Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkningslistor

Totalt antal ringmärkta fåglar 1975 – 2021       Totalt Egna Åter-
Art 2019 2020 2021 1975-21 kontr. fynd
Gräsand       1    
Knipa       2 1  
Skäggdopping       2    
Gråhäger       11   1
Fiskgjuse       4    
Bivråk       3    
Sparvhök       15    
Duvhök       2    
Brun kärrhök       45   2
Fjällvråk       1    
Ormvråk       15    
Vattenrall   1   8    
Kornknarr       12    
Tofsvipa       34   1
Mindre strandpipare       20    
Storspov       6    
Rödspov       3    
Kärrsnäppa       1    
Morkulla 1     1    
Dvärgbeckasin       4    
Enkelbeckasin       9    
Drillsnäppa       3    
Skogssnäppa       2    
Grönbena       3    
Fiskmås       2   1
Fisktärna       84    
Ringduva       5    
Gök       1    
Berguv       65 1 24
Kattuggla       154 4 9
Lappuggla   1 3 4    
Sparvuggla       6 1  
Pärluggla       35    
Hornuggla       56   1
Nattskärra       1    
Tornseglare       30 1  
Kungsfiskare     1 15 1  
Göktyta 2 10   138    
Mindre hackspett   1 2 27 4  
Större hackspett 1 1 2 35 1  
Gröngöling       5    
Tornfalk   3 11 84 1 3
Törnskata 4 3 3 321 2  
Varfågel       5    
Nötskrika 2   1 43 4  
Skata     1 16   1
        Totalt Egna Åter-
  2019 2020 2021 1975-21 kontr. fynd
Smalnäbbad nötkråka       2    
Kaja       20    
Kråka       38   1
Korp       2    
Sidensvans       9    
Svartmes 12 7 12 392 3 1
Tofsmes 3     63 4  
Entita 17 12 21 1365 116 2
Talltita 2 1 3 238 8  
Blåmes 236 328 261 7081 190 9
Talgoxe 207 229 237 7191 153 10
Skäggmes       150   1
Trädlärka       5    
Sånglärka       2    
Korttålärka       1    
Backsvala       342 1 2
Ladusvala 25 2 2 6599 2 6
Hussvala       9    
Ladusvala x hussvala       2    
Stjärtmes 29 23 15 686 81  
Lövsångare 508 596 720 21472 709 17
Gransångare 26 48 45 377 1 2
Sibirisk gransångare       1    
Grönsångare 3 1 2 62    
Tajgasångare 1 4   8    
Trastsångare 1 1 1 21   1
Sävsångare 50 73 49 1201 2 12
Busksångare       3    
Rörsångare 254 267 214 8706 76 92
Kärrsångare 11 9 19 301 8  
Härmsångare 10 11 2 132 4  
Gräshoppsångare 2     289 24  
Flodsångare       71 2 1
Vassångare       2    
Svarthätta 296 352 366 4631 31 4
Trädgårdssångare 115 144 200 2631 51 6
Höksångare 1 1   7    
Ärtsångare 25 32 33 913   1
Törnsångare 31 22 49 1788 57 2
Kungsfågel 45 309 91 1180   1
Gärdsmyg 41 67 69 984 5 1
Nötväcka 10 10 18 380 10  
Trädkrypare 6 9 12 164 14  
Stare 20 29 23 1028 2 4
Koltrast 20 25 41 499 28 1
Björktrast 5 6 2 188 1 2
        Totalt Egna Åter-
  2019 2020 2021 1975-21 kontr. fynd
Rödvingetrast 6 23 23 266 9 2
Taltrast 18 19 18 471 10 6
Dubbeltrast       1    
Grå flugsnappare 5 2 3 131    
Rödhake 293 237 220 3849 10 10
Blåhake 3     52    
Näktergal     2 27 1  
Svartvit flugsnappare 243 271 241 11545 94 24
Mindre flugsnappare       3    
Svart rödstjärt       22    
Rödstjärt 3 3   75    
Svart rödstjärt x rödstjärt       1    
Buskskvätta 5 2 3 262 1  
Stenskvätta       9    
Strömstare 1   3 173 29 8
Gråsparv       26    
Pilfink       52    
Järnsparv 254 140 182 3784 22 8
Gulärla   2   74    
Forsärla 10 7 3 116 16  
Sädesärla 1     192 3  
Ängspiplärka       110    
Trädpiplärka 14 8 9 982 26  
Rödstrupig piplärka       1    
Bofink 23 39 71 683 23  
Bergfink 3 5 1 248   1
Stenknäck   2 1 38    
Domherre 11 29 2 1118 2 5
Rosenfink 2     200 16 1
Grönfink 41 1 32 671 1 1
Vinterhämpling     1 1    
Hämpling     1 32    
Gråsiska 18 13 111 6147   7
Brunsiska 5   55 764   1
Snösiska       23    
Mindre korsnäbb       1    
Bändelkorsnäbb       1    
Steglits 4 13 12 50    
Grönsiska 28 108 139 2350 1 5
Gulsparv 7 1 1 751 29  
Dvärgsparv       1    
Videsparv       1    
Sävsparv 200 70 51 4843 192 29
             
Summa: 3220 3633 3715 112670 2096 332
Antal arter: 58 56 57 131 56 47