Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

RingNytt 2023

April

Eftersom vintern fortsatte in i april månad så blev det till att fortsätta ringmärka vid mitt fågelmatbord, det blev en del finkar samt de första rödhakarna och en järnsparv. Eftersom det var så kraftig snösmältning denna vår så fick jag vänta med att starta upp ringmärkningen vid fågelstationen. Inte förrän den 22 april kom jag igång, och då kunde jag bara använda näten som står närmast kohagen. Resten av området låg fortfarande under vatten, och kommer nog så att göra några veckor in i maj. Det blev bara 3 märkdagar i april vid fågelstationen, och det gav bara 28 fåglar. Totalt ringmärktes 65 fåglar i april och hitintills i år har jag nu ringmärkt 199 fåglar.

 

Mars

Den här månaden har det blivit en del fåglar ringmärkta vid min fågelmatning på Skogsgatan, det har hela vintern varit mycket mer fåglar framme och ätit än det har varit de tidigare vintrarna. När det blir bakslag i vädret så är det mycket bo- och bergfink som kommer fram och äter, de mer ovanliga arterna är rödhake 3, taltrast 1 och ringduva 1. Fångsten har dominerats av grönsiska 32 och talgoxe 28. I mitten av mars fick jag ett samtal ifrån en privatperson som hade en häckning av kattuggla i sin holk, och nu ville han att jag skulle ringmärka ungarna, så det blev 2 kattuggleungar märkta, det var ovanligt tidigt tycker jag. Totalt ringmärktes 134 fåglar i mars månad.

 

Återfynd

Ifrån RC har det kommit tre återfynd, det första var en lövsångare som jag ringmärkte den 1 aug 2022, och den återfångades 12 dagar senare i Mecklenburg, Tyskland. Sedan var det en rörsångare som ringmärktes den 7 aug. 2022 och återfångades 17 dagar senare vid Limburg, Belgien. Och avslutningsvis en sävsparv ringmärkt den 9 sep. 2021, som efter 1 år och 38 dagar blev kontrollerad vid Saarland, Tyskland. Med hjälp av kikare har vi läst av två halsmärkta sädgäss, den första var vid Markestad, Eksjö den 12 mars, den var ringmärkt den 15 juli 2020. Den andra var vid Hyllingen, Aneby och den var ringmärkt den 11 juli 2021. Båda var ringmärkta som ungfåglar vid Pohjois-Karjala i Finland.