Senaste kommentarer

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkningslistor

 

Totalt antal ringmärkta fåglar 1975-2016
Totalt Egna Åter-
Art 2014 2015 2016 1975-16 kontr. fynd
Gräsand 1
Knipa 2 1
Skäggdopping 2
Gråhäger 11 1
Bivråk 3
Brun kärrhök 45 2
Duvhök 2
Sparvhök 14 1
Ormvråk 15
Fjällvråk 1
Fiskgjuse 4
Tornfalk 60 1 3
Vattenrall 1 7
Kornknarr 12
Mindre strandpipare 3 20
Tofsvipa 3 34 1
Kärrsnäppa 1
Dvärgbeckasin 4
Enkelbeckasin 9
Rödspov 3
Storspov 6
Skogssnäppa 1 2
Grönbena 3
Drillsnäppa 3
Fiskmås 2 1
Fisktärna 84
Ringduva 5
Gök 1
Berguv 2 61 1 24
Sparvuggla 1 5
Kattuggla 153 4 9
Hornuggla 52 1
Pärluggla 35 1
Nattskärra 1
Tornseglare 30 1
Kungsfiskare 1 1 14 1
Göktyta 1 126
Gröngöling 5
Större hackspett 3 28 1
Mindre hackspett 1 23 3
Korttålärka 1
Trädlärka 5
Sånglärka 2
Backsvala 7 2 1 342 1 2
Ladusvala 417 96 120 6560 2 6
Totalt Egna Åter-
Art 2014 2015 2016 1975-16 kontr. fynd
Hussvala 9
Ladu x hussvala 2
Trädpiplärka 17 33 10 895 23
Ängspiplärka 3 8 91
Rödstrupig piplärka 1
Gulärla 4 1 71
Forsärla 2 5 2 88 16
Sädesärla 1 1 1 190 3
Sidensvans 9
Strömstare 3 12 6 168 28 8
Gärdsmyg 37 66 65 641 5 1
Järnsparv 70 142 275 2657 18 5
Rödhake 96 163 254 2595 5 9
Näktergal 2 25 1
Blåhake 1 46
Svart rödstjärt 22
Rödstjärt 1 2 1 68
Svart rödstjärt x rödstjärt 1
Buskskvätta 4 10 247 1
Stenskvätta 9
Koltrast 10 42 21 356 18 1
Björktrast 2 7 6 170 1 2
Taltrast 4 23 10 393 10 6
Rödvingetrast 8 9 5 202 7 2
Dubbeltrast 1
Gräshoppsångare 3 1 286 24
Flodsångare 4 2 2 71 2 1
Vassångare 1 1 2
Sävsångare 35 23 29 952 2 10
Busksångare 1 3
Kärrsångare 10 11 6 245 8
Rörsångare 260 203 224 7588 60 81
Trastsångare 18 1
Härmsångare 1 7 5 101 3
Höksångare 5
Ärtsångare 10 17 30 795 1
Törnsångare 13 16 39 1638 47 2
Trädgårdssångare 41 84 102 1988 42 4
Svarthätta 87 262 205 3252 20 3
Tajgasångare 1 2
Grönsångare 2 52
Gransångare 16 2 22 168 1
Sydlig gransångare 2 2 8 13
Sibirisk gransångare 1 1
Lövsångare 470 381 1069 18488 618 12
Kungsfågel 37 53 33 664
Totalt Egna Åter-
2014 2015 2016 1975-16 kontr. fynd
Grå flugsnappare 5 3 119
Mindre flugsnappare 1
Svartvit flugsnappare 118 98 125 10443 84 24
Skäggmes 149 1
Stjärtmes 28 75 35 585 69
Entita 28 35 18 1278 106 2
Talltita 2 221 8
Tofsmes 2 1 57 2
Svartmes 5 10 1 327 2 1
Blåmes 190 204 219 5824 163 8
Talgoxe 198 110 174 6103 127 9
Nötväcka 14 14 11 324 6 1
Trädkrypare 5 6 4 117 12
Törnskata 5 5 3 301 2
Varfågel 4
Nötskrika 2 39 4
Skata 1 14 1
Smalnäbbad nötkråka 2
Kaja 20
Kråka 38 1
Korp 2
Stare 32 29 28 912 2 4
Gråsparv 26
Pilfink 52
Bofink 12 30 13 517 19
Bergfink 9 238 1
Grönfink 32 9 4 563 1 1
Steglits 1 18
Grönsiska 131 106 89 1883 1 3
Hämpling 30
Gråsiska 237 178 45 1810 2
Brunsiska 30 72 6 618
Snösiska 1 7
Bändelkorsnäbb 1
Mindre korsnäbb 1
Rosenfink 2 2 195 16
Domherre 31 9 1 1029 1 4
Stenknäck 4 3 29
Gulsparv 3 7 3 737 29
Videsparv 1
Sävsparv 49 31 145 4227 177 20
Summa: 2855 2730 3505 91898 1813 284
Antal arter: 55 57 59 127 54 45