Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ring Nytt 2016

Ring Nytt 2016

Sammanfattning 2016

Under 2016 ringmärktes 3505 fåglar, fördelade på 59 arter och 2 raser. De sex största arterna var lövsångare 1069, järnsparv 275, rödhake 254, rörsångare 224, blåmes 219 och svarthätta 205. Några fågelarter som är mer sällsynta att de hamnar i våra nät var skogssnäppa 1, sparvuggla 1, kungsfiskare 1, flodsångare 2, vassångare 1, busksångare 1 och snösiska 1. En stor del av årets ringmärkning har genomförts vid Ralångens fågelstation, vårsäsongen pågick under tiden 2 apr. – 4 juni med 157 ringmärkta fåglar, och höstsäsongen var tiden 19 juli –    29 okt. som gav ett nytt höstrekord på 2989 ringmärkta fåglar, och där bästa dagen blev den 24 juli med 256 ringmärkta fåglar. Under sommaren inventerades 100 småfågelholkar vilket gav 61 häckande par fördelade på svartvit flugsnappare 30, talgoxe 19, blåmes 10, entita 1 och nötväcka 1. I 11 starholkar hade vi 5 par häckande stare, och i två strömstareholkar hade vi häckning av 2 par strömstare. Ifrån Ringmärkningscentralen har vi under året fått 10 åter-fynd, dessa var rödhake ifrån Spanien, taltrast Frankrike, rödvingetrast Frankrike, sävsångare Falsterbo, rörsångare Spanien och Landsjön, lövsångare Frankrike, och sävsparv ifrån Frankrike, Tyskland och Tåkern.

sparvuggla

Oktober

Det blev inte så många ringmärkningsdagar i oktober som det var tänkt. En helg var jag på Öland och sedan helgen därpå regnade bort fullständigt. Så det blev bara fyra märkdagar. Bästa dagen blev den 2 okt med 173 ringmärkta fåglar, det var en härlig dag med 63 ringm. rödhakar (nytt dagsrekord). Det blev rödhaken som kom att dominera i fångsten denna oktober, hela 101 ex ringmärktes, längre ner kom sedan gråsiska 45 och grönsiska 44. De mer udda märkarterna var sparvuggla 1, gransångare 8 och snösiska 1. Den gångna hösten har varit helt fantastisk och flera arter har slagit nya rekord, så som järnsparv 275 (243), rödhake 228 (147), gransångare 22 (12), sydlig gransångare 8 (2) och lövsångare 1040 (885). Även hela höstsäsongen har givit ett nytt rekord, totalt har 2989 (2711) fåglar ringmärkts i höst. Där med är vi nu uppe i 3505 fåglar ringmärkta i år, och då återstår två månader.

Återfynd

Under oktober har det kommit två återfynd ifrån RC, en sävsångare som i år ringmärktes den 30 juli vid Ralången, kontrollerades efter 21 dagar vid Falsterbo  fågelstation. En sävsparv som ringmärktes vid Ralången den 16 apr. i år, och senare kontrollerades på samma lokal den 19 juli. När sedan hösten kom så flög den rakt norr ut, och återfångades vid Tåkern den 9 sep. En något märklig flyttningsrörelse. Vi har nu även fått svar på en rörsångare som vi kontrollerade vi Ralången den 24 juli i år. Den var ringmärkt vid Ergavatnet på Rogeland i Norge den 14 aug 2015

 

September

20160924-9279hemsid

Fr. v. Roland, Göran och Sune

Det fortsätter att gå mycket bra med årets ringmärkning, under september var vi ute vid 7 tillfällen. Bästa dagen blev den 18:e med 206 ringmärkta fåglar, fångsten dominerade av järnsparv 90 (nytt dagsrekord), rödhake 30 och sävsparv 27. Det blev bara en kvällsmärkning i september, den 7:e som gav bara 3 ladusvalor, därför la vi av och försökte inte någon mer kväll. De fem stora märk arterna under månaden har varit järnsparv 249,sävsparv 74, rödhake 73, svarthätta 68 och rörsångare 42. Några arter som vi inte ring-märker varje höst har varit mindre hackspett, grå flugsnappare och svartmes. En av höstens överraskningar är gransångare, nu har vi 22 ringmärkta vilket är rekord, och då har vi hela oktober kvar. Totalt ringmärktes 730 fåglar i september, och totalt i år har vi nu 3 052 ringmärkta fåglar.

Återfynd

Det verkar som att Frankrike har fått i ordning på sin ringmärkning när det gäller attrapportera upphittade ringar. Av de senaste sex återfynden så kommer hela fyra styckenifrån Frankrike. En rödvingetrast ringmärkt vid Ralångens fstn. den 25 okt. 2088, blev tagen av en uggla/rovfågel vid Finistere i Frankrike den 18 mars 2015. En taltrast ring-märkt vid fågelstationen den 9 sep. 2012 blev skjuten vid Herault i Frankrike den 23 jan.En rörsångare ringmärkt vid Ralångens fstn. den 9 sep. 2012 blev kontrollerad vidVizaya i Spanien den 3 juni 2013. En lövsångare ringmärktes vid fågelstationen den 12 aug. 2012den blev kontrollerad vid Arles i Frankrike den 18 apr. 2013. En sävsparv ringmärktvid fågelstationen den 3 aug 2011 blev tagen av en katt vid Vaucluse i Frankrike den 23 dec.Ännu en sävsparv som var ringmärkt vid fågelstationen den 20 sep. 2014 blev kontr.i Hamburg, Tyskland den 6 okt. 2015. Vi har även fått svar ifrån RC på två främmande kontroller som vi har gjort. Dels var det en strömstare som kontrollerades i Stalpet den27 mars 2016 den var ringmärkt som bounge vid Kvarnsån i Östergötland den 14 apr.sedan var det en rörsångare som jag kontrollerade vid Ralången den 21 maj 2016den var ringmärkt i Grötvik, Halland den 19 sep. 2013.

Augusti

20160821-8575Gulärla

Under augusti månad har vi 10 märkdagar fördelade på 7 morgon- och 3 kvällsmärkningar.Ringmärkningen har gått mycket bra, den bästa dagen blev den 6:e med 152 fåglar. När det gäller kvällsmärkning av svalor, så var det bara den 30:e som gick bra, då märktes 84 ladusvalor. De tre största märkarterna denna månad blev lövsångare 342, ladusvala 115 och rörsångare 110. De mer udda arterna var förstås stationens 2:a vassångare som ringmärktes den 27: vi fick ju en förra hösten också, och då var det den 31 aug. Ovanligt många gransångare har ringmärkts, 6 nu i augusti varav tre blev rasbestämda till den sydliga rasen. Vidare så fick vi en 1K rosenfink vilket kan tyda på att en häckning har genomförts i området, vid kvällsmärkningen så fångades en gulärla, vilket inte sker varje höst. Totalt i augusti så ringmärktes 879 fåglar, vilket gör att totalt i år har vi nu 2322.

Juli

20160724-7729Skogssnäppa

Den 19:e kom vi igång med höstens ringmärkning vid fågelstationen, totalt har vi i juli varit ute vid sex tillfällen. Häckningssäsongen verka ha gått mycket bra för våra småfåglar. och vi har noterat höga siffror för flera arter. Totalt i juli har vi ringmärkt 926 fåglar, och bästa dagen blev den 24:e med hela 256 ringmärkta, det är stationens 5:e bästa dagssiffra. Lövsångaren har dominerat kraftigt, och 640 är märkta, vilket motsvarar över 60% av fångsten i juli. Andra arter som har överraskat i juli är sävsångare 12, ärtsångare 14 och gransångare 5, detta är i sådana antal som man kan fånga under en hel höst. Förutom lövsångare så har svarthätta 46 och trädgårdssångare 33 gått bra. Till dom mer udda fångsterna hör skogssnäppa 1, ( våran andra märkta, den första var 1976 alltså för 40 år sedan), rödstjärt 1, kärrsångare 4, grönsångare 2 och rosenfink 1, Hitintills i år har 1 422 fåglar ringmärkts.

Juni

20160626-7074Busksångare

Busksångare Foto Mats Thorin

Avslutningen på vårens ringmärkning vid fågelstationen skedde den 4 juni, det blev en ganska bra dag med 35 ringmärkta fåglar, bland annat 20 stjärtmes vilka alla var årsungar. I småfågelholkarna var det nu dax att pullmärka svartvit flugsnapparna, de har haft ett mycket bra år och hela 107 ungar kunde ringmärkas. Övrig pullmärkning har varit dålig men nämnas bör 3 mindre strandpipare som har häckat utanför mitt lunchrum på Löfstad Trähus här i Aneby. Det har även blivit några nattsångare som har ringmärkts, och den häftigaste är förstås busksångare vid Bredestad. Vi har nu ringmärkt tre busksångare genom tiderna. Även två flodsångare ringmärktes, dessa var vid Äng och Bredestad. Sedan har jag även ringmärkt en kungsfiskare i bäcken vid Örle. Totalt i juni ringmärktes 161 fåglar vilket är bra, och nu i år har vi 496 ringm.

Maj

Stare pull

Under maj månad blev det bara tre morgonmärkningar vid Ralångens fågelstation, men trots det så blev det ett ganska bra resultat med 62 ringmärkta fåglar, till detta får man då också lägga till 27 egna kontroller av fåglar som jag har ringmärkt tidigare. Under maj så kontrollerade jag mina fågelholkar, i strömstare holkarna fick jag i år två häckningar. Både vid Stalpet och Herrestad, detta resulterade i 9 ringmärkta pulli.I 11 starholkar hade jag i år 6 häckningar vilket gav 29 starungar. När det gäller små-fågelholkarna så hade jag i år 110 stycken, i dessa har jag gått en inventeringsrunda.Då kunde jag ringmärka 85 talgoxe, 83 blåmes, 8 nötväcka och 7 entita. Det fanns några mesar som var sena i sin häckning, så här har jag chansen att ringmärka flerfåglar. Hos den svartvita flugsnapparen hittade jag 31 häckningar, så i år ser det mycket bra ut, och om värmen håller i sig så kan vi få ett bra år. Totalt ringmärktes 270 fåglar i maj månad, vilket är något bättre än förra året.

April

Foto: Mats Thorin

Foto: Mats Thorin

Redan den 2 april startade jag upp vårens ringmärkning vid fågelstationen, därefter har det blivit ytterligare tre ringmärkningsmorgnar. Fångsten har dominerats av två arter, rödhake 23 och lövsångare 12, på tredje plats kommer en fin flock med ängspiplärka 8 som hängde i näten vid ängen, en art som inte jag ringmärker i några större antal. Det har blivit två avstickare ifrån märkning vid stationen, dels ett besök vid Stalpet som gav en forsärla samt ett liknande besök i Herrestad bäcken som gav en sädesärla. Totalt ringmärktes 65 fåglar under april månad.