Senaste kommentarer

Vädret

Väder Aneby

Kommunlista

Fåglar i Aneby

Fåglar i Aneby
Följande fågelarter har observerats inom Aneby kommun. Antalet arter= 254
X= Allmän förekomst H= Häckar allmänt
o= Sparsam till sällsynt h= Häckar sparsamt med 1-10 par
1-25= Anger fynd per månad (h)= Har häckat något eller några år
Uppdaterat= 2016-12-31

 

Klicka här för att läsa om rariteter och anmärkningsvärda fynd   

Art Status Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
Knölsvan h o o X X X X X X X X X o
Mindre sångsvan o 18 2 8 13
Sångsvan h X X X X X X X X X X X X
Sädgås 2 o X X 3 X X X o
Spetsbergsgås 2 19 3 5 1
Bläsgås 6 o 18 3 16 8 1
Fjällgås 1 2
Grågås H 9 o X X X X X X X X X o
Kanadagås H o o X X X X X X X X X o
Vitkindad gås 1 10 8 21 1 1 16 8 1
Prutgås 1 1 10 1 5 8 1
Gravand 1 3 6 1 6 2 1
Bläsand 1 1 o X X o o X X X X 4
Amerikansk bläsand 1
Snatterand 1 7 o 10 6 7 3 4 2 1
Kricka H 2 X X X X X X X X X 5
Gräsand H X X X X X X X X X X X X
Stjärtand 10 o 5 4 o o o 3
Årta (h) o o 15 3 5 2
Skedand 2 o o o o o o o 1
Brunand o o o o o o o o o 1
Vigg (h) 1 2 o o o o o o o o o 8
Bergand 2 5 7 2 23 9
Ejder 1 9 5 2
Alfågel 9 5 7 3 1
Sjöorre 2 o o 1 1 4 5 10 8 3
Svärta 2 17 8 4 11 2 3
Knipa H o o X X X X X X X X X o
Salskrake 3 1 o o 5 1 1 1 1 o o 8
Småskrake h 1 o o o o o o o o 1
Storskrake H o o X X X X X X X X X X
Järpe H o o o o o o o o o o o o
Orre H o o o o o o o o o o o o
Tjäder H o o o o o o o o o o o o
Rapphöna (h) o o o o o o o o o o o o
Vaktel 16 o 16 7 4
Fasan (h) o o o o o o o o o o o o
Smålom (h) o o o o o o 3
Storlom H 1 6 X X X X X X X 2 1
Vitnäbbad islom 1
Smådopping 2 2 4 11 3 2 3 4 5 4 5 1
Skäggdopping H 5 2 X X X X X X X X X o
Gråhakedopping 1 4 1 2
Svarthakedopping h o o o o o o 5
Storskarv 1 3 o o o o o o o o o 17
Rördrom 2 2 17 o o o o 6 1
Ägretthäger 2 1 1 2 1 1
Gråhäger h o o X X X X X X X X X o
Vit stork 5 1 2 1
Bivråk H o o o o o 4
Brun glada 1 2 1 1 1
Röd glada (h) 4 o o o o o o 2
Havsörn h o o o o o o o o o o o o
Brun kärrhök h o o o o o o o 7
Blå kärrhök 1 1 o o o 3 3 o o o o 2
Stäpphök 1 3
Ängshök 1 1 2 2
Duvhök h X X X X X X X X X X X X
Sparvhök H X X X X X X X X X X X X
Ormvråk H o o X X X X X X X X X o
Fjällvråk o o X X o 3 X X X o
Kungsörn 20 o o 6 2 1 2 1 6 17 15 11
Större skrikörn 1
Fiskgjuse h o X X X X X X o
Tornfalk (h) 3 5 o o o o o o o o o 3
Aftonfalk 1 5 2 1 3 1
Stenfalk 2 1 o o o 8 o o o 4
Lärkfalk h 7 o o o o o
Jaktfalk 2
Pilgrimsfalk 1 11 9 1 5 11 16 1 3
Vattenrall h 8 7 o X X X X X X X 13 4
Småfläckig sumphöna (h) 4 o o o 2 1
Karolinasumphöna 1
Kornknarr o o o 5 1
Rörhöna (h) 2 o o o o o o 2
Sothöna H 3 2 o o o o o o o o o 2
Trana H 8 X X X X X X X X 5
Strandskata 9 16 o 10 4 11 1
Svartvingad vadarsvala 1
Mindre strandpipare (h) o X X X X o 1
Större strandpipare 1 o o o o o o 2
Fjällpipare 2 2
Ljungpipare h 2 o o o o o o o o 1 1
Kustpipare 11 o 13 8
Tofsvipa H o X X X X X X X X o 2
Kustsnäppa 5 3
Sandlöpare 1
Småsnäppa 3 10 11
Mosnäppa o 1 6 20 6
Spovsnäppa 16 22 2
Kärrsnäppa 1 2 o o o 11 1
Myrsnäppa 1
Brushane 7 X X X X X 2
Dvärgbeckasin 1 o o 16 o 17 3
Enkelbeckasin H X X X X X X X X o 2
Dubbelbeckasin 1 o 1 1 o o 4
Morkulla H 2 X X X X X X X X o 6
Rödspov (h) 4 7 3 2 1 2
Myrspov 1 1 16 20 1
Småspov 5 o 18 o 16 1
Storspov h X X X X X X X 1
Svartsnäppa 3 X X X X o 1
Rödbena (h) X X X X X 2
Gluttsnäppa (h) X X X X X X 1
Skogssnäppa H X X X X X X o
Grönbena (h) X X o X X o 1
Drillsnäppa H X X X X X X 1
Roskarl 2 1 1
Smalnäbbad simsnäppa 1
Kustlabb 2
Dvärgmås 1 24 1 3 7 3 3 1
Skrattmås H X X X X X X X o 2
Fiskmås H o o X X X X X X X X X o
Silltrut 2 13 14 8 7 12 8 7 1 1
Gråtrut H o o X X X X X X X X X X
Vittrut 1
Havstrut 2 10 o 18 6 3 6 3 6 1
Skräntärna 1 10 7 1
Fisktärna h X X X X X o 1
Silvertärna 4 o 11 8 2
Svarttärna 10 1 2
Alkekung 1
Tamduva H X X X X X X X X X X X X
Skogsduva h 8 o o o o o o o o 1 1
Ringduva H 3 o X X X X X X X X o 5
Turkduva (h) 1 1 2 6 23 7 5 2 2 2
Turturduva 2 1 1 1
Gök H X X X X o 1
Tornuggla 1
Berguv (h) o o o o o o o o o o o o
Hökuggla 6 4 6 3 1 4 9 8 3
Sparvuggla H o o o o o o o o o o o o
Kattuggla H o o o o o o o o o o o o
Hornuggla h 4 o o o o o o o o o 1 1
Jorduggla 5 16 12 6 1 1 3 2 3
Pärluggla H o o o o o o o o o o o o
Nattskärra 7 o o 6 7 1
Tornseglare H X X X X X 1
Kungsfiskare (h) 3 1 1 10 4 5 5 7 10 10 2 2
Härfågel 1 3 2 1 1 2
Göktyta h o X X X X o
Gröngöling H X X X X X X X X X X X X
Spillkråka H X X X X X X X X X X X X
Större hackspett H X X X X X X X X X X X X
Vitryggig hackspett 1 1 1
Mindre hackspett h X X X X X X X X X X X X
Tretåig hackspett 1 1
Korttålärka 1 3
Trädlärka (h) o o o o o o o o 2
Sånglärka H o X X X X X X X X X 5
Backsvala h X X X X X X 4
Ladusvala H X X X X X X o
Hussvala H X X X X X X 2
Större piplärka 2 5
Trädpiplärka H X X X X X X o
Ängspiplärka H X X X X X X X X X 2
Rödstrupig piplärka o 11 o
Skärpiplärka 1 4 4 2 2
Gulärla (h) 14 X X o X X 2
Forsärla h 3 3 o X X X X X X o 2 2
Sädesärla H 1 X X X X X X X X 8 1
Sidensvans X X X X 5 2 X X X
Strömstare h o o o o o o o o o o o o
Gärdsmyg H o o X X X X X X X X X o
Järnsparv H 3 3 X X X X X X X X 4 1
Rödhake H 21 8 X X X X X X X X o 8
Näktergal (h) o o 4 7
Sydnäktergal 1 1
Blåhake 1 o 1 o o 6
Svart rödstjärt h 2 o o o o o o o
Rödstjärt H X X X X X X 3
Buskskvätta H o X X X X X o
Svarthakad buskskvätta 1 1 1
Stenskvätta H 3 X X X X X X 5
Ökenstenskvätta 1
Ringtrast o o 2
Koltrast H X X X X X X X X X X X X
Björktrast H X X X X X X X X X X X X
Taltrast H 5 1 o X X X X X X X o 6
Rödvingetrast H o 3 X X X X X X X X X o
Dubbeltrast H o o X X X X X X X X X o
Gräshoppsångare h X X X X 16
Flodsångare (h) o o o 3
Vassångare 1 2
Sävsångare H 2 X X X X X 1
Busksångare 4 1
Kärrsångare h o X X X 6
Rörsångare H 7 X X X X X o
Trastsångare 9 13 3 12 3
Härmsångare H X X X X 1
Höksångare 5
Ärtsångare H 20 X X X X X 1
Törnsångare H 2 X X X X X
Trädgårdssångare H X X X X X 1
Svarthätta H 1 19 X X X X X o 2 1
Lundsångare 1
Taigasångare 3
Grönsångare H 11 X X X o
Gransångare 2 o o 3 o o o o 2
Lövsångare H X X X X X X o
Kungsfågel H X X X X X X X X X X X X
Grå flugsnappare H X X X X X 1
Mindre flugsnappare (h) 12 18 4 1
Svartvit flugsnappare H X X X X X o
Skäggmes 8 2 5 9 2 1 2 3 o 8 8
Stjärtmes H X X X X X X X X X X X X
Entita H X X X X X X X X X X X X
Talltita H X X X X X X X X X X X X
Tofsmes H X X X X X X X X X X X X
Svartmes H X X X X X X X X X X X X
Blåmes H X X X X X X X X X X X X
Talgoxe H X X X X X X X X X X X X
Nötväcka H X X X X X X X X X X X X
Trädkrypare H X X X X X X X X X X X X
Pungmes 2 1 1 1
Sommargylling 1 4
Törnskata H 1 X X X X X 1 1
Svartpannad törnskata 1
Varfågel X X X X 1 1 1 X X X X
Nötskrika H X X X X X X X X X X X X
Skata H X X X X X X X X X X X X
Nötkråka H X X X X X X X X X X X X
Kaja H X X X X X X X X X X X X
Råka 2 11 X X X 1 1 4 8 o 13 4
Kråka H X X X X X X X X X X X X
Korp H X X X X X X X X X X X X
Stare H 10 o X X X X X X X X X o
Rosenstare 1
Gråsparv H X X X X X X X X X X X X
Pilfink H X X X X X X X X X X X X
Bofink H o o X X X X X X X X X o
Bergfink (h) o o X X o 4 1 X X X X
Gulhämpling 2 2 1
Grönfink H X X X X X X X X X X X X
Steglits h o o X X X o o X X X X X
Grönsiska H X X X X X X X X X X X X
Hämpling H 2 o X X X X X X X o
Vinterhämpling 7 5 X X X X 8
Gråsiska X X X X o 1 2 X X X X
Snösiska 15 14 8 1 4 9 10
Bändelkorsnäbb o o 3 2 3 o o o
Mindre korsnäbb H X X X X X X X X X X X X
Större korsnäbb H o o o o o o o o o o o o
Rosenfink h X X X o
Tallbit 5 2 1 1 1 4 11
Domherre H X X X X X X X X X X X X
Stenknäck H X X X X X X X X X X X X
Lappsparv 5 o o o o 2
Snösparv 3 16 X o 4 X X 9
Gulsparv H X X X X X X X X X X X X
Ortolansparv o o o
Videsparv 1
Sävsparv H 20 15 X X X X X X X X X 17
Svarthuvad sparv 1
Rymlingar och raser
Art Status Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep Okt. Nov. Dec.
Tundrasädgås 1 1 1 1
Grönländsk bläsgås 1
Dvärgkanadagås 1 1
Stripgås 1 1 1
Snögås 1 1
Mandarinand 1 1 2 1
Stängshök 3 1
Nordlig gulärla 1 X 1
Gulhuvad gulärla 1
Vitstjärnig blåhake 1
Sydlig gransångare 8 6
Sibirisk gransångare 1
Smalnäbbad nötkråka 1 1 3 4 1 1 1
Svart kråka 3 7 2 2 2 1
Brunsiska o o o 1 1 o o o o