5 1     72
Svart rödstjärt             1   1
Rödstjärt             1   1
Buskskvätta     2 1         3
Järnsparv   1     3 6 130 17 157
Forsärla     1           1
Sädesärla     1           1
Trädpiplärka             3   3
Bofink 12 5 1   1 2 2   23
Bergfink 18 3           1 22
Stenknäck   2     1       3
Domherre 11 3 2     1 2 5 24
Grönfink   1     1       2
Gråsiska               50 50
Brunsiska               9 9
Steglits 1 2         1   4
Grönsiska 32 8         28   68
Gulsparv 1 5       1     7
Sävsparv         6 9 2 1 18
                   
Summa: 134 65 127 99 364 755 408 118 2050