Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Kommunlista

Fåglar i Aneby                          
                           
Följande fågelarter har observerats inom Aneby kommun. Antalet arter= 261        
X= Allmän förekomst           H= Häckar allmänt        
o= Sparsam till sällsynt           h= Häckar sparsamt med 1-10 par  
1-25= Anger fynd per månad         (h)= Har häckat något eller några år  
            Uppdaterat= 2020-12-31      

Klicka här för att läsa om rariteter och anmärkningsvärda fynd

Art Status Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
Knölsvan h o o X X X X X X X X X o
Mindre sångsvan     2 o 20 2         10 13  
Sångsvan h X X X X X X X X X X X X
Sädgås   5 o X X 3       X X X o
Spetsbergsgås     3 23 4           5 1  
Bläsgås   2 9 o o 1       3 o 12 1
Fjällgås                     1 2  
Grågås H o o X X X X X X X X X o
Kanadagås H o o X X X X X X X X X o
Vitkindad gås     3 14 o o 1     1 o o 1
Prutgås       1 2 10 1     5 8 1  
Stripgås       1 1                
Gravand     1 3 6 1     6 2 1    
Rostand           1              
Bläsand   2 1 o X X o o X X X X 4
Amerikansk bläsand         1                
Mandarinand         1   1            
Snatterand     1 11 o o o o 7 8 7 3  
Kricka H 2 1 X X X X X X X X X 6
Gräsand H X X X X X X X X X X X X
Stjärtand       15 o 5   4 o o o 3  
Årta (h)     1 o o 16 3 5 2      
Skedand (h)     2 o o o o o o o 3  
Brunand       o o o o o o o o o 1
Vigg (h) 1 2 o o o o o o o o o 11
Bergand       2 5 8     2 23 12 3  
Ejder       1 9 5         2    
Alfågel         10 5         7 3 1
Sjöorre       2 o o 1 1 4 5 11 10 4
Svärta         3 19   8 4 2 15 2 3
Knipa H o o X X X X X X X X X o
Salskrake   3 2 o o 5 1 1 1 1 o o 8
Småskrake h 1     o o o o o o o o 1
Storskrake H o o X X X X X X X X X X
Järpe H o o o o o o o o o o o o
Orre H o o o o o o o o o o o o
Tjäder H o o o o o o o o o o o o
Rapphöna (h) o o o o o o o o o o o o
Vaktel           22 o 17 7 4      
Fasan (h) o o o o o o o o o o o o
Smålom (h)       o o o o o o 3    
Storlom H 1   6 X X X X X X X 2 1
Vitnäbbad islom                       1  
Smådopping   2 2 5 12 4 2 4 6 12 10 8 1
Skäggdopping H 6 2 X X X X X X X X X o
Gråhakedopping       1 5 1 1     1 2    
Svarthakedopping h     3 o o o o o o 5    
Storskarv   3 o X X X X X X X X X o
Rördrom   2 2 18 o o o o 8 3      
Ägretthäger       1 2 3 1 3 6 8 3 3  
Gråhäger h o o X X X X X X X X X o
Vit stork           5 1 2 1        
Bivråk H         o o o o o 4    
Brun glada       1 1 2 1 1   1      
Röd glada (h)     o o o o o o o o 1  
Havsörn h o o o o o o o o o o o o
Brun kärrhök h     o o o o o o o 8    
Blå kärrhök   2 1 o o o 3 3 o o o o 2
Stäpphök       1 1         3      
Ängshök         1   1   2 2      
Duvhök h X X X X X X X X X X X X
Sparvhök H X X X X X X X X X X X X
Ormvråk H o o X X X X X X X X X o
Fjällvråk   o o X X o     3 X X X o
Kungsörn (h) 20 o o 7 3 1 2 3 10 19 16 11
Större skrikörn                   1      
Fiskgjuse h     o X X X X X X o    
Tornfalk (h) 4 7 o X X X X X X X o 7
Aftonfalk         1 5 2 1 4 2      
Stenfalk   2 1 o o o     10 o o o 4
Lärkfalk h       8 o o o o o      
Jaktfalk                     2    
Pilgrimsfalk   1 1 6 16 11 3 1 7 16 o 3 4
Vattenrall h 9 7 o X X X X X X X 17 5
Småfläckig sumphöna (h)       4 o o o   2 1    
Karolinasumphöna             1            
Kornknarr           o o o 5 1      
Rörhöna (h) 1 1 3 o o o o o o 2   1
Sothöna H 3 2 o o o o o o o o o 2
Trana H 1 9 X X X X X X X X 5 1
Strandskata       10 17 o 11 4 11 1      
Svartvingad vadarsvala                   1      
Mindre strandpipare (h)       o X X X X o 1    
Större strandpipare       1 o o o o o o 2    
Fjällpipare           2       2      
Ljungpipare h   2 o o o o o o o o 1 1
Kustpipare               12 o 13 8    
Tofsvipa H   o X X X X X X X X o 2
Kustsnäppa               5 3        
Sandlöpare                 1        
Småsnäppa               3 10 12      
Mosnäppa           o 1 6 21 6      
Spovsnäppa               16 22 2      
Kärrsnäppa           1 2 o o o 13 1  
Myrsnäppa           1       1      
Brushane         11 X X X X X 2    
Dvärgbeckasin       2 o o       16 o 21 4
Enkelbeckasin H   1 X X X X X X X X o 2
Dubbelbeckasin         1 o 1 1 o o 4    
Morkulla H 5 4 X X X X X X X X o 9
Rödspov (h)       4 7 3 2 1 2      
Myrspov           1 1 16 22 1 1    
Småspov         7 o 19 o 16 1      
Storspov h     X X X X X X X 1    
Svartsnäppa         3 X X X X o 1    
Rödbena (h)       X X X X X 2      
Gluttsnäppa (h)       X X X X X X   1  
Skogssnäppa H     X X X X X X o      
Grönbena (h)       X X o X X o 1    
Drillsnäppa H       X X X X X X 1    
Roskarl           2   1 1        
Smalnäbbad simsnäppa                   1      
Kustlabb                 2        
Dvärgmås         4 o 1 4 8 3 3 1  
Skrattmås H     X X X X X X X o 2  
Fiskmås H o o X X X X X X X X X o
Silltrut       2 14 16 9 7 13 9 7 1 1
Gråtrut H o o X X X X X X X X X X
Vittrut         1                
Havstrut     4 10 o 18 6 3 6 3 6 1  
Skräntärna             1 10 8 1      
Fisktärna h       X X X X X o 1    
Silvertärna         4 o   11 8 2      
Svarttärna           10   1 2        
Alkekung                       1  
Tamduva H X X X X X X X X X X X X
Skogsduva h   8 o o o o o o o o 1 1
Ringduva H 3 o X X X X X X X X o 5
Turkduva (h) 1 1 2 6 24 7 5 3     2 2
Turturduva             2 1   1 1    
Gök H         X X X X o 1    
Tornuggla     1                    
Berguv (h) o o o o o o o o o o o o
Hökuggla   7 4 6 3 1       4 9 9 5
Sparvuggla H o o o o o o o o o o o o
Kattuggla H o o o o o o o o o o o o
Lappuggla   1 1 2 1     1   1     3
Hornuggla h 4 o o o o o o o o o 1 1
Jorduggla   1 1 6 17 12 6 1 1 3 3 3  
Pärluggla H o o o o o o o o o o o o
Nattskärra           14 o o 6 8 1    
Tornseglare H         X X X X X   1  
Kungsfiskare (h) 5 3 2 13 9 7 6 10 14 15 5 5
Härfågel         1 3 2   1 1 2 1  
Göktyta h       o X X X X o      
Gröngöling H X X X X X X X X X X X X
Spillkråka H X X X X X X X X X X X X
Större hackspett H X X X X X X X X X X X X
Vitryggig hackspett             1     1 1    
Mindre hackspett h X X X X X X X X X X X X
Tretåig hackspett       1             1    
Korttålärka                 1 3      
Trädlärka (h)     o o o o o o o o 2  
Sånglärka H   o X X X X X X X X X 5
Backsvala h       X X X X X X 4    
Ladusvala H       X X X X X X o    
Hussvala H       X X X X X X 2    
Större piplärka                   2 5    
Trädpiplärka H       X X X X X X o    
Ängspiplärka H     X X X X X X X X X 2
Rödstrupig piplärka           o     11 o      
Skärpiplärka       1 4         4 2 2  
Gulärla (h)       14 X X o X X 2    
Citronärla             1            
Forsärla h 3 3 o X X X X X X o 3 3
Sädesärla H   1 X X X X X X X X 8 1
Sidensvans   X X X X 5       2 X X X
Strömstare h o o o o o o o o o o o o
Gärdsmyg H o o X X X X X X X X X o
Järnsparv H 3 3 X X X X X X X X 4 1
Rödhake H o 9 X X X X X X X X 9
Näktergal (h)         o o 4 7        
Sydnäktergal           1 1            
Blåhake         1 o   1 o o 6    
Svart rödstjärt h     3 o o o o o o o    
Rödstjärt H       X X X X X X 3    
Buskskvätta H       o X X X X X o    
Svarthakad buskskvätta         1 1           1  
Stenskvätta H     3 X X X X X X 5    
Ökenstenskvätta                       1  
Ringtrast         o o         2    
Koltrast H X X X X X X X X X X X X
Björktrast H X X X X X X X X X X X X
Taltrast H 5 1 o X X X X X X X o 6
Rödvingetrast H o 3 X X X X X X X X X o
Dubbeltrast H o o X X X X X X X X X o
Gräshoppsångare h         X X X X 18      
Flodsångare (h)         o o o 3        
Vassångare             1   2        
Sävsångare H       2 X X X X X 1    
Busksångare             4 1          
Kärrsångare h         o X X X 7      
Rörsångare H       7 X X X X X o    
Trastsångare           9 14 3 13 3      
Härmsångare H         X X X X 1      
Höksångare                 7        
Ärtsångare H       20 X X X X X 1    
Törnsångare H       2 X X X X X      
Trädgårdssångare H         X X X X X 1    
Svarthätta H 1     19 X X X X X o 2 1
Lundsångare           1              
Taigasångare                   3 5    
Grönsångare H       12 X X X o        
Gransångare       2 o o o o o o o 2  
Lövsångare H       X X X X X X o    
Kungsfågel H X X X X X X X X X X X X
Brandkronad kungsfågel           1              
Grå flugsnappare H         X X X X X 1    
Mindre flugsnappare (h)         13 19 4 1 1      
Svartvit flugsnappare H       X X X X X o      
Skäggmes   10 3 5 9 2   1 2 3 o 10 9
Stjärtmes H X X X X X X X X X X X X
Entita H X X X X X X X X X X X X
Talltita H X X X X X X X X X X X X
Tofsmes H X X X X X X X X X X X X
Svartmes H X X X X X X X X X X X X
Blåmes H X X X X X X X X X X X X
Talgoxe H X X X X X X X X X X X X
Nötväcka H X X X X X X X X X X X X
Trädkrypare H X X X X X X X X X X X X
Pungmes         2 1       1 1    
Sommargylling           1 4            
Törnskata H       1 X X X X X 1 1  
Svartpannad törnskata                     1    
Varfågel   X X X X 1 1 1   X X X X
Nötskrika H X X X X X X X X X X X X
Skata H X X X X X X X X X X X X
Nötkråka H X X X X X X X X X X X X
Kaja H X X X X X X X X X X X X
Råka   2 11 X X X 1 1 4 8 o 13 4
Kråka H X X X X X X X X X X X X
Korp H X X X X X X X X X X X X
Stare H 12 o X X X X X X X X X o
Rosenstare                 1        
Gråsparv H X X X X X X X X X X X X
Pilfink H X X X X X X X X X X X X
Bofink H o o X X X X X X X X X o
Bergfink (h) o o X X o 4   1 X X X X
Gulhämpling           2 2 1          
Grönfink H X X X X X X X X X X X X
Steglits h o o X X X o o X X X X X
Grönsiska H X X X X X X X X X X X X
Hämpling H 2   o X X X X X X X o  
Vinterhämpling   7 6 X X           X X 8
Gråsiska   X X X X o   1 2 X X X X
Snösiska   16 16 8 1           8 19 11
Bändelkorsnäbb   o o 3         2 3 o o o
Mindre korsnäbb H X X X X X X X X X X X X
Större korsnäbb H o o o o o o o o o o o o
Rosenfink h         X X X o        
Tallbit   9 2 1         1   2 7 14
Domherre H X X X X X X X X X X X X
Stenknäck H X X X X X X X X X X X X
Lappsparv       5 o o       o o 2  
Snösparv   3 16 X o         4 X X 10
Gulsparv H X X X X X X X X X X X X
Ortolansparv           o     o o      
Videsparv                   1      
Dvärgsparv                     1    
Sävsparv H 21 16 X X X X X X X X X 19
Svarthuvad sparv             1