Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ring Nytt 2021

 

Sammanfattning 2021

Under 2021 ringmärktes totalt 3 715 fåglar av 57 arter, vilket är mitt 5:e bästa resultat sedan starten 1975. Ny märkart blev en vinterhämpling som ringmärktes den 21 april. Vårsäsongen vid Ralångens fstn. pågick under tiden 2 apr.-31 maj och totalt blev det 18 märkdagar och jag ringmärkte 368 fåglar. Höstsäsongen pågick mellan 13 juli-31 oktober. här blev det 44 märkdagar och totalt ringmärktes 2 484 fåglar. De största arterna var lövsångare 720, svarthätta 366, blåmes 261, svartvit flugsnappare 241, talgoxe 237, rödhake 220, rörsångare 214 och trädgårdssångare 200. Mer ovanliga arter var kungsfiskare 1, trastsångare 1 och vinterhämpling 1. Pullmärkningen gav i år 432 fåglar av 9 arter, dessa blev tornfalk 11, lappuggla 3, svartvit flugsnappare 202, entita 5, svartmes 7, blåmes 62, talgoxe 112, nötväcka 9 och stare 21. Antalet återfynd blev 10 st. dessa var lövsångare Frinnaryd Tyskland, rörsångare Uknö, Landsjön, Frankrike, Holland, järnsparv Tyskland, domherre Tenhult, rosenfink Halmstad, grönsiska Tjeckien, Slovakien.

 

November

Under november månad noterades 9 märkdagar, dessa fördelade sig på Skogsgatan 83 med 7 dagar och Ralångens fågelstation 2 dagar. Totalt ringmärktes dessa dagar 241 fåglar, de tre stora arterna var gråsiska 62, blåmes 58 och talgoxe 48 . Årets enda bergfink ringmärktes nu i november, i övrigt var det de vanliga arterna som man fångar vid den här årstiden. Det blev inte någon större fart på gråsiskorna denna höst, däremot var det gott om talgoxe och blåmes vid mitt fågelmatbord. Hitintills i år har jag nu ringmärkt 3 715 fåglar.

 

Återfynd

Det har kommit ett återfynd ifrån Ringmärkningscentralen, det gäller en rörsångare som jag ringmärkte vid Ralången den 20 aug. 2021. Den återfångades 13 dagar senare vid Wassenaar i Holland som ligger 923 km mor SW från Ralångens fstn.

 

Oktober

Totalt blev det 12 märkdagar under oktober månad, bästa dagen blev den 4:e med 104 ringmärkta fåglar, fångsten dominerades av kungsfågel 33 och blåmes 24. De arter som har högst antal i fångsten under oktober är grönsiska 102, blåmes 86, kungsfågel 82, rödhake 61 samt talgoxe 58 och under den sista vecka kom även gråsiskorna 49 och brunsiskorna 28 igång. Totalt ringmärktes 585 fåglar, men ingen av de mer ovanliga arterna hamnade i näten denna månad, sammanlagt har jag nu i år ringmärkt 3474 fåglar.

 

Återfynd

Jag har nu fått svar i från Paris på den rörsångare som jag kontrollerade vid Ralången den 23 juli, den var ringmärkt vid Charente-Maritime i Frankrike den 7 sep. 2017. Det blir 3 år och 320 dagar med ett avstånd av 1738 km SSW.

 

September

Totalt var jag ute och ringmärkte 10 dagar i september, alltså fem dagar mindre än 2020. Bästa dagen blev den 5:e med 78 ringmärkta fåglar av 14 arter, fångsten dominerades av järnsparv 23. De tre arter som har dominerat i september är järnsparv 164 (111), svarthätta 107 (95) och rörsångare 55 (71) (inom parentes anges siffrorna för 2020). Det finns några arter där fångsten har varit mycket dålig så som rödhake 39 (58), kungsfågel 2 (40), blåmes 22 (83) och talgoxe 9 (50). Inte någon av de mer ovanliga fågelarterna fångades under september. Totalt ringmärktes 520 fåglar och nu har jag hitintills ringmärkt 2889 i år.

 

Återfynd

En rosenfink som ringmärktes vid Ralången den 17 juli 2019, återfångades vid Ringenäs skjutfält utanför Halmstad den 21 juli 2021. Det blir 2 år och 5 dagar och ett avstånd av 184 km SW. Det var mitt första återfynd av rosenfink, jag har totalt ringmärkt 200 rosenfinkar.

 

Augusti
På grund av regn så kom jag inte upp i de antal dagar som jag hade planerat att ringmärka, det blev 14 dagar, alltså tre dagar mindre än 2020. Regnet har även ställt till det i vassgatan, jag började sommaren med tre nät, men det sista regnet som kom i slutet av augusti gjorde att jag fick minska ned till två nät. Detta påverkar ju självklart fångsten av vassarter, eftersom jag brukar använda fyra vassnät. Totalt ringmärktes 894 fåglar denna månad, då är det fyra arter som dominerar mycket kraftigt, dessa är lövsångare 293, svarthätta 174, trädgårdssångare 140 och rörsångare 101. Till avdelningen lite ovanliga märkarter hör näktergal 2, kärrsångare 8, trastsångare 1 och grönsångare 2. Totalt hitintills i år har jag ringmärkt 2374 fåglar.

 

Återfynd
Det har bara kommit ett återfynd ifrån RC, det gäller en rörsångare som jag ringmärkte vid Ralången den 28 aug. 2019, den återfångades av Magnus Kasselstrand vid Uknö, Västervik den 28 juli 2021 ett avstånd av 101 km mot öster.

 

Juli

Förutom en väldigt sen pullmärkning av tornfalk, 5 ungar, så har all annan ringmärkning bedrivits vid Ralångens fstn. Jag startade upp höstens ringmärkning redan den 13 juli, och har hunnit med att vara ute 9 dagar, vilket är några dagar mer än det brukar bli under juli månad. Fångsten har varit mycket bra, och bästa dagen blev den 28:e med 109 ringmärkta fåglar, det var lövsångaren 62 ex som dominerade. Totalt under juli ringmärktes 652 fåglar, och de tre största arterna har varit lövsångare 355, svarthätta 59 och rörsångare 45. Några av de mer udda märkningarna har varit kärrsångare 9, gransångare 5, härmsångare 2 och skata 1. Totalt under året har jag hitintills ringmärkt 1477 fåglar.

 

Återfynd

I från Ringmärkningscentralen har det kommit ett återfynd, det gäller en domherre som ringmärktes vid Ralångens fstn. den 12 sep. 2020 och återfanns död under ett fönster i Tenhult den 15 maj 2021 då hade det gått 245 dagar och den hade flugit 36 km WSW.

 

Juni

Ringmärkningen denna månad har nästan helt dominerats av pullmärkning, det var bara ett besök vid Stalpet då jag använde nät. Besöket blev mycket lyckat eftersom tanken var att ringmärka några nyutflugna forsärlor, det blev en forsärla, men även en kungsfiskare. Det har gått bra i småfågelholkarna, nästan inga döda ungar, och stora kullar har det varit. Ett bra år hade talgoxen med 111 ringmärkta, medelår för blåmesen på 62 ringmärkta, och kul med en häckning av svartmes med 7 ungar. Den svartvita flugsnappare landade på 202 ringmärkta vilket är bra, sedan verkar det ha varit gott om sork, då tornfalk hade hela 6 ungar. Totalt i juni ringmärktes 391 fåglar, därmed är jag nu uppe i totalt 815 fåglar vilket är bra.

 

Återfynd

Bara ett återfynd har kommit ifrån Ringmärkningscentralen, det gäller en lövsångare som ringmärktes vid Ralången i september 2019, den hade i juni 2021 flugit in i en fönsterruta i Frinnaryd som ligger 8 km norr om fågelstationen, den blev 1 år och 293 dagar gammal.

 

Maj

Under maj månad blev det 9 märkdagar vid Ralångens fågelstation, och jag ringmärkte 194 fåglar. Bästa dagen blev den 11:e med 40 ringmärkta, fångsten dominerades av lövsångare 16.

Vädret under maj har varit mycket kallt med många dagar av nordliga vindar, därför har fångsten varit dålig och hos vissa fågelarter har inte alla individer kommit ännu när jag stängde stationen den 31 maj. De mest udda i fångsten blev mindre hackspett 2 och kärrsångare 1. En första runda i mina 100 småfågelholkar gav 76 häckande par, vilket är mycket bra. I dom 11 starholkarna var det bara 4 par i år, det är ju betydligt mindre än jag brukar ha. Pullmärkningen har bestått av stare 21, nötväcka 9, entita 5 och talgoxe 4. Totalt i maj månad ringmärktes 233 fåglar och hitintills i år har jag nu ringmärkt 417 fåglar.

 

April

Ringmärkningen denna månad har helt bedrivits vid Ralångens fågelstation, jag har varit ute vid 9 tillfällen och ringmärkt 174 fåglar. Bästa dagen blev den 17:e april med 31 ringmärkta fåglar. Två arter har dominerat i fångsten, det är rödhake 51 och bofink 40. Den största rariteten blev den vinterhämpling som jag ringmärkte den 21 april, det var en ny ringmärkningsart för klubben. Vädret denna månad har dominerats av kalla nordliga vindar, därför har dagsummorna blivit låga vid flera tillfällen. Man har ju blivit bortskämd med att fånga en del sångare under april månad, men i år gick det dåligt. Eller vad sägs om gransångare 6, lövsångare 3 och svarthätta 0. Hitintills i år så har jag ringmärkt 184 fåglar.

 

Återfynd

Ifrån Ringmärkningscentralen har det bara kommit ett återfynd, det var en järnsparv som ringmärktes vid Ralången fstn. den 28 sep. 2020 och återfanns död utanför Hannover, Tyskland den 25 mars 2021, Det blir 209 dagar och ett avstånd av 672 km.

 

Mars

Ringmärkningen under mars månad blev inte så som jag hade tänkt mig, en normal vår brukar jag ha mycket med siskor och finkar framme vid min fågelmatning, så var det inte alls denna våren. Därför blev månadssumman mycket mager, men det får jag försöka att rätta till under april månad. Två besök vid Stalpet blev lyckade med både strömstare och forsärla i nätet.

 

Återfynd

Ifrån ringmärkningscentralen har det kommit tre återfynd. En rörsångare ringmärkt vid Ralången den 4 sept. 2020 återfångades efter 9 dagar vid Landsjön, Jönköping. En flyttväg på 3 mil rakt väster ut, detta har hänt vid några tillfällen tidigare. Den stora frågan denna vinter har varit vart grönsiskorna har tagit vägen, kanske är det så att de under hösten sträckte ned mor sydost. Under februari månad har nämligen två grönsiskor återfångats i dom trakterna. Den äldsta var ringmärkt i oktober 2017 vid Ralången, och kontrollerades av ringmärkare den 23 feb. i år vid Praha i Tjeckien den andra blev ringmärkt vid Ralången i sept. 2020 och kontrollerades vid Trencin i Slovakien den 21 feb. i år. Intressant med två återfynd så långt bort, alltså 87 mil resp. 104 mil