Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Kommunlista

Fåglar i Aneby                          
                           
Följande fågelarter har observerats inom Aneby kommun. Antalet arter= 262        
X= Allmän förekomst           H= Häckar allmänt        
o= Sparsam till sällsynt           h= Häckar sparsamt med 1-10 par  
1-25= Anger fynd per månad         (h)= Har häckat något eller några år  
            Uppdaterat= 2023-12-31      

Klicka här för att läsa om rariteter och anmärkningsvärda fynd

Art Status Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
Knölsvan h o o X X X X X X X X X o
Mindre sångsvan     2 o 20 2         10 14  
Sångsvan h X X X X X X X X X X X X
Sädgås   7 o X X 3       X X X o
Spetsbergsgås     6 o 5           5 1  
Bläsgås   3 o o o 3       4 o 18 1
Fjällgås                     1 2  
Grågås H o o X X X X X X X X X o
Kanadagås h o o X X X X X X X X X o
Vitkindad gås     5 16 o o 1     4 o o 2
Prutgås       1 2 10 1     5 8 1  
Stripgås       2 1                
Gravand     1 4 6 2     6 2 1    
Rostand           1              
Bläsand   3 1 o X X o o X X X X 4
Amerikansk bläsand         1                
Mandarinand         1   1            
Snatterand     1 12 o o o o 8 14 10 8  
Kricka H 4 2 X X X X X X X X X 9
Gräsand H X X X X X X X X X X X X
Stjärtand       17 o 5   4 o o o 3  
Årta (h)     1 o o 16 3 5 2      
Skedand (h)     3 o o o o o o o 5  
Brunand       o o o o o o o o o 1
Vigg (h) 1 3 o o o o o o o o o 13
Bergand       2 5 8     2 23 12 4  
Ejder       1 9 5         2    
Alfågel         11 5         7 4 1
Sjöorre       2 o o 1 1 4 5 11 14 4
Svärta         6 20   8 4 4 19 3 3
Knipa H o o X X X X X X X X X o
Salskrake   3 4 o o 5 1 1 1 1 o o 8
Småskrake h 1     o o o o o o o o 1
Storskrake H o o X X X X X X X X X X
Järpe H o o o o o o o o o o o o
Orre H o o o o o o o o o o o o
Tjäder H o o o o o o o o o o o o
Rapphöna (h) o o o o o o o o o o o o
Vaktel           o o 19 8 4      
Fasan (h) o o o o o o o o o o o o
Smålom (h)       o o o o o o 3 1  
Storlom H 1   7 X X X X X X X 2 1
Vitnäbbad islom                       1  
Smådopping (h) 2 3 7 15 6 3 5 7 15 13 10 1
Skäggdopping H 8 2 X X X X X X X X X o
Gråhakedopping       1 6 1 1     1 2    
Svarthakedopping h     3 o o o o o o 6    
Storskarv h 3 o X X X X X X X X X o
Rördrom   2 2 20 o o o o 8 4 1    
Ägretthäger       2 4 5 2 4 9 12 7 5 1
Gråhäger h o o X X X X X X X X X o
Vit stork           5 1 2 1        
Bivråk H         o o o o o 4    
Brun glada       1 1 2 1 2 1 1      
Röd glada h 1 3 o o o o o o o o 3 1
Havsörn h o o o o o o o o o o o o
Brun kärrhök h     o o o o o o o 8    
Blå kärrhök   2 1 o o o 3 3 o o o o 2
Stäpphök       1 1         3      
Ängshök         1 1 1   2 2      
Duvhök h X X X X X X X X X X X X
Sparvhök H X X X X X X X X X X X X
Ormvråk H o o X X X X X X X X X o
Fjällvråk   o o X X o     3 X X X o
Kungsörn (h) o o o 7 3 1 2 3 10 19 16 13
Större skrikörn                   1      
Fiskgjuse h     o X X X X X X o    
Tornfalk h 4 7 o X X X X X X X o 7
Aftonfalk         1 5 3 1 4 2      
Stenfalk   2 1 o o o     10 o o o 4
Lärkfalk h       11 o o o o o      
Jaktfalk                     2    
Pilgrimsfalk   2 3 8 19 13 3 2 7 20 o 4 4
Vattenrall h 10 8 o X X X X X X X 20 5
Småfläckig sumphöna (h)       5 o o o   2 1    
Karolinasumphöna             1            
Kornknarr           o o o 5 1      
Rörhöna h 2 1 5 o o o o o o 7   2
Sothöna H 3 2 o o o o o o o o o 2
Trana H 1 11 X X X X X X X X 6 1
Strandskata       10 18 o 12 4 11 1      
Svartvingad vadarsvala                   1      
Mindre strandpipare h     1 o X X X X o 1    
Större strandpipare       1 o o o o o o 2    
Fjällpipare           2       2      
Ljungpipare h   2 o o o o o o o o 1 1
Kustpipare               12 o 13 8    
Tofsvipa H   o X X X X X X X X o 3
Kustsnäppa               5 3        
Sandlöpare                 1        
Småsnäppa               3 10 12      
Mosnäppa           o 1 6 21 6      
Spovsnäppa               16 22 2      
Kärrsnäppa           1 2 o o o 13 1  
Myrsnäppa           1       1      
Brushane         13 X X X X X 2    
Dvärgbeckasin   1   2 o o       16 o o 5
Enkelbeckasin H   1 X X X X X X X X o 3
Dubbelbeckasin         1 o 1 1 o o 4    
Morkulla H 7 5 X X X X X X X X o 10
Rödspov (h)       4 7 3 2 1 2      
Myrspov           1 1 16 22 1 1    
Småspov         7 o 19 o 16 1      
Storspov h     X X X X X X X 1    
Svartsnäppa         3 X X X X o 2    
Rödbena (h)       X X X X X 2      
Gluttsnäppa (h)       X X X X X X   2  
Skogssnäppa H     X X X X X X o      
Grönbena h       X X o X X o 1    
Drillsnäppa H       X X X X X X 1    
Roskarl           2   1 1        
Smalnäbbad simsnäppa                   1      
Kustlabb                 2        
Dvärgmås         4 o 1 4 10 3 3 1  
Skrattmås H     X X X X X X X o 2  
Fiskmås H o o X X X X X X X X X o
Silltrut       2 15 16 9 7 13 9 7 1 1
Gråtrut H o o X X X X X X X X X X
Vittrut         1                
Havstrut     4 10 o 18 6 3 6 3 6 2  
Skräntärna             1 10 9 1      
Fisktärna h       X X X X X o 1    
Silvertärna         4 o   11 8 2      
Svarttärna           12   1 2        
Alkekung                       1  
Tamduva H X X X X X X X X X X X X
Skogsduva h   8 o o o o o o o o 1 1
Ringduva H 4 o X X X X X X X X o 5
Turkduva (h) 1 1 2 6 o 10 5 4 1   2 3
Turturduva             2 1   1 1    
Gök H         X X X X o 1    
Tornuggla     1                    
Berguv (h) o o o o o o o o o o o o
Hökuggla   7 4 6 3 1       4 9 10 6
Sparvuggla H o o o o o o o o o o o o
Kattuggla H o o o o o o o o o o o o
Lappuggla (h) 1 2 8 2 2 2 2 3 1 1   3
Hornuggla h 4 o o o o o o o o o 1 1
Jorduggla   2 1 6 20 13 6 1 1 3 3 3  
Pärluggla H o o o o o o o o o o o o
Nattskärra h         17 o o 10 8 1    
Tornseglare H         X X X X X   1  
Kungsfiskare (h) 9 6 4 o o o o o o 19 7 8
Härfågel         2 3 2   1 1 2 1  
Göktyta h       o X X X X o      
Gröngöling H X X X X X X X X X X X X
Spillkråka H X X X X X X X X X X X X
Större hackspett H X X X X X X X X X X X X
Vitryggig hackspett             1     1 1    
Mindre hackspett h X X X X X X X X X X X X
Tretåig hackspett       1             1    
Korttålärka                 1 3      
Trädlärka h     o o o o o o o o 2  
Sånglärka H   o X X X X X X X X X 5
Backsvala h       X X X X X X 4    
Ladusvala H       X X X X X X o    
Hussvala H       X X X X X X 2    
Större piplärka                   2 5    
Trädpiplärka H       X X X X X X o    
Ängspiplärka H     X X X X X X X X X 2
Rödstrupig piplärka           o     11 o      
Skärpiplärka       1 4         4 2 2  
Gulärla (h)       14 X X o X X 2    
Citronärla             1            
Forsärla h 5 5 o X X X X X X o 3 4
Sädesärla H   1 X X X X X X X X 10 1
Sidensvans   X X X X 5       2 X X X
Strömstare h o o o o o o o o o o o o
Gärdsmyg H o o X X X X X X X X X o
Järnsparv H 3 3 X X X X X X X X 4 2
Rödhake H o 11 X X X X X X X X 10
Näktergal (h)         o o 4 7        
Sydnäktergal           1 1            
Blåhake         1 o   1 o o 6    
Svart rödstjärt h     3 o o o o o o o    
Rödstjärt H       X X X X X X 3    
Buskskvätta H       o X X X X X 12    
Svarthakad buskskvätta   1     2 1           1  
Stenskvätta H     3 X X X X X X 22    
Ökenstenskvätta                       1  
Ringtrast         o o         2    
Koltrast H X X X X X X X X X X X X
Björktrast H X X X X X X X X X X X X
Taltrast H 5 1 o X X X X X X X o 6
Rödvingetrast H o 3 X X X X X X X X X o
Dubbeltrast H o o X X X X X X X X X o
Gräshoppsångare h         X X X X 18      
Flodsångare (h)         o o o 3        
Vassångare           1 2   3        
Sävsångare H       2 X X X X X 1    
Busksångare             5 1          
Kärrsångare h         o X X X 7      
Rörsångare H       7 X X X X X o    
Trastsångare           10 15 4 17 4      
Härmsångare H         X X X X 1      
Höksångare                 7 1      
Ärtsångare H       20 X X X X X 1    
Törnsångare H       2 X X X X X      
Trädgårdssångare H         X X X X X 1    
Svarthätta H 2     19 X X X X X o 2 1
Lundsångare           1              
Tajgasångare                   4 5    
Grönsångare H       12 X X X o        
Gransångare h     2 o o o o o o o 2  
Lövsångare H       X X X X X X o    
Kungsfågel H X X X X X X X X X X X X
Brandkronad kungsfågel         1 1              
Grå flugsnappare H         X X X X X 1    
Mindre flugsnappare (h)         14 19 4 1 1      
Svartvit flugsnappare H       X X X X X o      
Skäggmes   11 3 6 9 2   1 2 3 o 10 11
Stjärtmes H X X X X X X X X X X X X
Entita H X X X X X X X X X X X X
Talltita H X X X X X X X X X X X X
Tofsmes H X X X X X X X X X X X X
Svartmes H X X X X X X X X X X X X
Blåmes H X X X X X X X X X X X X
Talgoxe H X X X X X X X X X X X X
Nötväcka H X X X X X X X X X X X X
Trädkrypare H X X X X X X X X X X X X
Pungmes         2 1       1 1    
Sommargylling           1 4            
Törnskata H       1 X X X X X 1 1  
Svartpannad törnskata                     1    
Varfågel   X X X X 1 1 1   X X X X
Nötskrika H X X X X X X X X X X X X
Skata H X X X X X X X X X X X X
Nötkråka H X X X X X X X X X X X X
Kaja H X X X X X X X X X X X X
Råka   2 11 X X X 1 1 4 8 o 13 4
Gråkråka H X X X X X X X X X X X X
Svartkråka       4 8 2     2 2 1    
Korp H X X X X X X X X X X X X
Stare H o o X X X X X X X X X o
Rosenstare                 1        
Gråsparv H X X X X X X X X X X X X
Pilfink H X X X X X X X X X X X X
Bofink H o o X X X X X X X X X o
Bergfink (h) o o X X o 4   1 X X X X
Gulhämpling           2 2 1          
Grönfink H X X X X X X X X X X X X
Steglits h o o X X X o o X X X X X
Grönsiska H X X X X X X X X X X X X
Hämpling H 2   o X X X X X X X o  
Vinterhämpling   7 6 X X           X X 8
Gråsiska   X X X X o   1 2 X X X X
Snösiska   17 16 8 1           8 19 11
Bändelkorsnäbb   o o 3         2 3 o o o
Mindre korsnäbb H X X X X X X X X X X X X
Större korsnäbb H o o o o o o o o o o o o
Rosenfink h         X X X o        
Tallbit   9 2 2         1   2 9 14
Domherre H X X X X X X X X X X X X
Stenknäck H X X X X X X X X X X X X
Lappsparv       5 o o       o o 2  
Snösparv   3 16 X o         4 X X 10
Gulsparv H X X X X X X X X X X X X
Ortolansparv           o     o o      
Videsparv                   1      
Dvärgsparv                     1    
Sävsparv H 22 16 X X X X X X X X X 20
Svarthuvad sparv             1            
                           
                           
Rymlingar och raser                          
                           
Art Status Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep Okt. Nov. Dec.
Tundrasädgås       1 1           1   1
Grönländsk bläsgås     1                    
Dvärgkanadagås                   1 1    
Snögås         1 1              
Stripgås           1              
Mandarinand   1 1   2                
Stängshök           3     1        
Atlantsilltrut   1   1 3 1 2 1 4 5 6 6 4
Nordlig gulärla         1 X     1        
Gulhuvad gulärla           1              
Vitstjärnig blåhake             1            
Sydlig gransångare             1 17 14        
Sibirisk gransångare                     1    
Smalnäbbad nötkråka   1         1   3 4 1 1 1
Brunsiska   o o o 1 1       o o o o