Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkningslistor

 

Totalt antal ringmärkta fåglar 1975-2019            
        Totalt Egna Åter-
Art 2017 2018 2019 1975-19 kontr. fynd
Gräsand       1    
Knipa       2 1  
Skäggdopping       2    
Gråhäger       11   1
Bivråk       3    
Brun kärrhök       45   2
Duvhök       2    
Sparvhök   1   15   1
Ormvråk       15    
Fjällvråk       1    
Fiskgjuse       4    
Tornfalk 6 4   70 1 3
Vattenrall       7    
Kornknarr       12    
Mindre strandpipare       20    
Tofsvipa       34   1
Kärrsnäppa       1    
Dvärgbeckasin       4    
Enkelbeckasin       9    
Morkulla     1 1    
Rödspov       3    
Storspov       6    
Skogssnäppa       2    
Grönbena       3    
Drillsnäppa       3    
Fiskmås       2   1
Fisktärna       84    
Ringduva       5    
Gök       1    
Berguv       65 1 24
Sparvuggla   1   6 1  
Kattuggla 1     154 4 9
Hornuggla       56   1
Pärluggla       35 1  
Nattskärra       1    
Tornseglare       30 1  
Kungsfiskare       14 1  
Göktyta     2 128    
Gröngöling       5    
Större hackspett 2 1 1 32 1  
Mindre hackspett   1   24 3  
Korttålärka       1    
Trädlärka       5    
Sånglärka       2    
Backsvala       342 1 2
             
        Totalt Egna Åter-
Art 2017 2018 2019 1975-19 kontr. fynd
Ladusvala 3 7 25 6595 2 6
Hussvala       9    
Ladu x hussvala       2    
Trädpiplärka 49 7 14 965 25  
Ängspiplärka 19     110    
Rödstrupig piplärka       1    
Gulärla 1     72    
Forsärla 7 1 10 106 16  
Sädesärla   1 1 192 3  
Sidensvans       9    
Strömstare 1   1 170 29 8
Gärdsmyg 102 64 41 848 5 1
Järnsparv 390 161 254 3462 20 6
Rödhake 293 211 293 3392 9 10
Näktergal       25 1  
Blåhake   3 3 52    
Svart rödstjärt       22    
Rödstjärt 1   3 72    
Svart rödstjärt x rödstjärt       1    
Buskskvätta 5   5 257 1  
Stenskvätta       9    
Koltrast 24 33 20 433 22 1
Björktrast 4 1 5 180 1 2
Taltrast 15 8 18 434 10 6
Rödvingetrast 9 3 6 220 7 2
Dubbeltrast       1    
Gräshoppsångare   1 2 289 24  
Flodsångare       71 2 1
Vassångare       2    
Sävsångare 50 27 50 1079 2 12
Busksångare       3    
Kärrsångare 7 10 11 273 8  
Rörsångare 191 192 254 8225 71 87
Trastsångare     1 19   1
Härmsångare 2 6 10 119 3  
Höksångare     1 6    
Ärtsångare 15 13 25 848   1
Törnsångare 19 29 31 1717 54 2
Trädgårdssångare 91 93 115 2287 43 6
Svarthätta 145 220 296 3913 26 4
Tajgasångare   1 1 4    
Grönsångare 2 2 3 59    
Gransångare 36 41 26 284   2
Sibirisk gransångare       1    
Lövsångare 560 600 508 20156 678 13
             
        Totalt Egna Åter-
  2017 2018 2019 1975-19 kontr. fynd
Kungsfågel 18 53 45 780    
Grå flugsnappare 1 2 5 126    
Mindre flugsnappare 1 1   3    
Svartvit flugsnappare 190 157 243 11033 89 24
Skäggmes   1   150   1
Stjärtmes 25 9 29 648 76  
Entita 14 23 17 1332 111 2
Talltita 6 5 2 234 8  
Tofsmes 3   3 63 4  
Svartmes 18 16 12 373 2 1
Blåmes 228 204 236 6492 178 8
Talgoxe 196 219 207 6725 138 9
Nötväcka 11 7 10 352 7 1
Trädkrypare 11 9 6 143 13  
Törnskata 1 9 4 315 2  
Varfågel   1   5    
Nötskrika   1 2 42 4  
Skata 1     15   1
Smalnäbbad nötkråka       2    
Kaja       20    
Kråka       38   1
Korp       2    
Stare 23 21 20 976 2 4
Gråsparv       26    
Pilfink       52    
Bofink 25 8 23 573 21  
Bergfink   1 3 242   1
Grönfink 32 2 41 638 1 1
Steglits 1 2 4 25    
Grönsiska 90 102 28 2103 1 3
Hämpling   1   31    
Gråsiska 2756 1439 18 6023   7
Brunsiska 40 46 5 709   1
Snösiska 11 5   23    
Bändelkorsnäbb       1    
Mindre korsnäbb       1    
Rosenfink 2 1 2 200 16  
Domherre 35 12 11 1087 1 4
Stenknäck 2 4   35    
Gulsparv 2 3 7 749 29  
Videsparv       1    
Dvärgsparv   1   1    
Sävsparv 217 78 200 4722 186 27
             
Summa: 6010 4186 3220 105322 1973 312
Antal arter: 55 60 58 129 55 45