Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkningslistor

 

 

Totalt antal ringmärkta fåglar 1975-2018            
        Totalt Egna Åter-
Art 2016 2017 2018 1975-18 kontr. fynd
Gräsand       1    
Knipa       2 1  
Skäggdopping       2    
Gråhäger       11   1
Bivråk       3    
Brun kärrhök       45   2
Duvhök       2    
Sparvhök     1 15   1
Ormvråk       15    
Fjällvråk       1    
Fiskgjuse       4    
Tornfalk   6 4 70 1 3
Vattenrall       7    
Kornknarr       12    
Mindre strandpipare 3     20    
Tofsvipa       34   1
Kärrsnäppa       1    
Dvärgbeckasin       4    
Enkelbeckasin       9    
Rödspov       3    
Storspov       6    
Skogssnäppa 1     2    
Grönbena       3    
Drillsnäppa       3    
Fiskmås       2   1
Fisktärna       84    
Ringduva       5    
Gök       1    
Berguv       65 1 24
Sparvuggla 1   1 6 1  
Kattuggla   1   154 4 9
Hornuggla       56   1
Pärluggla       35 1  
Nattskärra       1    
Tornseglare       30 1  
Kungsfiskare 1     14 1  
Göktyta       126    
Gröngöling       5    
Större hackspett   2 1 31 1  
Mindre hackspett 1   1 24 3  
Korttålärka       1    
Trädlärka       5    
Sånglärka       2    
Backsvala 1     342 1 2
Ladusvala 120 3 7 6570 2 6
             
        Totalt Egna Åter-
Art 2016 2017 2018 1975-18 kontr. fynd
Hussvala       9    
Ladu x hussvala       2    
Trädpiplärka 10 49 7 951 23  
Ängspiplärka 8 19   110    
Rödstrupig piplärka       1    
Gulärla 1 1   72    
Forsärla 2 7 1 96 16  
Sädesärla 1   1 191 3  
Sidensvans       9    
Strömstare 6 1   169 29 8
Gärdsmyg 65 102 64 807 5 1
Järnsparv 275 390 161 3208 20 5
Rödhake 254 293 211 3099 8 9
Näktergal       25 1  
Blåhake     3 49    
Svart rödstjärt       22    
Rödstjärt 1 1   69    
Svart rödstjärt x rödstjärt       1    
Buskskvätta   5   252 1  
Stenskvätta       9    
Koltrast 21 24 33 413 20 1
Björktrast 6 4 1 175 1 2
Taltrast 10 15 8 416 10 6
Rödvingetrast 5 9 3 214 7 2
Dubbeltrast       1    
Gräshoppsångare     1 287 24  
Flodsångare 2     71 2 1
Vassångare 1     2    
Sävsångare 29 50 27 1029 2 11
Busksångare 1     3    
Kärrsångare 6 7 10 262 8  
Rörsångare 224 191 192 7971 69 86
Trastsångare       18   1
Härmsångare 5 2 6 109 3  
Höksångare       5    
Ärtsångare 30 15 13 823   1
Törnsångare 39 19 29 1686 53 2
Trädgårdssångare 102 91 93 2172 42 6
Svarthätta 205 145 220 3617 24 4
Tajgasångare     1 3    
Grönsångare 2 2 2 56    
Gransångare 22 33 25 226   2
Sydlig gransångare 8 3 16 32    
Sibirisk gransångare       1    
Lövsångare 1069 560 600 19648 655 13
Kungsfågel 33 18 53 735    
             
        Totalt Egna Åter-
  2016 2017 2018 1975-18 kontr. fynd
Grå flugsnappare 3 1 2 121    
Mindre flugsnappare   1 1 3    
Svartvit flugsnappare 125 190 157 10790 86 24
Skäggmes     1 150   1
Stjärtmes 35 25 9 619 71  
Entita 18 14 23 1315 110 2
Talltita 2 6 5 232 8  
Tofsmes 1 3   60 2  
Svartmes 1 18 16 361 2 1
Blåmes 219 228 204 6256 176 8
Talgoxe 174 196 219 6518 135 9
Nötväcka 11 11 7 342 7 1
Trädkrypare 4 11 9 137 13  
Törnskata 3 1 9 311 2  
Varfågel     1 5    
Nötskrika     1 40 4  
Skata   1   15   1
Smalnäbbad nötkråka       2    
Kaja       20    
Kråka       38   1
Korp       2    
Stare 28 23 21 956 2 4
Gråsparv       26    
Pilfink       52    
Bofink 13 25 8 550 21  
Bergfink     1 239   1
Grönfink 4 32 2 597 1 1
Steglits 1 1 2 21    
Grönsiska 89 90 102 2075 1 3
Hämpling     1 31    
Gråsiska 45 2756 1439 6005   6
Brunsiska 6 40 46 704   1
Snösiska 1 11 5 23    
Bändelkorsnäbb       1    
Mindre korsnäbb       1    
Rosenfink 2 2 1 198 16  
Domherre 1 35 12 1076 1 4
Stenknäck   2 4 35    
Gulsparv 3 2 3 742 29  
Videsparv       1    
Dvärgsparv     1 1    
Sävsparv 145 217 78 4522 184 24
             
Summa: 3505 6010 4186 102102 1921 304
             
Antal arter: 59 55 60 128 55 45