Web kamera Örnutfodringen Store Mosse

Säsongens örnutfodring på Store Mosse är ifull gång Följ den direkt genom att klicka på bilden. OBS! Länken kan vara nedsläckt vissa tider p,g.a batteridrift Örnutfodring ---------------------------------------

Senaste kommentarer

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkningslistor

Totalt antal ringmärkta fåglar 1975-2017            
        Totalt Egna Åter-
Art 2015 2016 2017 1975-17 kontr. fynd
Gräsand       1    
Knipa       2 1  
Skäggdopping       2    
Gråhäger       11   1
Bivråk       3    
Brun kärrhök       45   2
Duvhök       2    
Sparvhök       14   1
Ormvråk       15    
Fjällvråk       1    
Fiskgjuse       4    
Tornfalk     6 66 1 3
Vattenrall       7    
Kornknarr       12    
Mindre strandpipare   3   20    
Tofsvipa       34   1
Kärrsnäppa       1    
Dvärgbeckasin       4    
Enkelbeckasin       9    
Rödspov       3    
Storspov       6    
Skogssnäppa   1   2    
Grönbena       3    
Drillsnäppa       3    
Fiskmås       2   1
Fisktärna       84    
Ringduva       5    
Gök       1    
Berguv       61 1 24
Sparvuggla   1   5 1  
Kattuggla     1 154 4 9
Hornuggla       52   1
Pärluggla       35 1  
Nattskärra       1    
Tornseglare       30 1  
Kungsfiskare   1   14 1  
Göktyta 1     126    
Gröngöling       5    
Större hackspett     2 30 1  
Mindre hackspett   1   23 3  
Korttålärka       1    
Trädlärka       5    
Sånglärka       2    
Backsvala 2 1   342 1 2
Ladusvala 96 120 3 6563 2 6
             
        Totalt Egna Åter-
Art 2015 2016 2017 1975-17 kontr. fynd
Hussvala       9    
Ladu x hussvala       2    
Trädpiplärka 33 10 49 944 23  
Ängspiplärka 3 8 19 110    
Rödstrupig piplärka       1    
Gulärla   1 1 72    
Forsärla 5 2 7 95 16  
Sädesärla 1 1   190 3  
Sidensvans       9    
Strömstare 12 6 1 169 28 8
Gärdsmyg 66 65 102 743 5 1
Järnsparv 142 275 390 3047 19 5
Rödhake 163 254 293 2888 7 9
Näktergal 2     25 1  
Blåhake 1     46    
Svart rödstjärt       22    
Rödstjärt 2 1 1 69    
Svart rödstjärt x rödstjärt       1    
Buskskvätta 10   5 252 1  
Stenskvätta       9    
Koltrast 42 21 24 380 20 1
Björktrast 7 6 4 174 1 2
Taltrast 23 10 15 408 10 6
Rödvingetrast 9 5 9 211 7 2
Dubbeltrast       1    
Gräshoppsångare 1     286 24  
Flodsångare 2 2   71 2 1
Vassångare 1 1   2    
Sävsångare 23 29 50 1002 2 11
Busksångare   1   3    
Kärrsångare 11 6 7 252 8  
Rörsångare 203 224 191 7779 69 84
Trastsångare       18   1
Härmsångare 7 5 2 103 3  
Höksångare       5    
Ärtsångare 17 30 15 810   1
Törnsångare 16 39 19 1657 52 2
Trädgårdssångare 84 102 91 2079 42 4
Svarthätta 262 205 145 3397 22 4
Tajgasångare       2    
Grönsångare   2 2 54    
Gransångare 2 22 33 201   2
Sydlig gransångare 2 8 3 16    
Sibirisk gransångare       1    
Lövsångare 381 1069 560 19048 638 12
Kungsfågel 53 33 18 682    
             
        Totalt Egna Åter-
  2015 2016 2017 1975-17 kontr. fynd
Grå flugsnappare 5 3 1 119    
Mindre flugsnappare     1 2    
Svartvit flugsnappare 98 125 190 10633 85 24
Skäggmes       149   1
Stjärtmes 75 35 25 610 70  
Entita 35 18 14 1292 109 2
Talltita   2 6 227 8  
Tofsmes   1 3 60 2  
Svartmes 10 1 18 345 2 1
Blåmes 204 219 228 6052 171 8
Talgoxe 110 174 196 6299 130 9
Nötväcka 14 11 11 335 7 1
Trädkrypare 6 4 11 128 12  
Törnskata 5 3 1 302 2  
Varfågel       4    
Nötskrika 2     39 4  
Skata 1   1 15   1
Smalnäbbad nötkråka       2    
Kaja       20    
Kråka       38   1
Korp       2    
Stare 29 28 23 935 2 4
Gråsparv       26    
Pilfink       52    
Bofink 30 13 25 542 20  
Bergfink       238   1
Grönfink 9 4 32 595 1 1
Steglits   1 1 19    
Grönsiska 106 89 90 1973 1 3
Hämpling       30    
Gråsiska 178 45 2756 4566   4
Brunsiska 72 6 40 658   1
Snösiska   1 11 18    
Bändelkorsnäbb       1    
Mindre korsnäbb       1    
Rosenfink 2 2 2 197 16  
Domherre 9 1 35 1064 1 4
Stenknäck 3   2 31    
Gulsparv 7 3 2 739 29  
Videsparv       1    
Sävsparv 31 145 217 4444 180 22
             
Summa: 2730 3505 6010 97908 1879 295
             
Antal arter: 57 59 55 127 55 45