Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2012

Art mars apr. maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec. totalt
Kornknarr 2 2
Tofsvipa 3 3
Göktyta 2 2
Större hackspett 1 1
Mindre hackspett 2 1 1 4
Ladusvala 13 13
Trädpiplärka 1 5 20 26
Sädesärla 1 1
Strömstare 1 1
Gärdsmyg 5 10 7 8 30
Järnsparv 1 2 9 61 3 76
Rödhake 10 3 2 18 32 23 8 96
Näktergal 1 1
Blåhake 1 1
Svart rödstjärt 1 1
Buskskvätta 1 4 3 8
Koltrast 1 3 6 2 2 2 1 17
Taltrast 1 3 13 5 7 29
Rödvingetrast 1 2 3
Gräshoppsångare 8 4 12
Flodsångare 2 1 3
Sävsångare 1 11 1 13
Kärrsångare 8 20 1 29
Rörsångare 2 1 17 114 77 2 213
Trastsångare 1 1
Höksångare 1 1
Ärtsångare 1 2 3 11 17
Törnsångare 3 33 18 54
Trädgårdssångare 5 1 25 51 3 85
Svarthätta 2 24 81 19 126
Grönsångare 4 1 5
Gransångare 1 6 3 10
Lövsångare 10 2 3 389 476 20 900
Kungsfågel 3 8 90 2 103
Grå flugsnappare 1 1
Mindre flugsnappare 1 1
Svartvit flugsnappare 30 198 10 2 240
Stjärtmes 1 12 10 1 2 9 1 36
Entita 8 8 2 7 6 1 32
Talltita 3 1 1 5
Tofsmes 1 1
Svartmes 1 16 1 6 1 25
Blåmes 16 4 1 57 39 44 57 45 4 7 274
Talgoxe 9 4 79 46 11 6 31 49 4 17 256
Nötväcka 2 2 4
Trädkrypare 1 2 3
Törnskata 1 6 7
Varfågel 1 1
Stare 34 34
Bofink 2 2 1 13 3 21
Bergfink 1 6 7
Grönfink 2 2 1 2 7
Steglits 1 1
Grönsiska 10 22 10 2 44
Gråsiska 4 16 20
Brunsiska 4 5 9
Rosenfink 2 2 4
Domherre 2 2 3 7
Stenknäck 4 4
Gulsparv 1 2 4 2 9
Sävsparv 3 1 17 28 20 1 70
Summa: 35 58 172 370 707 1002 458 153 30 25 3010