Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2020

Art Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Totalt
Tornfalk       3         3
Vattenrall           1     1
Lappuggla           1     1
Göktyta     1 8   1     10
Större hackspett 1               1
Mindre hackspett           1     1
Ladusvala             2   2
Trädpiplärka   1 1   1 3 2   8
Gulärla     2           2
Forsärla 2     4 1       7
Gärdsmyg   1 1   9 13 16 27 67
Järnsparv     1     23 111 5 140
Rödhake   47 3   6 59 58 64 237
Rödstjärt     2     1     3
Buskskvätta     2           2
Koltrast   2 1   4 12 2 4 25
Björktrast   1 5           6
Taltrast   1 2   1 3 9 3 19
Rödvingetrast     8   2 4 4 5 23
Sävsångare         11 53 9   73
Kärrsångare         1 8     9
Rörsångare     12   15 168 71 1 267
Trastsångare           1     1
Härmsångare     3   7 1     11
Höksångare           1     1
Ärtsångare     3   1 25 3   32
Törnsångare     3   4 14 1   22
Trädgårdssångare     18   19 93 14   144
Svarthätta   4 13   15 221 95 4 352
Tajgasångare             1 3 4
Grönsångare           1     1
Gransångare   13     3 2 9 21 48
Lövsångare   15 28   183 345 25   596
Kungsfågel     1     3 40 265 309
Grå flugsnappare     1     1     2
Svartvit flugsnappare     31 234 1 5     271
Stjärtmes     1     3 3 16 23
Entita   1 5   5 1     12
Talltita 1               1
Svartmes 1         4 2   7
Blåmes 1 7 12 64 2 19 83 140 328
Talgoxe 1 2 32 52 3 9 50 80 229
Nötväcka     5   3 1 1   10
Trädkrypare 1 2     1 1 2 2 9
Törnskata           3     3
Stare     24 5         29
Bofink 1 4 4   1 22 6 1 39
Bergfink 1           1 3 5
Grönfink           1     1
Steglits 3   3   2 5     13
Grönsiska 37   1   1 12 53 2 108
Gråsiska             7 6 13
Domherre 7 1     1   12 8 29
Stenknäck 1       1       2
Gulsparv           1     1
Sävsparv   2 4   3 6 48 7 70
                   
Totalt 58 104 233 370 307 1152 742 667 3633