Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2015

Ringmärkta fåglar 2015

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov Dec. Totalt
Sparvhök 1 1
Göktyta 1 1
Backsvala 2 2
Ladusvala 8 88 96
Trädpiplärka 1 32 33
Ängspiplärka 3 3
Forsärla 2 1 2 5
Sädesärla 1 1
Strömstare 9 1 2 12
Gärdsmyg 1 2 29 21 13 66
Järnsparv 2 1 24 106 9 142
Rödhake 13 3 4 54 55 26 163
Näktergal 2 2
Blåhake 1 1
Rödstjärt 1 1 2
Buskskvätta 3 2 5 10
Koltrast 5 1 1 18 9 8 42
Björktrast 3 2 1 1 7
Taltrast 1 2 13 6 1 23
Rödvingetrast 1 1 1 4 2 9
Gräshoppsångare 1 1
Flodsångare 1 1 2
Vassångare 1 1
Sävsångare 1 18 4 23
Rörsångare 6 8 147 42 203
Kärrsångare 10 1 11
Härmsångare 2 1 4 7
Ärtsångare 2 15 17
Törnsångare 2 14 16
Trädgårdssångare 8 1 4 71 84
Svarthätta 8 4 4 184 61 1 262
Gransångare 2 2
Sydlig gransångare 1 1 2
Lövsångare 14 2 44 305 16 381
Kungsfågel 7 21 22 3 53
Grå flugsnappare 3 2 5
Svartvit flug. 18 77 3 98
Stjärtmes 3 3 8 34 27 75
Entita 9 9 2 6 3 6 35
Svartmes 7 3 10
Blåmes 1 2 9 31 5 24 56 46 1 29 204
Talgoxe 6 5 1 23 13 2 11 9 18 22 110
Nötväcka 2 6 2 1 1 2 14
Trädkrypare 1 3 1 1 6
Törnskata 5 5
Nötskrika 1 1 2
Skata 1 1
Stare 29 29
Bofink 7 4 1 3 9 3 2 30
Grönfink 1 1 1 2 3 1 9
Steglits 1 1 2
Grönsiska 35 5 41 4 21 106
Gråsiska 105 71 2 178
Brunsiska 1 6 51 14 72
Rosenfink 2 2
Domherre 4 5 9
Stenknäck 3 3
Gulsparv 1 2 3 1 7
Sävsparv 4 2 1 6 16 1 1 31
Summa: 10 7 45 37 169 153 93 1067 618 349 91 91 2730