Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkningslistor

Totalt antal ringmärkta fåglar 1975-2020            
        Totalt Egna Åter-
Art 2018 2019 2020 1975-20 kontr. fynd
Gräsand       1    
Knipa       2 1  
Skäggdopping       2    
Gråhäger       11   1
Bivråk       3    
Brun kärrhök       45   2
Duvhök       2    
Sparvhök 1     15   1
Ormvråk       15    
Fjällvråk       1    
Fiskgjuse       4    
Tornfalk 4   3 73 1 3
Vattenrall     1 8    
Kornknarr       12    
Mindre strandpipare       20    
Tofsvipa       34   1
Kärrsnäppa       1    
Dvärgbeckasin       4    
Enkelbeckasin       9    
Morkulla   1   1    
Rödspov       3    
Storspov       6    
Skogssnäppa       2    
Grönbena       3    
Drillsnäppa       3    
Fiskmås       2   1
Fisktärna       84    
Ringduva       5    
Gök       1    
Berguv       65 1 24
Sparvuggla 1     6 1  
Kattuggla       154 4 9
Lappuggla     1 1    
Hornuggla       56   1
Pärluggla       35 1  
Nattskärra       1    
Tornseglare       30 1  
Kungsfiskare       14 1  
Göktyta   2 10 138    
Gröngöling       5    
Större hackspett 1 1 1 33 1  
Mindre hackspett 1   1 25 3  
Korttålärka       1    
Trädlärka       5    
Sånglärka       2    
Backsvala       342 1 2
             
        Totalt Egna Åter-
Art 2018 2019 2020 1975-20 kontr. fynd
Ladusvala 7 25 2 6597 2 6
Hussvala       9    
Ladu x hussvala       2    
Trädpiplärka 7 14 8 973 26  
Ängspiplärka       110    
Rödstrupig piplärka       1    
Gulärla     2 74    
Forsärla 1 10 7 113 16  
Sädesärla 1 1   192 3  
Sidensvans       9    
Strömstare   1   170 29 8
Gärdsmyg 64 41 67 915 5 1
Järnsparv 161 254 140 3602 20 7
Rödhake 211 293 237 3629 9 10
Näktergal       25 1  
Blåhake 3 3   52    
Svart rödstjärt       22    
Rödstjärt   3 3 75    
Svart rödstjärt x rödstjärt       1    
Buskskvätta   5 2 259 1  
Stenskvätta       9    
Koltrast 33 20 25 458 25 1
Björktrast 1 5 6 186 1 2
Taltrast 8 18 19 453 10 6
Rödvingetrast 3 6 23 243 8 2
Dubbeltrast       1    
Gräshoppsångare 1 2   289 24  
Flodsångare       71 2 1
Vassångare       2    
Sävsångare 27 50 73 1152 2 12
Busksångare       3    
Kärrsångare 10 11 9 282 8  
Rörsångare 192 254 267 8492 74 88
Trastsångare   1 1 20   1
Härmsångare 6 10 11 130 4  
Höksångare   1 1 7    
Ärtsångare 13 25 32 880   1
Törnsångare 29 31 22 1739 55 2
Trädgårdssångare 93 115 144 2431 46 6
Svarthätta 220 296 352 4265 28 4
Tajgasångare 1 1 4 8    
Grönsångare 2 3 1 60    
Gransångare 41 26 48 332   2
Sibirisk gransångare       1    
Lövsångare 600 508 596 20752 694 15
             
        Totalt Egna Åter-
  2018 2019 2020 1975-20 kontr. fynd
Kungsfågel 53 45 309 1089   1
Grå flugsnappare 2 5 2 128    
Mindre flugsnappare 1     3    
Svartvit flugsnappare 157 243 271 11304 91 24
Skäggmes 1     150   1
Stjärtmes 9 29 23 671 79  
Entita 23 17 12 1344 113 2
Talltita 5 2 1 235 8  
Tofsmes   3   63 4  
Svartmes 16 12 7 380 2 1
Blåmes 204 236 328 6820 185 9
Talgoxe 219 207 229 6954 145 10
Nötväcka 7 10 10 362 9 1
Trädkrypare 9 6 9 152 13  
Törnskata 9 4 3 318 2  
Varfågel 1     5    
Nötskrika 1 2   42 4  
Skata       15   1
Smalnäbbad nötkråka       2    
Kaja       20    
Kråka       38   1
Korp       2    
Stare 21 20 29 1005 2 4
Gråsparv       26    
Pilfink       52    
Bofink 8 23 39 612 22  
Bergfink 1 3 5 247   1
Grönfink 2 41 1 639 1 1
Steglits 2 4 13 38    
Grönsiska 102 28 108 2211 1 3
Hämpling 1     31    
Gråsiska 1439 18 13 6036   7
Brunsiska 46 5   709   1
Snösiska 5     23    
Bändelkorsnäbb       1    
Mindre korsnäbb       1    
Rosenfink 1 2   200 16  
Domherre 12 11 29 1116 1 4
Stenknäck 4   2 37    
Gulsparv 3 7 1 750 29  
Videsparv       1    
Dvärgsparv 1     1    
Sävsparv 78 200 70 4792 189 29
             
Summa: 4186 3220 3633 108955 2031 321
Antal arter: 60 58 56 130 55 46