Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ring Nytt 2020

 


Pullmärkta ungar av tornfalk och göktyta.

Juni

Eftersom ringmärkningen vid fågelstationen avslutades redan i maj, så har juni månad bara bestått av pullmärkning. Främst är det de fågelholkar som jag har runt Ralången, sedan har det även blivit några andra pullmärkningar. Många mesar kunde jag ringmärka redan i maj, men det blev även några i juni. Flest fåglar blev det utav svartvit flugsnappare 234, blåmes 64 och talgoxe 52, övriga trevliga pullmärkningar blev tornfalk 3, göktyta 7 och forsärla 4. Sammanlagt blev det 370 fåglar och totalt i år har jag ringmärkt 765 fåglar.

 

Maj

Under maj månad har det blivit 9 märkdagar vid Ralångens fågelstation. Totalt ringmärktes 163 fåglar dessa dagar, några arter som är ovanliga på våren fångades också, det var göktyta 1 och gulärla 2. Även denna maj månad innehöll många frostnätter med nordanvind, så som det var 2019. Jag gick en första runda i mina fågelholkar, i år har jag 106 holkar och det fanns 82 häckande par, det är rekord jämfört med tidigare år. Det blev en del pullmärkning i dessa holkar så som stare 23, talgoxe 31, nötväcka 5, blåmes 7 och entita 5. Totalt i maj ringmärktes 234 fåglar, och hitintills i år har jag nu ringmärkt 396 fåglar.

 

Återfynd

En lövsångare som blev ringmärkt i juli 2016, återfångades under sin vårflyttning på Christiansö, Bornholm i maj 2020. Det var då 3 år 284 dagar sedan jag märkte den.

 

Anna och sävsparv.

April

Vårens ringmärkning vid Ralångens fågelstation startade upp den 6:e april. Totalt blev det 8 märkdagar under denna månad. Dom tre största arterna har varit rödhake 47, lövsångare 15 och gransångare 13. Det är intressent att notera, att gransångaren under april var nästan lika vanlig som lövsångaren, som är ett tecken på att gransångaren är på frammarsch i våra trakter vilket kommer att bli kul att följa. Totalt ringmärktes 104 fåglar, och totalt under 2020 har jag nu ringmärkt 162 fåglar.

 

Mars

Under mars månad har jag ringmärkt vid mitt fågelmatbord och vid två tillfällen har jag varit vid Stalpet. Fångsten vid matbordet har dominerats av grönsiska 37 lite mer udda arter har varit steglits 3 och stenknäck 1. Vid Stalpet ringmärkte jag bara forsärla 2.

 

Återfynd

I från ringmärkningscentralen har det kommit två återfynd, dels en 4 år gammal lövsångare som blev kontrollerad av ringmärkare i Valencia, Spanien 2296 km sydväst om Ralången den 8 sep. 2019. Sedan har vi fått ett fynd av en sävsparv ifrån Munster i Tyskland, den ringmärktes vid Ralången den 10 sep. 2019 och kontrollerades 38 dagar senare 796 km sydväst om Ralången. Vi har även fått svar på den främmande kontrollen av lövsångare som vi gjorde vid Ralången den 7 aug. 2019, den var ringmärkt vid Frosinone i Italien den 25 apr. 2019 avståndet dit är 1889 km rakt söder ut.