Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

RingNytt 2023

Augusti

När vi nu ser tillbaka på augusti 2023 så måste det ha varit en av den blötaste månaderna på flera hundra år, men trots detta så lyckades jag komma ut och ringmärka under 13 dagar.

Vilket är ungefär så som det brukar vara i augusti, men regnet har ställt till med problem vid fågelstationen. Vattnet i Ralången har nu stigit en meter och den 23:e fick jag stänga ned alla tre näten i vassgatan och nu den 29:e kunde jag inte längre använda näthissen som står i buskarna ute i vassen. Med fem nät mindre så kommer det att påverka dagsummorna mycket kraftig när vi nu kommer in i september månad. Under augusti har det gått bra för svarthättorna (216) vilket är klart högre än tidigare år, sämre har det gått för trädgårdssångaren (95) och lövsångaren (175) som ligger under medeltalet, och det har nog aldrig hänt tidigare att jag har fångat fler svarthättor än lövsångare i augusti. Vidare så har gransångare (7) och ärtsångare (26) varit över medel, medan det har gått sämre för rörsångare (60) och kärrsångare (6) medan sävsångaren (30) ligger stabilt som tidigare år. Månadens enda raritet blev trastsångare (2). Totalt i augusti blev det 755 fåglar ringmärkta vilket är ca 100 fåglar mindre än normalt, hitintills i år är det nu 1524 fåglar ringmärkta.

 

Återfynd

Ifrån Ringmärkningscentralen har det kommit två återfynd, den första är en rörsångare som jag ringmärkte vid Ralången 18 juli 2022, den återfångades i Ciudad Real, Spanien 43 dagar senare. Den andra var en rödhake ringmärkt 3 september 2022 den blev tagen av katt 187 dagar senare vid Cantal, Frankrike.

 

Juli

Eftersom jag hade bokat in en resa i slutet av juli så provade jag med att starta upp ringmärkningssäsongen 10 dagar tidigare i år, den 8 juli. Men det var inte någon större rörelse, och dagssummorna blev ganska låga. Men den 22 juli fångades 60 fåglar och som vanligt dominerade lövsångaren med 35 ex. När jag sedan var tillbaka så fick jag en bra dag den 30 juli med 90 fåglar och då var det återigen lövsångaren (59) som det var gott om. Totalt ringmärktes 354 fåglar i juli under 7 märkdagar, det är ungefär så som det såg ut förra året, men bara hälften av vad jag hade 2021. Fångsten har dominerats av lövsångare 173 och något överraskande svarthätta 42 vilket är en hög siffra i juli. Lite udda märkarter har varit mindre hackspett 1, skata 1, kärrsångare 1 och stenknäck 1. Totalt hitintills i år är det 769 ringmärkta fåglar.

 

Juni

Ringmärkningssäsongen vid Ralångens fågelstation hade jag redan stängt ned, så det blev bara en del pullmärkning i juni. Plus att vi en natt var ute och testade på nattskärra vilket gav ett lyckat resultat med två fåglar ringmärkta. Pullmärkningen i år gick redigt dåligt, totalt med maj månad fick jag ihop 140 fåglar, vilket kan jämföras med 2020 (429), 2021 (432) och 2022 (364). Om vi tittar på en enskild art så kan vi ta svartvit flugsnappare som hade 2020 (222), 2021 (202) och 2022 (208) och i år då 47 fåglar. Det dåliga resultatet har att göra med den kalla och sena våren som vi hade, antalet häckningar i holkarna var i år mycket lågt. Jag tycker mig se att även andra fågelarter verkar ha haft ett dåligt år med sina häckningar. Som avslut vill jag också nämna att det gick bra för tornfalken i holken vid Hyllingen, den hade i år 6 ungar. Hitintills i år har jag nu ringmärkt 425 fåglar, vilket är klart lägre än normalt.

 

Maj

Under tiden 3-22 maj blev det ringmärkning vid fågelstationen, totalt var ju ute vid 6 tillfällen. Men denna vår har varit den sämsta sedan starten 1982, antalet fåglar i näten har varit mycket lågt, endast den 11:e får godkänt då jag ringmärkte 25 fåglar. Hoppas att det bara är en tillfällig nedgång, och att det vänder uppåt igen nästa vår. Om vi ser på siffrorna på lövsångare så blev det 12 märkta i år, de tre senaste åren har det varit mellan 21-37 i maj månad. Hos svarthättan blev det i år 11 fåglar, och tidigare har det varit 13-16 svarthättor. Det är svårt att säga vad det beror på, men vädret har en stor inverkan. Denna vår tycker jag att det har varit kallt många dagar och vinden har för det mesta kommit ifrån norr. Det blev även en del övrig ringmärkning, dels vid Stalpet men sedan även i min trädgård. Jag har även besökt mina fågelholkar och för staren blev det bra med 20 ungar på fem häckningar. När det gäller småfågelholkarna ser det sämre ut, just nu har jag 57 häckningar, jämfört med 89 som det var förra året. Totalt ringmärktes 127 fåglar i maj, varav 42 var pullmärkning. Därmed har jag hitintills i år ringmärkt 320 fåglar. 

 

April

Eftersom vintern fortsatte in i april månad så blev det till att fortsätta ringmärka vid mitt fågelmatbord, det blev en del finkar samt de första rödhakarna och en järnsparv. Eftersom det var så kraftig snösmältning denna vår så fick jag vänta med att starta upp ringmärkningen vid fågelstationen. Inte förrän den 22 april kom jag igång, och då kunde jag bara använda näten som står närmast kohagen. Resten av området låg fortfarande under vatten, och kommer nog så att göra några veckor in i maj. Det blev bara 3 märkdagar i april vid fågelstationen, och det gav bara 28 fåglar. Totalt ringmärktes 65 fåglar i april och hitintills i år har jag nu ringmärkt 199 fåglar.

 

Mars

Den här månaden har det blivit en del fåglar ringmärkta vid min fågelmatning på Skogsgatan, det har hela vintern varit mycket mer fåglar framme och ätit än det har varit de tidigare vintrarna. När det blir bakslag i vädret så är det mycket bo- och bergfink som kommer fram och äter, de mer ovanliga arterna är rödhake 3, taltrast 1 och ringduva 1. Fångsten har dominerats av grönsiska 32 och talgoxe 28. I mitten av mars fick jag ett samtal ifrån en privatperson som hade en häckning av kattuggla i sin holk, och nu ville han att jag skulle ringmärka ungarna, så det blev 2 kattuggleungar märkta, det var ovanligt tidigt tycker jag. Totalt ringmärktes 134 fåglar i mars månad.

 

Återfynd

Ifrån RC har det kommit tre återfynd, det första var en lövsångare som jag ringmärkte den 1 aug 2022, och den återfångades 12 dagar senare i Mecklenburg, Tyskland. Sedan var det en rörsångare som ringmärktes den 7 aug. 2022 och återfångades 17 dagar senare vid Limburg, Belgien. Och avslutningsvis en sävsparv ringmärkt den 9 sep. 2021, som efter 1 år och 38 dagar blev kontrollerad vid Saarland, Tyskland. Med hjälp av kikare har vi läst av två halsmärkta sädgäss, den första var vid Markestad, Eksjö den 12 mars, den var ringmärkt den 15 juli 2020. Den andra var vid Hyllingen, Aneby och den var ringmärkt den 11 juli 2021. Båda var ringmärkta som ungfåglar vid Pohjois-Karjala i Finland.