Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ring Nytt 2022

Maj

Under maj månad har jag varit ute 10 dagar vid Ralångens fågelstation, det har varit en kall månad med mycket nordanvind och frost på nätterna. Detta har påverka fångsten negativt och inte några större dagssummor noterades. Bästa dagarna blev 20 resp. 22 maj då 18 fåglar ringmärktes, totalt ringmärktes 123 fåglar i maj. Mest var det lövsångare 21, svartvit flugsnappare 18, svarthätta 16 och trädgårdssångare 16, mer ovanliga arter var trastsångare 1 och grönsångare 1.

Ett besök vid Stalpet resulterade i en nymärkning av en forsärla hona samt en kontroll på den hanen som jag ringmärkte förra våren. En första runda i småfågelholkarna gav 62 par vilket är en mycket låg summa, det kan ju tillkomma några sena flugsnappare. Men det verkar vara talgoxe och blåmes som står för den stora minskningen denna vår. I 11 starholkar hade jag 3 par stare, vilket är hälften av vad det brukar vara. Det har blivit en del pullmärkning så som stare 14, nötväcka 4, talgoxe 7 och blåmes 15. Totalt i maj ringmärktes 163 fåglar och hitintills i år är det 222 ringmärkta.

 

April

Denna vår blev det en mycket sen start när det gäller ringmärkning i Aneby. Inte förrän den 16 april kom jag i gång, detta på grund av den ihållande kylan under nätterna, det rådde nordanvind och minusgrader nästan hela mars månad och en bit in i april. Tillgången på fåglar vid min matning var dålig, därför blev det ingen ringmärkning vid fågelmatbordet i år. Vid Ralångens fågelstation har jag under april månad varit ute vid 5 tillfällen, här har det också varit dåligt med fåglar, bästa dagen blev den 29:e med 16 ringmärkta fåglar. Dominerat har rödhake 18 och lövsångare 13 mer udda arter var morkulla 1 och gransångare 5. Totalt under april ringmärktes 59 fåglar.

 

Återfynd

Ifrån Ringmärkningscentralen har det kommit 4 återfynd, en rörsångare ringmärkt vid Ralångens fstn. den 13 aug. 2021 återfångades 19 dagar senare i Antwerpen, Belgien. En annan rörsångare som jag ringmärkte vid Ralången den 6 aug. 2021 återfångades efter 20 dagar vid Charente-Maritime, Frankrike. En gråsiska ringmärkt vid Ralången den 31 okt. 2021 återfångades den 27 feb- 2022 vid Akershus, Norge. En bofink som ringmärktes vid Ralången den 4 okt. 2021 återfångades av Per-Sture i Gemla, Växjö den 16 mars 2022.