WEB-kameror i Estland

Här kan du bl.a se havsörn på bo m.m

Klicka här…

 

Senaste kommentarer

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2014

 

Art Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Totalt
Vattenrall                 1 1
Tofsvipa           3 3
Berguv 2 2
Kungsfiskare 1 1
Större hackspett 2 1 3
Backsvala 7 7
Ladusvala 365 52 417
Trädpiplärka 2 1 9 5 17
Gulärla 4 4
Forsärla 2 2
Sädesärla 1 1
Strömstare 2 1 3
Gärdsmyg 8 9 5 15 37
Järnsparv 2 4 4 55 5 70
Rödhake 12 6 2 21 28 13 13 1 96
Rödstjärt 1 1
Buskskvätta 2 1 1 4
Koltrast 2 4 3 1 10
Björktrast 2 2
Taltrast 1 3 4
Rödvingetrast 1 6 1 8
Gräshoppsångare 1 2 3
Flodsångare 4 4
Sävsångare 1 2 26 6 35
Kärrsångare 1 1 8 10
Rörsångare 8 3 15 174 56 4 260
Härmsångare 1 1
Ärtsångare 2 8 10
Törnsångare 3 1 4 5 13
Trädgårdssångare 5 2 6 25 3 41
Svarthätta 11 4 6 51 11 4 87
Tajgasångare 1 1
Gransångare 1 1 8 6 16
Sydlig gransångare 2 2
Sibirisk gransångare 1 1
Lövsångare 5 9 1 126 314 15 470
Kungsfågel 1 5 11 20 37
Svartvit flugsnappare 8 108 1 1 118
Stjärtmes 4 4 4 1 1 2 12 28
Entita 7 2 8 3 4 2 2 28
Tofsmes 1 1 2
Svartmes 2 3 5
Blåmes 10 20 4 22 20 41 27 41 5 190
Talgoxe 19 38 11 1 23 32 6 7 27 34 1 198
Nötväcka 3 8 2 1 14
Trädkrypare 2 1 2 5
Törnskata 5 5
Stare 32 32
Bofink 1 1 2 1 2 3 2 12
Bergfink 9 9
Grönfink 1 3 7 1 10 10 32
Grönsiska 3 6 16 3 4 98 1 131
Gråsiska 21 216 237
Brunsiska 1 37 38
Domherre 3 11 2 8 7 31
Stenknäck 4 4
Gulsparv 1 1 1 3
Sävsparv 1 4 4 13 23 4 49
Summa: 51 79 59 26 145 185 260 1127 349 314 261 2855