Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ring Nytt 2019

Juli

Den 11 juli startade jag upp höstens ringmärkning vid Ralångens fågelstation, och totalt blev det 7 märkdagar under juli månad. Bästa dagen blev den 25:e med 114 fåglar av 18 arter, dominerade gjorde lövsångaren med 70 ringmärkta. Den 11:e ringmärktes en 1K gransångare som jag då hade hoppas skulle följas upp med flera under juli månad, men så blev det inte. Gransångaren har under de senaste åren ökat i antal, både under sommaren och hösten. Två  adulta rosenfinkar ringmärktes den 17:e men inte heller här kom det några flera fåglar i juli, så det verkar osäkert om arten har häckat i området denna sommar. I övrigt ser det ut som att häckningarna har gått bra i år, och gott om bladlöss i vassarna indikerar att det kan bli en trevlig höst. Totalt ringmärktes 435 fåglar i juli, och hitintills har jag ringmärkt 1008 fåglar.

Juni

Det har mest handlat om ringmärkning i mina småfågelholkar under juni månad. Häckningarna har gått bra, och det har varit många fågelungar att ringmärka. Som vanligt dominerar den svartvita flugsnapparen med 218 ringmärkta, sedan kommer talgoxe 70 och blåmes 60.  Det blev även en sväng ned till Stalpet för att fånga forsärlor, och det gick riktigt bra, hela 9 fåglar fördelade på 4 ad och 5 1K fåglar. Totalt under juni ringmärktes 357 fåglar och hitintills i år är det 573 ringmärkta.

Maj

Maj månad har vädermässigt varit ganska bedrövligt, oftast har det varit kalla nordanvindar med frost på nätterna. Detta är nog den största orsaken till att jag bara har varit ute vid fyra tillfällen under maj månad. Ringmärkningen har då bedrivits vid Ralångens fstn. och totalt ringmärktes 70 fåglar. Den största rariteten var en blåhake den 31 maj, det är mycket ovanligt att jag fångar blåhake under vårflyttningen, och aldrig så sent. Under de sista dagarna i maj så inventerade jag mina fågelholkar, för staren var det mycket dåligt endast 4 par häckade i år, normalt brukar det vara 5-6 par. I småfågelholkarna var det bra med totalt 68 par på 104 holkar. Bäst var det hos den svartvita flugsnapparen med 43 par, vilket är 10 par mer än det har varit de tre senaste åren. sämre var det hos mesarna med 25 par, vilket är 10 par mindre än normalt. Under maj månad ringmärktes 140 fåglar, och totalt i år har jag hitintills 212 fåglar.

April

Ringmärkningen denna månad har genomförts vid Ralångens fågelstation, jag startade upp den 8 april och har varit ute vid fem tillfällen. Fångsten har varit mycket medioker och endast 55 fåglar har ringmärkts. Dominerat har rödhake 20 sedan kommer järnsparv 8 och lövsångare 6. Totalt i år har 75 fåglar ringmärkts hitintills.

Återfynd

Ifrån RC har det kommit två återfynd, båda på sävsparv. Den ene ringmärktes i juli 2017 och återfångades i Saarland, Tyskland i mars 2018 och den andra blev ringmärkt i aug 2018 och kontrollerades av en ringmärkare i Antwerpen, Belgien i nov. 2018. Sedan har jag fått svar ifrån Norge på den gransångare som jag kontrollerade i sep. 2018, den var ringmärkt i juli 2018 utanför Trondheim, Norge.

 

Januari

Årets ringmärkning har startat i ett lugnt tempo, jag har varit ute och försökt att fånga några strömstarar. Men det har inte gått så bra, några har studsat i nätet, sedan blir de svåra att fånga. Den jag lyckades bra med fick jag i bäcken nere vid Bona. De övriga fåglarna har jag ringmärkt vid mitt fågelmatbord hemma på Skogsgatan. Så totalt i år 17 ringmärkta fåglar.

Återfynd

Hitintills i år har det kommit ett återfynd ifrån RC. Det gällde en rödhake som jag ringmärkte vid Ralången den 16 sep 2018, den blev tagen av en katt den 16 jan. 2019 vid Nantes i Frankrike. Avståndet var 1612 km ifrån Ralången mot SW.

Sammanfattning 2018

Under 2018 ringmärktes totalt 4 186 fåglar av 60 arter och 3 raser. De sex största artern blev gråsiska 1 439, lövsångare 600, svarthätta 220, talgoxe 218, rödhake 211 och blåmes 204. En del lite ovanliga arter som ringmärktes var sparvuggla 1, blåhake 3, tajgasångare 1, mindre flugsnappare 1, skäggmes 1, snösiska 5 och dvärgsparv 1 (som också var ny märkart för klubben). Årets pullmärkning gick ganska bra, totalt ringmärktes 355 pulli fördelade på tornfalk 4, svartvit flugsnappare 143, talgoxe 116, blåmes 62, svartmes 9 och stare 21. De flesta fåglarna har under året blivit ringmärkta vid Ralångens fågelstation, vårmärkningen pågick mellan 16 apr. – 31 maj totalt ringmärktes 42 fåglar under 5 märkdagar, höstsäsongen pågick mellan 11 juli – 17 nov. och 3 760 fåglar ringmärktes under 53 märkdagar. Ifrån RC har det kommit 9 återfynd, dessa är rörsångare som har kontrollerats vid Landsjön och Bingsmarken, lövsångare funnen död i Växjö, Trädgårdssångare ifrån Gränna och Frankrike, gråsiska kontrollerade i Danmark och Tyskland, och sävsparvar i Tyskland och Frankrike.