Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ring Nytt 2019

 

Sammanfattning 2019

Under året ringmärktes totalt 3 220 fåglar fördelade på 58 arter och en ras (brunsiska). Jag

fick en ny märkart, det var en morkulla. Merparten av fåglarna har som vanligt blivit ringmärkta vid Ralångens fågelstation. Vårsäsongen pågick under tiden 17 apr.- 31 maj totalt ringmärktes 125 fåglar på 9 märkdagar. Höstsäsongen var under tiden 11 juli – 2 nov. och då ringmärkte jag 2 578 fåglar på 45 märkdagar. Årets fem största märkarter blev lövsångare 508, svarthätta 296, rödhake 293, rörsångare 254 och järnsparv 254. Några mer udda märkarter var blåhake 3, gräshoppsångare 2, trastsångare 1, höksångare 1 och tajgasångare 1. Pullmärkningen gav i år 405 fåglar, fördelade på svartvit flugsnappare 213, svartmes 7, blåmes 81, talgoxe 84 och stare 20. Ifrån RC har jag fått 8 återfynd på järnsparv i Östergötland, rödhake i Frankrike, sävsångare i Skåne, rörsångare i Belgien, gråsiska ifrån Uppland och sävsparv i Tyskland, Frankrike samt Belgien.

 

November

Höstens ringmärkning vid Ralångens fågelstation avslutades den 2 november, därefter har det bara blivit ringmärkning några enstaka dagar vid min fågelmatning på Skogsgatan. Det hade varit kul om man hade fått någon chans på att ringmärka tallbit under höstens invasion, men fåglarna rör sig hela tiden i toppen av rönnarna och det verkar inte fungera att spela ned dom heller. Så de arter som jag ringmärkte flest av blev talgoxe 31 och blåmes 27, totalt blev det 69 fåglar ringmärkta i denna månad. Och hitintills i år är jag nu uppe i 3 220 ringmärkta.

 

Oktober

Under oktober var jag ute och ringmärkte vid 9 tillfällen, bästa dagen blev den 28:e med 45 märkta fåglar då dominerade grönfink 25 och gråsiska 11. De fem största märkarterna denna månad blev blåmes 49, talgoxe 43, grönfink 38, grönsiska 26 och gråsiska 18. Avsaknaden av invasion på gråsiska syns tydligt i årets märkprotokoll, i år ringmärktes 18 fåglar jämfört med 865 under samma tid förra hösten. Hos brunsiska blir det 4 fåglar i år och 36 hösten 2018. Totalt i oktober ringmärktes 257 fåglar jämfört med 1175 förra hösten, och hitintills i år har jag nu ringmärkt 3 151 fåglar.

 

Återfynd

En sävsångare som ringmärktes vid Ralången den 31 aug. i år återfångades efter 8 dagar av Bo Petersson i Bingsmarken, Skåne. I övrigt har det varit lugnt med återfynden i höst.

 

September

Även under september månad fick jag en bra täckning med 15 märkdagar, den bästa dagen blev den 20:e med 153 ringmärkta fåglar. Fångsten denna morgon dominerades av järnsparv 75 och sävsparv 34. De fem största märkarterna under september blev järnsparv 232, sävsparv 168, rödhake 156, svarthätta 88 och rörsångare 67. Under månaden fick jag en ny märkart, det var en morkulla, ganska efterlängtad eftersom det har varit nära några gånger tidigare om åren. Avdelningen lite mer udda fångster är blåhake 2, gräshoppsångare 1, kärrsångare 1, tajgasångare 1 och gransångare 18. Den tajgasångare som ringmärktes den 20:e var numera fyra sedan den första fångades 1985. Totalt ringmärktes 960 fåglar i september och hitintills i år har jag ringmärkt 2894 fåglar. Under hösten har vi spelat in en film om ringmärkningen vid Ralången, den ligger nu på You Tube och har haft över 130 besökare. Sök på Ralången.

 

Augusti

Under augusti blev det totalt 14 märkdagar, det är en mycket bra täckning av denna månad. Bästa dagen blev den 7:e med 95 ringmärkta fåglar, fångsten denna dag dominerades av lövsångare 35 ex. Trots att det inte blev någon dag över hundra ringmärkta fåglar så blev det ändå ett bra resultat för flera arter. Dom fem största var lövsångare 215, svarthätta 166, rörsångare 159, rödhake 92 och trädgårdssångare 71. Av dessa fem arter är det bara lövsångare som får underkänt, här borde det ha varit hundra fåglar till. Övriga arter som ringmärktes i högre antal än normalt var sävsångare 32, ärtsångare 16 och törnsångare 15. De senaste åren har vi haft en ökning av gransångare i fångsten under sommaren, så inte i år, bara två fåglar kan jämföras med sexton fåglar förra sommaren. En del udda fångster gjordes även under denna månad, hit hör göktyta 2, gräshoppsångare 1, trastsångare 1 och höksångare 1. Totalt ringmärktes 908 fåglar i augusti, och hitintills i år har vi ringmärkt 1920 fåglar.

 

Juli

Den 11 juli startade jag upp höstens ringmärkning vid Ralångens fågelstation, och totalt blev det 7 märkdagar under juli månad. Bästa dagen blev den 25:e med 114 fåglar av 18 arter, dominerade gjorde lövsångaren med 70 ringmärkta. Den 11:e ringmärktes en 1K gransångare som jag då hade hoppas skulle följas upp med flera under juli månad, men så blev det inte. Gransångaren har under de senaste åren ökat i antal, både under sommaren och hösten. Två  adulta rosenfinkar ringmärktes den 17:e men inte heller här kom det några flera fåglar i juli, så det verkar osäkert om arten har häckat i området denna sommar. I övrigt ser det ut som att häckningarna har gått bra i år, och gott om bladlöss i vassarna indikerar att det kan bli en trevlig höst. Totalt ringmärktes 435 fåglar i juli, och hitintills har jag ringmärkt 1008 fåglar.

 

Återfynd

Den 23 maj flög en järnsparv i mot en glasruta i Gusum, Östergötland den var ringmärkt vid Ralången den 4 sep. 2018. Den 25 feb. hittades en gråsiska död vid en fågelmatning i Uppsala den hade drabbats av en bakterieinfektion (salmonella), Den var ringmärkt vid Ralången den 10 nov. 2018. Det var en privatperson som skickade in gråsiskan till SVA.

 

Juni

Det har mest handlat om ringmärkning i mina småfågelholkar under juni månad. Häckningarna har gått bra, och det har varit många fågelungar att ringmärka. Som vanligt

dominerar den svartvita flugsnapparen med 218 ringmärkta, sedan kommer talgoxe 70 och

blåmes 60.  Det blev även en sväng ned till Stalpet för att fånga forsärlor, och det gick riktigt bra, hela 9 fåglar fördelade på 4 ad och 5 1K fåglar. Totalt under juni ringmärktes 357 fåglar och hitintills i år är det 573 ringmärkta.

 

Maj

Maj månad har vädermässigt varit ganska bedrövligt, oftast har det varit kalla nordanvindar med frost på nätterna. Detta är nog den största orsaken till att jag bara har varit ute vid fyra tillfällen under maj månad. Ringmärkningen har då bedrivits vid Ralångens fstn. och totalt ringmärktes 70 fåglar. Den största rariteten var en blåhake den 31 maj, det är mycket ovanligt att jag fångar blåhake under vårflyttningen, och aldrig så sent. Under de sista dagarna i maj så inventerade jag mina fågelholkar, för staren var mycket dåligt endast 4 par häckade i år, normalt brukar det vara 5-6 par. I småfågelholkarna var det bra med totalt 68 par på 104 holkar. Bäst var det hos den svartvita flugsnapparen med 43 par, vilket är 10 par mer än det har varit de tre senaste åren. sämre var det hos mesarna med 25 par, vilket är 10 par mindre än normalt. Under maj månad ringmärktes 140 fåglar, och totalt i år har jag hitintills 212 fåglar.

 

April

Ringmärkningen denna månad har genomförts vid Ralångens fågelstation, jag startade upp den 8 april och har varit ute vid fem tillfällen. Fångsten har varit mycket medioker och endast 55 fåglar har ringmärkts. Dominerat har rödhake 20 sedan kommer järnsparv 8 och lövsångare 6. Totalt i år har 75 fåglar ringmärkts hitintills.

 

Återfynd

Ifrån RC har det kommit två återfynd, båda på sävsparv. Den ene ringmärktes i juli 2017 och återfångades i Saarland, Tyskland i mars 2018 och den andra blev ringmärkt i aug 2018 och kontrollerades av en ringmärkare i Antwerpen, Belgien i nov. 2018. Sedan har jag fått svar ifrån Norge på den gransångare som jag kontrollerade i sep. 2018, den var ringmärkt i juli 2018 utanför Trondheim, Norge.

 

Januari

Årets ringmärkning har startat i ett lugnt tempo, jag har varit ute och försökt att fånga några strömstarar. Men det har inte gått så bra, några har studsat i nätet, sedan blir de svåra att fånga. Den jag lyckades bra med fick jag i bäcken nere vid Bona. De övriga fåglarna har jag ringmärkt vid mitt fågelmatbord hemma på Skogsgatan. Så totalt i år 17 ringmärkta fåglar.

 

Återfynd

Hitintills i år har det kommit ett återfynd ifrån RC. Det gällde en rödhake som jag ringmärkte vid Ralången den 16 sep 2018, den blev tagen av en katt den 16 jan. 2019 vid Nantes i Frankrike. Avståndet var 1612 km ifrån Ralången mot SW.