Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2020

Art Mar Apr Maj Jun Jul Totalt
Tornfalk       3   3
Göktyta     1 8   9
Större hackspett 1         1
Trädpiplärka   1 1   1 3
Gulärla     2     2
Forsärla 2     4 1 7
Gärdsmyg   1 1   9 11
Järnsparv     1     1
Rödhake   47 3   6 56
Rödstjärt     2     2
Buskskvätta     2     2
Koltrast   2 1   4 7
Björktrast   1 5     6
Taltrast   1 2   1 4
Rödvingetrast     8   2 10
Sävsångare         11 11
Kärrsångare         1 1
Rörsångare     12   13 25
Härmsångare     3   7 10
Ärtsångare     3   1 4
Törnsångare     3   4 7
Trädgårdssångare     18   19 37
Svarthätta   4 13   15 32
Gransångare   13     3 16
Lövsångare   15 28   179 222
Kungsfågel     1     1
Grå flugsnappare     1     1
Svartvit flugsnappare     31 234 1 266
Stjärtmes     1     1
Entita   1 5   5 11
Talltita 1         1
Svartmes 1         1
Blåmes 1 7 12 64 3 87
Talgoxe 1 2 32 52 3 90
Nötväcka     5   3 8
Trädkrypare 1 2     1 4
Stare     24 5   29
Bofink 1 4 4   1 10
Bergfink 1         1
Steglits 3   3   2 8
Grönsiska 37   1   1 39
Domherre 7 1     1 9
Stenknäck 1       1 2
Sävsparv   2 4   3 9
             
Totalt 58 104 233 370 301 1066