Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ring Nytt 2020

Trastsångare och höksångare

Augusti

Denna trevliga månad gav en ny ringmärkningsart när jag fick uppgiften att ringmärka den lappugglan som efter 5 veckors karantän kunde släppas åter ut till skogen. Det har länge varit en dröm för mig att någon gång få ringmärka en lappuggla. Den övriga ringmärkningen har helt varit koncentrerad till Ralångens fågelstation, där hela 17 märkdagar bokfördes. Totalt ringmärktes 1142 fåglar denna månad, de fem största var svarthätta 221, rörsångare 168, lövsångare 145, trädgårdssångare 82 och rödhake 59. Andra vanliga arter som har ringmärkts i högre antal än normalt är sävsångare 53, ärtsångare 25 och bofink 21. Till de mer ovanliga arterna i näten hör vattenrall, trastsångare och höksångare. Totalt i år har vi nu 2208 fåglar.

 

Återfynd

Vi har nu fått svar på den rörsångare som vi kontrollerade vid Ralångens fstn. den 30 maj 2020, den var ringmärkt vid Uknö, Västervik den 27 aug 2019 av Kent Gullquist.

 

Juli

Den 21 juli startade jag upp höstens ringmärkning vid Ralångens fågelstation, under denna månad han jag med endast 5 märkdagar. Vädret har varit ovanligt kallt och blåsigt, och vattenståndet i Ralången är extremt högt. Därför har jag endast kunnat sätta ut tre vassnät, mot fem som är det normala. Detta inverkar ju negativt på fångsten, och andelen rörsångare och sävsparvar kommer vara lägre än normalt. Totalt ringmärktes 300 fåglar, bästa dagen blev den 27:e med 78 ringmärkta, fångsten dominerades av lövsångare 50. Lövsångare 179 är ju den art som har stått för det mesta i julifångsten, sedan kommer trädgårdssångare 19 och svarthätta 15. För de sist nämnda arterna är det mycket låga siffror, vi får hoppas att augusti kan rätta till det. Något fler är normalt blev det för sävsångare 11 och härmsångare 7, till de udda fångsterna bör nämnas stenknäck som jag aldrig har fångat här i juli månad. En forsärla som ringmärktes vid Stalpet ger totalt 301 fåglar denna månad, och hitintills blir det 1066.

 

Återfynd

I från RC har det kommit ett återfynd, det gäller en järnsparv som jag ringmärkte vid Ralången fstn. den 14 sep. 2019. Den flög i mot en glasruta vid Göberga, Tranås den 28 maj 2020. Alltså endast 17 km norr om märkplatsen och efter 257 dagar.

 


Pullmärkta ungar av tornfalk och göktyta.

Juni

Eftersom ringmärkningen vid fågelstationen avslutades redan i maj, så har juni månad bara bestått av pullmärkning. Främst är det de fågelholkar som jag har runt Ralången, sedan har det även blivit några andra pullmärkningar. Många mesar kunde jag ringmärka redan i maj, men det blev även några i juni. Flest fåglar blev det utav svartvit flugsnappare 234, blåmes 64 och talgoxe 52, övriga trevliga pullmärkningar blev tornfalk 3, göktyta 7 och forsärla 4. Sammanlagt blev det 370 fåglar och totalt i år har jag ringmärkt 765 fåglar.

 

Maj

Under maj månad har det blivit 9 märkdagar vid Ralångens fågelstation. Totalt ringmärktes 163 fåglar dessa dagar, några arter som är ovanliga på våren fångades också, det var göktyta 1 och gulärla 2. Även denna maj månad innehöll många frostnätter med nordanvind, så som det var 2019. Jag gick en första runda i mina fågelholkar, i år har jag 106 holkar och det fanns 82 häckande par, det är rekord jämfört med tidigare år. Det blev en del pullmärkning i dessa holkar så som stare 23, talgoxe 31, nötväcka 5, blåmes 7 och entita 5. Totalt i maj ringmärktes 234 fåglar, och hitintills i år har jag nu ringmärkt 396 fåglar.

 

Återfynd

En lövsångare som blev ringmärkt i juli 2016, återfångades under sin vårflyttning på Christiansö, Bornholm i maj 2020. Det var då 3 år 284 dagar sedan jag märkte den.

 

Anna och sävsparv.

April

Vårens ringmärkning vid Ralångens fågelstation startade upp den 6:e april. Totalt blev det 8 märkdagar under denna månad. Dom tre största arterna har varit rödhake 47, lövsångare 15 och gransångare 13. Det är intressent att notera, att gransångaren under april var nästan lika vanlig som lövsångaren, som är ett tecken på att gransångaren är på frammarsch i våra trakter vilket kommer att bli kul att följa. Totalt ringmärktes 104 fåglar, och totalt under 2020 har jag nu ringmärkt 162 fåglar.

 

Mars

Under mars månad har jag ringmärkt vid mitt fågelmatbord och vid två tillfällen har jag varit vid Stalpet. Fångsten vid matbordet har dominerats av grönsiska 37 lite mer udda arter har varit steglits 3 och stenknäck 1. Vid Stalpet ringmärkte jag bara forsärla 2.

 

Återfynd

I från ringmärkningscentralen har det kommit två återfynd, dels en 4 år gammal lövsångare som blev kontrollerad av ringmärkare i Valencia, Spanien 2296 km sydväst om Ralången den 8 sep. 2019. Sedan har vi fått ett fynd av en sävsparv ifrån Munster i Tyskland, den ringmärktes vid Ralången den 10 sep. 2019 och kontrollerades 38 dagar senare 796 km sydväst om Ralången. Vi har även fått svar på den främmande kontrollen av lövsångare som vi gjorde vid Ralången den 7 aug. 2019, den var ringmärkt vid Frosinone i Italien den 25 apr. 2019 avståndet dit är 1889 km rakt söder ut.