Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ring Nytt 2024

Juni

Juni månad har helt ägnats åt pullmärkning, i de 100 småfågelholkarna fanns det i år 66 par, vilket ligger något över det medeltal som jag har för de senaste 10 åren. Dominerade gjorde som vanligt svartvit flugsnappare med 46 par, vilket är 5 par över medeltalet. Sedan kom talgoxen med 8 par, vilket är ett katastrofalt dåligt resultat, eftersom medeltalet ligger på 17 par. Därefter kommer blåmesen med 9 par, vilket är lika med medeltalet för de senaste 10 åren. I 10 starholkar hade jag 5 par vilket är en normal siffra. Under juni kunde vi avsluta ringmärkningen i kattuggleholkarna då vi märkte ytterligare en kull med 4 ungar. Två utflykter under natten för att fånga nattskärror misslyckades. Totalt ringmärktes 282 fåglar under juni månad, och hitintills har jag nu ringmärkt 578 fåglar i år.

 

Maj

Nu kunde jag äntligen starta upp ringmärkningen vid Ralångens fågelstation, under tiden 2-26 maj var jag ute vid 7 tillfällen. Dagssummorna var genomgående låga och totalt ringmärktes 75 fåglar dessa dagar. Fångsten bestod av de vanliga arterna som man fångar i detta område, och en del kontroller gjordes på egna märkningar ifrån tidigare år. En privat person har startat upp ett holkprojekt med kattuggleholkar, här har jag haft förmånen att få ringmärka de ugglor som finns i holkarna. Detta har hitintills resulterat i 12 ungar och en vuxen kattuggla. I mina egna småfågelholkar har jag pullmärkt 11 svartmes, 5 nötväcka och 22 stare. En nattrunda med nät resulterade i att vi ringmärkte 1 kornknarr och 1 näktergal. Totalt ringmärktes 143 fåglar i maj, och hitintills har jag då ringmärkt 296 fåglar i år.

 

April

I över 40 år har jag ringmärkt fåglar vid Ralångens fågelstation, och det har förekommit översvämningar både vår och höst, men aldrig så som det har varit nu. Det började redan i slutet av oktober förra året, sedan har hela märkområdet stått under vatten fram till nu i slutet av april. En normal vår hade jag startat upp märkningen i mitten av april, men i år gick det inte att genomföra. Så den lilla ringmärkning som jag har genomfört är att jag har haft uppe ett nät vid min fågelmatning i trädgården. Dominerade arter har varit domherre 25, stenknäck 22 och talgoxe 21 mer udda arter som inte är så vanliga vid min matning har varit steglits 5, järnsparv 5 och taltrast 1. Totalt blev det 125 fåglar ringmärkta i april och hitintills i år har jag ringmärkt 153 fåglar

 

Mars

Efter nyår har det varit dåligt med fåglar framme vid min matning, snö och kyla är också en orsak till att jag inte har kommit igång med min ringmärkning. Men så den 22 mars var jag nere vid Stalpet och fångade min första fågel, det blev en forsärla. Resten av månaden har det blivit ringmärkning vid mitt fågelmatbord, totalt blev det 28 fåglar av 13 arter. Dominerade gjorde grönsiska 6, talgoxe 4 och blåmes 3, några udda arter vid min matning var tofsmes och kungsfågel. Det har nu börjat droppa in en del guidningar vid Ralångens fstn. men eftersom vissa delar av märkområdet fortfarande står under vatten efter vinterns översvämning så är det lite svårt att veta när jag kan starta upp vårens ringmärkningen där.