Senaste kommentarer

Vädret

Väder Aneby

Ring Nytt 2017

Ring Nytt 2017

September

20170911-4004Buskskvätta

 

 

Med 14 ringmärkningsdagar blev september en riktigt bra månad, jag var ute en kväll då jag guidade scouter ifrån Aneby, de övriga tretton så var jag ute på morgonen och ringmärkte. Bästa dagen blev den 17:e med 121 ringmärkta fåglar, fångsten dominerades av järnsparv 72. Det är järnsparven som toppar fångsten denna månad, 332 ex har det blivit och det är 50 mer än det gamla årsrekordet. Övriga arter som har ringmärkts i höga antal är rödhake 127 och sävsparv 112.Der har inte blivit någon riktig raritet denna månad, men trevligt var det med gransångare 11 och kärrsångare 1. En ny högsta notering nåddes för september, totalt 887 fåglar ringmärktes denna månad. Totalt hitintills i år har jag ringmärkt 2 859 fåglar.

 

Återfynd

Under hösten har jag gjort en del främmande kontroller, dessa har jag nu fått svar på. Samtliga fåglar är kontrollerade vid Ralångens fstn. En rörsångare som jag kontrollerade den 10 juli var ringmärkt vid Rogaland i Norge den 14 aug. 2015. En annan rörsångare kontr. den 6 juli var ringmärkt vid Getterön den 25 aug 2016, ytterligare en rörsångare kontr. den 13 juli var ringmärkt vid Uppsjön utanför Vetlanda den 12 aug 2015. Och så en rörsångare till som kontr. den 6 juli var ringmärkt vid Kvismaren den 7 juli 2014, så avslutar vi med en lövsångare kontr. den 10 maj som var ringmärkt vid Torhamn tre dagar tidigare i år.

 

Augusti

20170814-3095rödstjärt

Under augusti månad har jag varit ute och ringmärkt 12 dagar, det är lika med det medeltal som jag har för de fem senaste höstarna och är en ganska bra täckning av en månad. Bästa dagen blev den 3 aug. då jag ringmärkte 119 fåglar, varav 74ex. var lövsångare. Månads-summan stannade på 670 fåglar, och med så många märkdagar borde jag ha ringmärkt över tusen fåglar. Detta indikerar på att det har varit en dålig häckningssäsong för vissa arter. Hos dom tre stora märkarterna rörsångare, svarthätta och lövsångare så ser man att det saknas många ungfåglar. Våra europaflyttare gärdsmyg, järnsparv och rödhake verkar däremot har haft ett hyfsat år, och för trädpiplärka och sävsångare har det gått riktigt bra. Hitintills i år   har jag ringmärkt 1 967 fåglar.

 

Återfynd

I från riksmuseet har det kommit ett intressant återfynd på en gransångare. Den blev ringmärkt vid Ralångens fstn. den 23 apr. 2017 och återfångades vid Blåvand fuglestation

den 3 maj 2017. Det normala hade varit att efter ringmärkning vid Ralången dragit vidare  mot norr, men nu vände gransångaren och på 10 dagar var den nere i Danmark. Kanske var det den sydliga rasen av gransångare som jag hade ringmärkt, eller så var det de kalla nätterna i maj som skrämde i väg den.

Juli

20170726-2284grönsångare

Redan den 6 juli drog jag igång höstens ringmärkning vid Ralångens fstn. och totalt var jag ute vid sex tillfällen i juli. Totalt ringmärktes 457 fåglar och bästa dagen blev den 24:e med 107 fåglar av 14 arter. Under juli har fångsten dominerats av lövsångare 232 och rörsångare 48, de mer ovanliga arterna har varit gransångare 1 och grönsångare 1. Det är kanske förtidigt att redan nu säga något om hur årets häckning har gått, men jag tror inte att det har varit någon rekord sommar. Jag kan jämföra med juli förra året som var riktigt bra, då ringmärkte jag över 900 fåglar på 7 dagar. Hitintills i år har jag ringmärkt 1 297 fåglar.

Juni

20170601-371mindre flug

Ytterligare två ringmärkningsdagar blev det innan jag stängde fågelstationen den 6 juni. Viddessa två dagar ringmärktes 35 fåglar, det mest udda var två vackra rosenfink hannar den 1 juni. På eftermiddagen samma dag ringmärktes en mindre flugsnappare vid Sealed Air, det var en 3K+ hane. Vi har sedan tidigare bara en ringmärkt mindre flugsnappare, den är från fågelstationen den 11 juni 2012. Kontroll av fågelholkarna fortsatte i juni, och årets resultat är mycket bra. I 103 holkar har det häckat 73 par, det är klart bättre än både 2016 och 2015. Några mesar blev ju pullmärkta redan i maj, men nu i juni märktes talgoxe 103, blåmes 90 och svartmes 16. Kul med två häckningar på svartmes, det är inte varje år jag har den i mina holkar. 35 par svartvit flugsnappare gav 168 ringmärkta ungar, och en häckning av tornfalk i våran holk gav 6 ungar som ringmärktes. Totalt i juni ringmärktes 417 fåglar, och hitintills har jag då ringmärkt 840 fåglar, vilket är ett mycket bra resultat av första halvåret.

Maj

Kattuggleungenb

Av olika anledningar så blev det inte så många ringmärkningsdagar vid fågelstationen som jag hade planerat. Endast tre dagar var jag ut, och då ringmärkte jag 97 fåglar. Fångsten dominerade som vanligt av lövsångare 45, trevliga arter blev sävsångare 7 och gransångare 2. I slutet av månaden kom jag igång med pullmärkningen, en häckning av forsärla vid Bona gav 6 ungar. Efter ett tips från en privatperson så kunde jag ringmärka en kattuggleunge i hans uggleholk. I mina egna holkar pullmärkte jag stare 23 och nötväcka 6. Totalt i maj så ringmärkte jag 150 fåglar, och därmed har 422 fåglar ringmärkts i år. Jag har gått en runda i mina småfågelholkar, i år var det 103 st som gav 72 häckningar, vilket är ett mycket bra resultat. Artfördelningen var svartvit flugsnappare 35, talgoxe 20, blåmes 16 och nötväcka 1.

April

20170419-173ängspip

 

Under april månad blev det bara ringmärkning vid Ralångens fågelstation, jag var ute vid 7 tillfällen. Totalt ringmärktes 166 fåglar, de arter som dominerade var rödhake 36, grönfink 22, lövsångare 20 och ängspiplärka 18. Intressant den vår var det stora antalet gransångare som jag fångade, 12 ex ringmärktes under april. Detta kan då jämföras med de 7 ex som har ringmärkts under de tio senaste vårarna. Bästa våren tidigare var 2013 med 3ex, och fem av åren har ingen gransångare blivit ringmärkt. Orsaken till denna invasion är nog den vädersituation som vi har haft under de sista veckorna i april. Oftast har det varit väldigt kallt, med frost på nätterna, detta har bromsat upp sträcket, och vi har haft gott om gransångare och även trastar.

Totalt hitintills i år så har jag ringmärkt 272 fåglar, vilket är en bra start på 2017.

Mars

domherre

Årets ringmärkningssäsong startade jag upp hemma vid mitt fågelmatbord den 19 mars, här har jag sedan under mars månad ringmärkt totalt 78 fåglar. Dominerade arter i fångsten har varit grönsiska 28 och domherre 26, mer udda art var en steglits. Vid Ralångens fstn har jag varit ut vid ett tillfälle och det var den 30 mars, då ringmärktes 26 fåglar av 12 arter. Några udda arter den dagen blev större hackspett 1 stenknäck 1 och tofsmes 1. Det är sådana arter som inte ringmärkts varje år vid fågelstationen. Jag har även besökt Stalpet, och då ring-märkte jag en strömstare och en gärdsmyg. Totalt i mars månad så har 106 fåglar ringmärkts.