WEB-kameror i Estland

Här kan du bl.a se havsörn på bo m.m

Klicka här…

 

Senaste kommentarer

Vädret

Väder Aneby

Ring Nytt 2018

Ring Nytt 2018

Foto: Mats Thorin

Juni

Denna månad har det varit väldigt dåligt med aktiviteten när det gäller ringmärkning.Nattsångarna saknades nästa helt, och vårens ringmärkning vid fågelstationen avslutade jag redan i slutet av maj. Så dom fåglar som har ringmärkts är bara pulli som jag har haft i mina fågelholkar. Tornfalken som häckade i holken vid ladan hade i år 4 ungar, en mycket sen häckning av stare gav 4 ungar. Sedan har vi småfågelholkarna, här blev resultatet på svartvit flugsnappare 142 ungar, blåmes 43 ungar och talgoxe 30 ungar. Några av mesarna blev ju ringmärkta redan i maj månad (se nedan).

Totalt hitintills i år är det 434 ringmärkta

Maj

Under maj månad blev det bara 4 märkdagar vid Ralångens fågelstation. Tillgången på fåglar var mycket dålig, och endast 31 fåglar ringmärktes dessa dagar.
Vatten ståndet i Ralången var mycket högt, vilket gjorde att jag bara kunde använda näten som var på ängen.
Trevliga märkarter blev mindre hackspett och kärrsångare. I slutet av månaden gjorde jag minförsta kontroll av fågelholkarna, i 101 holkar hade jag 64 häckningar. Det är ett bra resultat,och det kan fortfarande komma till något par. I 11 starholkar hade jag 5 par,vilket är några par mindre än det brukar vara. Nytt för i år var att i en av holkarna häckade en svartvit flugsnappare, den hade gott om plats. Märkningen av pulli gav 123 fåglar, dessa var talgoxe86, blåmes 28 stare 17 och svartmes 9. Totalt i år har jag hitintills ringmärkt 211 fåglar.

April

På grund av den kalla våren som vi har haft så har det hitintills inte blivit många fåglar ringmärkta. Det har bara blivit en morgon vid Ralångens fstn. resten av fåglarna har fångats vid min fågelmatning hemma på tomten. Här har det dock varit ganska magert med fåglar, inte alls som det kan vara vissa vårar när finkarna passerar mot norr. Total har bara 34 fåglar ringmärkts, vilket är en mycket dålig start på året.

 

Återfynd

Under vintern har det kommit tre återfynd ifrån ringmärkningscentralen. En rörsångare som ringmärktes i aug. 2016 kontrollerades i juli 2017 vid Landsjön. En sävsparv ringmärkt i juli 2017, återfångades tre månader senare vid Drome i Frankrike. Sedan har vi resultatet ifrån den fantastiska invasionen av gråsiska som vi hade förra hösten. En gråsiska ringmärkt i nov. blev två månader senare dödad av en hund i södra Danmark. Sedan har vi fått svar på kontroller av gråsiska, den ena var ringmärkt i Hörnefors, Västerbotten och den andra på Örskär i nord Uppland, båda blev kontrollerade i november vid fågelstationen.

 

Sammanfattning 2017

Totalt ringmärktes 6 010 fåglar av 55 arter och 3 raser, det är ett nytt årsrekord, och klart mer än det gamla på 4 102 fåglar ifrån 1984. De sex största arterna var gråsiska 2 756, lövsångare 560, järnsparv 390, rödhake 293, blåmes 228 och sävsparv 217. Året innehöll inte många rariteter, de mest udda var rosenfink 2 och mindre flugsnappare 1. Dom tre raserna var brunsiska 40, snösiska 11 och sydlig gransångare 3. De flesta fåglarna ringmärktes vid Ralångens fågelstation, under våren var jag ute 13 dagar under tiden 30 mars-6 juni och ringmärkte då 324 fåglar. På hösten blev det 63 dagar under tiden 6 juli-10 dec. och då ringmärktes 5 132 fåglar. Inventeringen av småfågelholkarna gav 73 par fördelade på svartvit flugsnappare 35 par, talgoxe 21 par, blåmes 14 par, svartmes 2 par, och nötväcka 1 par. Starholkarna gav i år 6 par och strömstareholkarna gav ingen strömstare utan en häckning av forsärla, och storholkarna gav 1 par tornfalk. Totalt ringmärktes 412 pulli, vilket är bra.

När det gäller återfynd så har det kommit 11 st. ifrån Riksmuseet i år, en sävsångare återfångades vid Torhamn, rörsångare vid Hasslarp, Staffanstorp och i Frankrike, en svarthätta död i Växjö, en gransångare kontrollerades i Danmark, gråsiska på Nidingen och i Danmark, en brunsiska i Norge och sävsparv vid Kvismaren och i Växjö.