Senaste kommentarer

Vädret

Väder Aneby

Ring Nytt 2017

Ring Nytt 2017

Maj

Kattuggleungenb

Av olika anledningar så blev det inte så många ringmärkningsdagar vid fågelstationen som jag hade planerat. Endast tre dagar var jag ut, och då ringmärkte jag 97 fåglar. Fångsten dominerade som vanligt av lövsångare 45, trevliga arter blev sävsångare 7 och gransångare 2. I slutet av månaden kom jag igång med pullmärkningen, en häckning av forsärla vid Bona gav 6 ungar. Efter ett tips från en privatperson så kunde jag ringmärka en kattuggleunge i hans uggleholk. I mina egna holkar pullmärkte jag stare 23 och nötväcka 6. Totalt i maj så ringmärkte jag 150 fåglar, och därmed har 422 fåglar ringmärkts i år. Jag har gått en runda i mina småfågelholkar, i år var det 103 st som gav 72 häckningar, vilket är ett mycket bra resultat. Artfördelningen var svartvit flugsnappare 35, talgoxe 20, blåmes 16 och nötväcka 1.

April

20170419-173ängspip

 

Under april månad blev det bara ringmärkning vid Ralångens fågelstation, jag var ute vid 7 tillfällen. Totalt ringmärktes 166 fåglar, de arter som dominerade var rödhake 36, grönfink 22, lövsångare 20 och ängspiplärka 18. Intressant den vår var det stora antalet gransångare som jag fångade, 12 ex ringmärktes under april. Detta kan då jämföras med de 7 ex som har ringmärkts under de tio senaste vårarna. Bästa våren tidigare var 2013 med 3ex, och fem av åren har ingen gransångare blivit ringmärkt. Orsaken till denna invasion är nog den vädersituation som vi har haft under de sista veckorna i april. Oftast har det varit väldigt kallt, med frost på nätterna, detta har bromsat upp sträcket, och vi har haft gott om gransångare och även trastar.

Totalt hitintills i år så har jag ringmärkt 272 fåglar, vilket är en bra start på 2017.

Mars

domherre

Årets ringmärkningssäsong startade jag upp hemma vid mitt fågelmatbord den 19 mars, här har jag sedan under mars månad ringmärkt totalt 78 fåglar. Dominerade arter i fångsten har varit grönsiska 28 och domherre 26, mer udda art var en steglits. Vid Ralångens fstn har jag varit ut vid ett tillfälle och det var den 30 mars, då ringmärktes 26 fåglar av 12 arter. Några udda arter den dagen blev större hackspett 1 stenknäck 1 och tofsmes 1. Det är sådana arter som inte ringmärkts varje år vid fågelstationen. Jag har även besökt Stalpet, och då ring-märkte jag en strömstare och en gärdsmyg. Totalt i mars månad så har 106 fåglar ringmärkts.