Vädret

Väder Aneby

Web kamera Örnutfodringen Store Mosse

Säsongens örnutfodring på Store Mosse är ifull gång Följ den direkt genom att klicka på bilden. OBS! Länken kan vara nedsläckt vissa tider p,g.a batteridrift Örnutfodring ---------------------------------------

Kommunlista

Fåglar i Aneby

Fåglar i Aneby                          
                           
Följande fågelarter har observerats inom Aneby kommun. Antalet arter= 254        
X= Allmän förekomst           H= Häckar allmänt        
o= Sparsam till sällsynt           h= Häckar sparsamt med 1-10 par  
1-25= Anger fynd per månad         (h)= Har häckat något eller några år  
            Uppdaterat= 2017-12-31      

 

Klicka här för att läsa om rariteter och anmärkningsvärda fynd   

Art Status Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
Knölsvan h o o X X X X X X X X X o
Mindre sångsvan       o 18 2         8 13  
Sångsvan h X X X X X X X X X X X X
Sädgås   4 o X X 3       X X X o
Spetsbergsgås     2 21 3           5 1  
Bläsgås     6 o 18         3 18 9 1
Fjällgås                     1 2  
Grågås H 9 o X X X X X X X X X o
Kanadagås H o o X X X X X X X X X o
Vitkindad gås     1 12 10 o 1     1 o 9 1
Prutgås       1 1 10 1     5 8 1  
Gravand     1 3 6 1     6 2 1    
Bläsand   1 1 o X X o o X X X X 4
Amerikansk bläsand         1                
Snatterand     1 9 o 11 6 8 4 4 2 1  
Kricka H 2   X X X X X X X X X 5
Gräsand H X X X X X X X X X X X X
Stjärtand       11 o 5   4 o o o 3  
Årta (h)       o o 15 3 5 2      
Skedand       2 o o o o o o o 1  
Brunand       o o o o o o o o o 1
Vigg (h) 1 2 o o o o o o o o o 10
Bergand       2 5 8     2 23 10 2  
Ejder       1 9 5         2    
Alfågel         10 5         7 3 1
Sjöorre       2 o o 1 1 4 5 10 9 4
Svärta         2 17   8 4 1 11 2 3
Knipa H o o X X X X X X X X X o
Salskrake   3 1 o o 5 1 1 1 1 o o 8
Småskrake h 1     o o o o o o o o 1
Storskrake H o o X X X X X X X X X X
Järpe H o o o o o o o o o o o o
Orre H o o o o o o o o o o o o
Tjäder H o o o o o o o o o o o o
Rapphöna (h) o o o o o o o o o o o o
Vaktel           18 o 16 7 4      
Fasan (h) o o o o o o o o o o o o
Smålom (h)       o o o o o o 3    
Storlom H 1   6 X X X X X X X 2 1
Vitnäbbad islom                       1  
Smådopping   2 2 4 11 3 2 3 4 6 5 5 1
Skäggdopping H 5 2 X X X X X X X X X o
Gråhakedopping       1 4 1 1     1 2    
Svarthakedopping h       o o o o o o 5    
Storskarv   1 3 o o o o o o o o o 17
Rördrom   2 2 17 o o o o 6 1      
Ägretthäger           2 1 1 2 2 1 1  
Gråhäger h o o X X X X X X X X X o
Vit stork           5 1 2 1        
Bivråk H         o o o o o 4    
Brun glada       1 1 2 1 1   1      
Röd glada (h)     o o o o o o o o    
Havsörn h o o o o o o o o o o o o
Brun kärrhök h     o o o o o o o 7    
Blå kärrhök   1 1 o o o 3 3 o o o o 2
Stäpphök       1           3      
Ängshök         1   1   2 2      
Duvhök h X X X X X X X X X X X X
Sparvhök H X X X X X X X X X X X X
Ormvråk H o o X X X X X X X X X o
Fjällvråk   o o X X o     3 X X X o
Kungsörn   20 o o 6 3 1 2 2 8 19 15 11
Större skrikörn                   1      
Fiskgjuse h     o X X X X X X o    
Tornfalk (h) 3 5 o o o o o o o o o 4
Aftonfalk         1 5 2 1 3 1      
Stenfalk   2 1 o o o     9 o o o 4
Lärkfalk h       7 o o o o o      
Jaktfalk                     2    
Pilgrimsfalk   1   1 13 9 2 1 5 11 17 1 3
Vattenrall h 8 7 o X X X X X X X 13 5
Småfläckig sumphöna (h)       4 o o o   2 1    
Karolinasumphöna             1            
Kornknarr           o o o 5 1      
Rörhöna (h)     2 o o o o o o 2    
Sothöna H 3 2 o o o o o o o o o 2
Trana H   8 X X X X X X X X 5  
Strandskata       10 16 o 10 4 11 1      
Svartvingad vadarsvala                   1      
Mindre strandpipare (h)       o X X X X o 1    
Större strandpipare       1 o o o o o o 2    
Fjällpipare           2       2      
Ljungpipare h   2 o o o o o o o o 1 1
Kustpipare               11 o 13 8    
Tofsvipa H   o X X X X X X X X o 2
Kustsnäppa               5 3        
Sandlöpare                 1        
Småsnäppa               3 10 12      
Mosnäppa           o 1 6 20 6      
Spovsnäppa               16 22 2      
Kärrsnäppa           1 2 o o o 11 1  
Myrsnäppa                   1      
Brushane         7 X X X X X 2    
Dvärgbeckasin       1 o o       16 o 18 3
Enkelbeckasin H     X X X X X X X X o 2
Dubbelbeckasin         1 o 1 1 o o 4    
Morkulla H 2   X X X X X X X X o 6
Rödspov (h)       4 7 3 2 1 2      
Myrspov           1 1 16 22 1      
Småspov         6 o 18 o 16 1      
Storspov h     X X X X X X X 1    
Svartsnäppa         3 X X X X o 1    
Rödbena (h)       X X X X X 2      
Gluttsnäppa (h)       X X X X X X   1  
Skogssnäppa H     X X X X X X o      
Grönbena (h)       X X o X X o 1    
Drillsnäppa H       X X X X X X 1    
Roskarl           2   1 1        
Smalnäbbad simsnäppa                   1      
Kustlabb                 2        
Dvärgmås         2 24 1 3 8 3 3 1  
Skrattmås H     X X X X X X X o 2  
Fiskmås H o o X X X X X X X X X o
Silltrut       3 14 14 8 7 12 9 8 2 2
Gråtrut H o o X X X X X X X X X X
Vittrut         1                
Havstrut     2 10 o 18 6 3 6 3 6 1  
Skräntärna             1 10 8 1      
Fisktärna h       X X X X X o 1    
Silvertärna         4 o   11 8 2      
Svarttärna           10   1 2        
Alkekung                       1  
Tamduva H X X X X X X X X X X X X
Skogsduva h   8 o o o o o o o o 1 1
Ringduva H 3 o X X X X X X X X o 5
Turkduva (h) 1 1 2 6 23 7 5 2     2 2
Turturduva             2 1   1 1    
Gök H         X X X X o 1    
Tornuggla     1                    
Berguv (h) o o o o o o o o o o o o
Hökuggla   7 4 6 3 1       4 9 8 3
Sparvuggla H o o o o o o o o o o o o
Kattuggla H o o o o o o o o o o o o
Hornuggla h 4 o o o o o o o o o 1 1
Jorduggla   1 1 6 16 12 6 1 1 3 3 3  
Pärluggla H o o o o o o o o o o o o
Nattskärra           7 o o 6 7 1    
Tornseglare H         X X X X X   1  
Kungsfiskare (h) 3 1 1 10 4 5 5 7 10 10 2 2
Härfågel         1 3 2   1 1 2    
Göktyta h       o X X X X o      
Gröngöling H X X X X X X X X X X X X
Spillkråka H X X X X X X X X X X X X
Större hackspett H X X X X X X X X X X X X
Vitryggig hackspett             1     1 1    
Mindre hackspett h X X X X X X X X X X X X
Tretåig hackspett       1             1    
Korttålärka                 1 3      
Trädlärka (h)     o o o o o o o o 2  
Sånglärka H   o X X X X X X X X X 5
Backsvala h       X X X X X X 4    
Ladusvala H       X X X X X X o    
Hussvala H       X X X X X X 2    
Större piplärka                   2 5    
Trädpiplärka H       X X X X X X o    
Ängspiplärka H     X X X X X X X X X 2
Rödstrupig piplärka           o     11 o      
Skärpiplärka       1 4         4 2 2  
Gulärla (h)       14 X X o X X 2    
Forsärla h 3 3 o X X X X X X o 2 2
Sädesärla H   1 X X X X X X X X 8 1
Sidensvans   X X X X 5       2 X X X
Strömstare h o o o o o o o o o o o o
Gärdsmyg H o o X X X X X X X X X o
Järnsparv H 3 3 X X X X X X X X 4 1
Rödhake H 21 8 X X X X X X X X 8
Näktergal (h)         o o 4 7        
Sydnäktergal           1 1            
Blåhake         1 o   1 o o 6    
Svart rödstjärt h     2 o o o o o o o    
Rödstjärt H       X X X X X X 3    
Buskskvätta H       o X X X X X o    
Svarthakad buskskvätta         1 1           1  
Stenskvätta H     3 X X X X X X 5    
Ökenstenskvätta                       1  
Ringtrast         o o         2    
Koltrast H X X X X X X X X X X X X
Björktrast H X X X X X X X X X X X X
Taltrast H 5 1 o X X X X X X X o 6
Rödvingetrast H o 3 X X X X X X X X X o
Dubbeltrast H o o X X X X X X X X X o
Gräshoppsångare h         X X X X 16      
Flodsångare (h)         o o o 3        
Vassångare             1   2        
Sävsångare H       2 X X X X X 1    
Busksångare             4 1          
Kärrsångare h         o X X X 6      
Rörsångare H       7 X X X X X o    
Trastsångare           9 13 3 12 3      
Härmsångare H         X X X X 1      
Höksångare                 5        
Ärtsångare H       20 X X X X X 1    
Törnsångare H       2 X X X X X      
Trädgårdssångare H         X X X X X 1    
Svarthätta H 1     19 X X X X X o 2 1
Lundsångare           1              
Taigasångare                     3    
Grönsångare H       11 X X X o        
Gransångare       2 o o 4 o o o o 2  
Lövsångare H       X X X X X X o    
Kungsfågel H X X X X X X X X X X X X
Grå flugsnappare H         X X X X X 1    
Mindre flugsnappare (h)         13 19 4 1        
Svartvit flugsnappare H       X X X X X o      
Skäggmes   8 2 5 9 2   1 2 3 o 9 9
Stjärtmes H X X X X X X X X X X X X
Entita H X X X X X X X X X X X X
Talltita H X X X X X X X X X X X X
Tofsmes H X X X X X X X X X X X X
Svartmes H X X X X X X X X X X X X
Blåmes H X X X X X X X X X X X X
Talgoxe H X X X X X X X X X X X X
Nötväcka H X X X X X X X X X X X X
Trädkrypare H X X X X X X X X X X X X
Pungmes         2 1       1 1    
Sommargylling           1 4            
Törnskata H       1 X X X X X 1 1  
Svartpannad törnskata                     1    
Varfågel   X X X X 1 1 1   X X X X
Nötskrika H X X X X X X X X X X X X
Skata H X X X X X X X X X X X X
Nötkråka H X X X X X X X X X X X X
Kaja H X X X X X X X X X X X X
Råka   2 11 X X X 1 1 4 8 o 13 4
Kråka H X X X X X X X X X X X X
Korp H X X X X X X X X X X X X
Stare H 10 o X X X X X X X X X o
Rosenstare                 1        
Gråsparv H X X X X X X X X X X X X
Pilfink H X X X X X X X X X X X X
Bofink H o o X X X X X X X X X o
Bergfink (h) o o X X o 4   1 X X X X
Gulhämpling           2 2 1          
Grönfink H X X X X X X X X X X X X
Steglits h o o X X X o o X X X X X
Grönsiska H X X X X X X X X X X X X
Hämpling H 2   o X X X X X X X o  
Vinterhämpling   7 5 X X           X X 8
Gråsiska   X X X X o   1 2 X X X X
Snösiska   15 16 8 1           8 14 11
Bändelkorsnäbb   o o 3         2 3 o o o
Mindre korsnäbb H X X X X X X X X X X X X
Större korsnäbb H o o o o o o o o o o o o
Rosenfink h         X X X o        
Tallbit   5 2 1         1   1 4 11
Domherre H X X X X X X X X X X X X
Stenknäck H X X X X X X X X X X X X
Lappsparv       5 o o       o o 2  
Snösparv   3 16 X o         4 X X 10
Gulsparv H X X X X X X X X X X X X
Ortolansparv           o     o o      
Videsparv                   1      
Sävsparv H 20 15 X X X X X X X X X 17
Svarthuvad sparv             1            
                           
                           
Rymlingar och raser                        
                           
Art Status Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep Okt. Nov. Dec.
Tundrasädgås       1 1           1   1
Grönländsk bläsgås     1                    
Dvärgkanadagås                   1 1    
Stripgås       1 1 1              
Snögås         1 1              
Mandarinand   1 1   2   1            
Stängshök           3     1        
Nordlig gulärla         1 X     1        
Gulhuvad gulärla           1              
Vitstjärnig blåhake             1            
Sydlig gransångare               8 6        
Sibirisk gransångare                     1    
Smalnäbbad nötkråka   1         1   3 4 1 1 1
Svart kråka       3 7 2     2 2 1    
Brunsiska   o o o 1 1       o o o o