Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2022

Art Apr  Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Totalt
Morkulla 1               1
Sparvhök         1 1     2
Kungsfiskare       4         4
Mindre hackspett           1     1
Större hackspett 2             1 3
Tornfalk     5           5
Törnskata         2       2
Varfågel             1 1 2
Kråka     1           1
Svartmes               3 3
Tofsmes               1 1
Entita 2 1   2 5 1   2 13
Talltita               1 1
Blåmes 1 15 27 8 16 44 55 37 203
Talgoxe 1 8 84 3 5 45 70 26 242
Stjärtmes   1       6 1   8
Grönsångare   1   2 1       4
Tajgasångare           1     1
Lövsångare 13 21   179 203 27     443
Gransångare 5 2   1 3 25 8   44
Trastsångare   1   1 1       3
Sävsångare       8 30 5     43
Rörsångare   8   26 112 42 2   192
Kärrsångare         7 1     8
Härmsångare   1   2 3       6
Vassångare         1       1
Svarthätta   16   18 138 89     261
Trädgårdssångare   16   24 103 10     153
Höksångare           1     1
Ärtsångare   1   6 13 6     26
Törnsångare   4   6 14 2     26
Kungsfågel         2 23 28 2 55
Gärdsmyg   1   4 6 29 27 1 68
Nötväcka   5   1   1     7
Trädkrypare       1   3     4
Stare   14             14
Koltrast 6 3 1 9 27 11 6 3 66
Björktrast             2   2
Rödvingetrast 1     2 4 1 1   9
Taltrast 6     6 14 11 5   42
Grå flugsnappare   3     1       4
Rödhake 18 7   22 32 114 29   222
Svartvit flugsnappare 1 24 225 5 4       259
Buskskvätta         1       1
Järnsparv       1 3 69 5   78
Gulärla         1       1
Forsärla   1 6 9         16
Sädesärla   2             2
Trädpiplärka   1   1 76 41     119
Bofink 1     1 3 3   1 9
Bergfink           1     1
Domherre         1 11 2   14
Grönfink               2 2
Gråsiska           3 228 99 331
Brunsiska       1   2 8 3 14
Snösiska             1 1 2
Steglits       1         1
Grönsiska           21 5   26
Gulsparv   1       1     2
Sävsparv 1 3     15 34 11   64
                   
Summa: 59 163 349 354 848 685 495 184 3138