Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2020

Art Mar Apr Totalt
Större hackspett 1   1
Trädpiplärka   1 1
Forsärla 2   2
Gärdsmyg   1 1
Rödhake   47 47
Koltrast   2 2
Björktrast   1 1
Taltrast   1 1
Svarthätta   4 4
Gransångare   13 13
Lövsångare   15 15
Entita   1 1
Talltita 1   1
Svartmes 1   1
Blåmes 1 7 8
Talgoxe 1 2 3
Trädkrypare 1 2 3
Bofink 1 4 5
Bergfink 1   1
Steglits 3   3
Grönsiska 37   37
Domherre 7 1 8
Stenknäck 1   1
Sävsparv   2 2
       
Totalt 58 104 162