Vädret

Väder Aneby

Ringmärkningslistor

Totalt antal ringmärkta fåglar 1975-2017            
        Totalt Egna Åter-
Art 2015 2016 2017 1975-17 kontr. fynd
Gräsand       1    
Knipa       2 1  
Skäggdopping       2    
Gråhäger       11   1
Bivråk       3    
Brun kärrhök       45   2
Duvhök       2    
Sparvhök       14   1
Ormvråk       15    
Fjällvråk       1    
Fiskgjuse       4    
Tornfalk     6 66 1 3
Vattenrall       7    
Kornknarr       12    
Mindre strandpipare   3   20    
Tofsvipa       34   1
Kärrsnäppa       1    
Dvärgbeckasin       4    
Enkelbeckasin       9    
Rödspov       3    
Storspov       6    
Skogssnäppa   1   2    
Grönbena       3    
Drillsnäppa       3    
Fiskmås       2   1
Fisktärna       84    
Ringduva       5    
Gök       1    
Berguv       61 1 24
Sparvuggla   1   5 1  
Kattuggla     1 154 4 9
Hornuggla       52   1
Pärluggla       35 1  
Nattskärra       1    
Tornseglare       30 1  
Kungsfiskare   1   14 1  
Göktyta 1     126    
Gröngöling       5    
Större hackspett     2 30 1  
Mindre hackspett   1   23 3  
Korttålärka       1    
Trädlärka       5    
Sånglärka       2    
Backsvala 2 1   342 1 2
Ladusvala 96 120 3 6563 2 6
             
        Totalt Egna Åter-
Art 2015 2016 2017 1975-17 kontr. fynd
Hussvala       9    
Ladu x hussvala       2    
Trädpiplärka 33 10 49 944 23  
Ängspiplärka 3 8 19 110    
Rödstrupig piplärka       1    
Gulärla   1 1 72    
Forsärla 5 2 7 95 16  
Sädesärla 1 1   190 3  
Sidensvans       9    
Strömstare 12 6 1 169 28 8
Gärdsmyg 66 65 102 743 5 1
Järnsparv 142 275 390 3047 19 5
Rödhake 163 254 293 2888 7 9
Näktergal 2     25 1  
Blåhake 1     46    
Svart rödstjärt       22    
Rödstjärt 2 1 1 69    
Svart rödstjärt x rödstjärt       1    
Buskskvätta 10   5 252 1  
Stenskvätta       9    
Koltrast 42 21 24 380 20 1
Björktrast 7 6 4 174 1 2
Taltrast 23 10 15 408 10 6
Rödvingetrast 9 5 9 211 7 2
Dubbeltrast       1    
Gräshoppsångare 1     286 24  
Flodsångare 2 2   71 2 1
Vassångare 1 1   2    
Sävsångare 23 29 50 1002 2 11
Busksångare   1   3    
Kärrsångare 11 6 7 252 8  
Rörsångare 203 224 191 7779 69 84
Trastsångare       18   1
Härmsångare 7 5 2 103 3  
Höksångare       5    
Ärtsångare 17 30 15 810   1
Törnsångare 16 39 19 1657 52 2
Trädgårdssångare 84 102 91 2079 42 4
Svarthätta 262 205 145 3397 22 4
Tajgasångare       2    
Grönsångare   2 2 54    
Gransångare 2 22 33 201   2
Sydlig gransångare 2 8 3 16    
Sibirisk gransångare       1    
Lövsångare 381 1069 560 19048 638 12
Kungsfågel 53 33 18 682    
             
        Totalt Egna Åter-
  2015 2016 2017 1975-17 kontr. fynd
Grå flugsnappare 5 3 1 119    
Mindre flugsnappare     1 2    
Svartvit flugsnappare 98 125 190 10633 85 24
Skäggmes       149   1
Stjärtmes 75 35 25 610 70  
Entita 35 18 14 1292 109 2
Talltita   2 6 227 8  
Tofsmes   1 3 60 2  
Svartmes 10 1 18 345 2 1
Blåmes 204 219 228 6052 171 8
Talgoxe 110 174 196 6299 130 9
Nötväcka 14 11 11 335 7 1
Trädkrypare 6 4 11 128 12  
Törnskata 5 3 1 302 2  
Varfågel       4    
Nötskrika 2     39 4  
Skata 1   1 15   1
Smalnäbbad nötkråka       2    
Kaja       20    
Kråka       38   1
Korp       2    
Stare 29 28 23 935 2 4
Gråsparv       26    
Pilfink       52    
Bofink 30 13 25 542 20  
Bergfink       238   1
Grönfink 9 4 32 595 1 1
Steglits   1 1 19    
Grönsiska 106 89 90 1973 1 3
Hämpling       30    
Gråsiska 178 45 2756 4566   4
Brunsiska 72 6 40 658   1
Snösiska   1 11 18    
Bändelkorsnäbb       1    
Mindre korsnäbb       1    
Rosenfink 2 2 2 197 16  
Domherre 9 1 35 1064 1 4
Stenknäck 3   2 31    
Gulsparv 7 3 2 739 29  
Videsparv       1    
Sävsparv 31 145 217 4444 180 22
             
Summa: 2730 3505 6010 97908 1879 295
             
Antal arter: 57 59 55 127 55 45