Vädret

Väder Aneby

Web kamera Örnutfodringen Store Mosse

Säsongens örnutfodring på Store Mosse är ifull gång Följ den direkt genom att klicka på bilden. OBS! Länken kan vara nedsläckt vissa tider p,g.a batteridrift Örnutfodring ---------------------------------------

Ringmärkningslistor

 

 

Totalt antal ringmärkta fåglar 1975-2018            
        Totalt Egna Åter-
Art 2016 2017 2018 1975-18 kontr. fynd
Gräsand       1    
Knipa       2 1  
Skäggdopping       2    
Gråhäger       11   1
Bivråk       3    
Brun kärrhök       45   2
Duvhök       2    
Sparvhök     1 15   1
Ormvråk       15    
Fjällvråk       1    
Fiskgjuse       4    
Tornfalk   6 4 70 1 3
Vattenrall       7    
Kornknarr       12    
Mindre strandpipare 3     20    
Tofsvipa       34   1
Kärrsnäppa       1    
Dvärgbeckasin       4    
Enkelbeckasin       9    
Rödspov       3    
Storspov       6    
Skogssnäppa 1     2    
Grönbena       3    
Drillsnäppa       3    
Fiskmås       2   1
Fisktärna       84    
Ringduva       5    
Gök       1    
Berguv       65 1 24
Sparvuggla 1   1 6 1  
Kattuggla   1   154 4 9
Hornuggla       56   1
Pärluggla       35 1  
Nattskärra       1    
Tornseglare       30 1  
Kungsfiskare 1     14 1  
Göktyta       126    
Gröngöling       5    
Större hackspett   2 1 31 1  
Mindre hackspett 1   1 24 3  
Korttålärka       1    
Trädlärka       5    
Sånglärka       2    
Backsvala 1     342 1 2
Ladusvala 120 3 7 6570 2 6
             
        Totalt Egna Åter-
Art 2016 2017 2018 1975-18 kontr. fynd
Hussvala       9    
Ladu x hussvala       2    
Trädpiplärka 10 49 7 951 23  
Ängspiplärka 8 19   110    
Rödstrupig piplärka       1    
Gulärla 1 1   72    
Forsärla 2 7 1 96 16  
Sädesärla 1   1 191 3  
Sidensvans       9    
Strömstare 6 1   169 29 8
Gärdsmyg 65 102 64 807 5 1
Järnsparv 275 390 161 3208 20 5
Rödhake 254 293 211 3099 8 9
Näktergal       25 1  
Blåhake     3 49    
Svart rödstjärt       22    
Rödstjärt 1 1   69    
Svart rödstjärt x rödstjärt       1    
Buskskvätta   5   252 1  
Stenskvätta       9    
Koltrast 21 24 33 413 20 1
Björktrast 6 4 1 175 1 2
Taltrast 10 15 8 416 10 6
Rödvingetrast 5 9 3 214 7 2
Dubbeltrast       1    
Gräshoppsångare     1 287 24  
Flodsångare 2     71 2 1
Vassångare 1     2    
Sävsångare 29 50 27 1029 2 11
Busksångare 1     3    
Kärrsångare 6 7 10 262 8  
Rörsångare 224 191 192 7971 69 86
Trastsångare       18   1
Härmsångare 5 2 6 109 3  
Höksångare       5    
Ärtsångare 30 15 13 823   1
Törnsångare 39 19 29 1686 53 2
Trädgårdssångare 102 91 93 2172 42 6
Svarthätta 205 145 220 3617 24 4
Tajgasångare     1 3    
Grönsångare 2 2 2 56    
Gransångare 22 33 25 226   2
Sydlig gransångare 8 3 16 32    
Sibirisk gransångare       1    
Lövsångare 1069 560 600 19648 655 13
Kungsfågel 33 18 53 735    
             
        Totalt Egna Åter-
  2016 2017 2018 1975-18 kontr. fynd
Grå flugsnappare 3 1 2 121    
Mindre flugsnappare   1 1 3    
Svartvit flugsnappare 125 190 157 10790 86 24
Skäggmes     1 150   1
Stjärtmes 35 25 9 619 71  
Entita 18 14 23 1315 110 2
Talltita 2 6 5 232 8  
Tofsmes 1 3   60 2  
Svartmes 1 18 16 361 2 1
Blåmes 219 228 204 6256 176 8
Talgoxe 174 196 219 6518 135 9
Nötväcka 11 11 7 342 7 1
Trädkrypare 4 11 9 137 13  
Törnskata 3 1 9 311 2  
Varfågel     1 5    
Nötskrika     1 40 4  
Skata   1   15   1
Smalnäbbad nötkråka       2    
Kaja       20    
Kråka       38   1
Korp       2    
Stare 28 23 21 956 2 4
Gråsparv       26    
Pilfink       52    
Bofink 13 25 8 550 21  
Bergfink     1 239   1
Grönfink 4 32 2 597 1 1
Steglits 1 1 2 21    
Grönsiska 89 90 102 2075 1 3
Hämpling     1 31    
Gråsiska 45 2756 1439 6005   6
Brunsiska 6 40 46 704   1
Snösiska 1 11 5 23    
Bändelkorsnäbb       1    
Mindre korsnäbb       1    
Rosenfink 2 2 1 198 16  
Domherre 1 35 12 1076 1 4
Stenknäck   2 4 35    
Gulsparv 3 2 3 742 29  
Videsparv       1    
Dvärgsparv     1 1    
Sävsparv 145 217 78 4522 184 24
             
Summa: 3505 6010 4186 102102 1921 304
             
Antal arter: 59 55 60 128 55 45