Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2020

Art Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Totalt
Tornfalk       3       3
Vattenrall           1   1
Lappuggla           1   1
Göktyta     1 8   1   10
Större hackspett 1             1
Mindre hackspett           1   1
Ladusvala             2 2
Trädpiplärka   1 1   1 3 2 8
Gulärla     2         2
Forsärla 2     4 1     7
Gärdsmyg   1 1   9 13 16 40
Järnsparv     1     23 112 136
Rödhake   47 3   6 59 56 171
Rödstjärt     2     1   3
Buskskvätta     2         2
Koltrast   2 1   4 12 2 21
Björktrast   1 5         6
Taltrast   1 2   1 3 9 16
Rödvingetrast     8   2 4 4 18
Sävsångare         11 53 9 73
Kärrsångare         1 8   9
Rörsångare     12   15 168 71 266
Trastsångare           1   1
Härmsångare     3   7 1   11
Höksångare           1   1
Ärtsångare     3   1 25 3 32
Törnsångare     3   4 14 1 22
Trädgårdssångare     18   19 93 14 144
Svarthätta   4 13   15 221 95 348
Tajgasångare             1 1
Grönsångare           1   1
Gransångare   13     3 2 9 27
Lövsångare   15 28   183 345 25 596
Kungsfågel     1     3 40 44
Grå flugsnappare     1     1   2
Svartvit flugsnappare     31 234 1 5   271
Stjärtmes     1     3 3 7
Entita   1 5   5 1   12
Talltita 1             1
Svartmes 1         4 2 7
Blåmes 1 7 12 64 2 19 83 188
Talgoxe 1 2 32 52 3 9 50 149
Nötväcka     5   3 1 1 10
Trädkrypare 1 2     1 1 2 7
Törnskata           3   3
Stare     24 5       29
Bofink 1 4 4   1 22 6 38
Bergfink 1           1 2
Grönfink           1   1
Steglits 3   3   2 5   13
Grönsiska 37   1   1 12 53 105
Gråsiska             7 7
Domherre 7 1     1   12 21
Stenknäck 1       1     2
Gulsparv           1   1
Sävsparv   2 4   3 6 48 63
                 
Totalt 58 104 233 370 307 1152 739 2963