Vädret

Väder Aneby

Web kamera Örnutfodringen Store Mosse

Säsongens örnutfodring på Store Mosse är ifull gång Följ den direkt genom att klicka på bilden. OBS! Länken kan vara nedsläckt vissa tider p,g.a batteridrift Örnutfodring ---------------------------------------

Ringmärkta fåglar 2015

Ringmärkta fåglar 2015

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov Dec. Totalt
Sparvhök 1 1
Göktyta 1 1
Backsvala 2 2
Ladusvala 8 88 96
Trädpiplärka 1 32 33
Ängspiplärka 3 3
Forsärla 2 1 2 5
Sädesärla 1 1
Strömstare 9 1 2 12
Gärdsmyg 1 2 29 21 13 66
Järnsparv 2 1 24 106 9 142
Rödhake 13 3 4 54 55 26 163
Näktergal 2 2
Blåhake 1 1
Rödstjärt 1 1 2
Buskskvätta 3 2 5 10
Koltrast 5 1 1 18 9 8 42
Björktrast 3 2 1 1 7
Taltrast 1 2 13 6 1 23
Rödvingetrast 1 1 1 4 2 9
Gräshoppsångare 1 1
Flodsångare 1 1 2
Vassångare 1 1
Sävsångare 1 18 4 23
Rörsångare 6 8 147 42 203
Kärrsångare 10 1 11
Härmsångare 2 1 4 7
Ärtsångare 2 15 17
Törnsångare 2 14 16
Trädgårdssångare 8 1 4 71 84
Svarthätta 8 4 4 184 61 1 262
Gransångare 2 2
Sydlig gransångare 1 1 2
Lövsångare 14 2 44 305 16 381
Kungsfågel 7 21 22 3 53
Grå flugsnappare 3 2 5
Svartvit flug. 18 77 3 98
Stjärtmes 3 3 8 34 27 75
Entita 9 9 2 6 3 6 35
Svartmes 7 3 10
Blåmes 1 2 9 31 5 24 56 46 1 29 204
Talgoxe 6 5 1 23 13 2 11 9 18 22 110
Nötväcka 2 6 2 1 1 2 14
Trädkrypare 1 3 1 1 6
Törnskata 5 5
Nötskrika 1 1 2
Skata 1 1
Stare 29 29
Bofink 7 4 1 3 9 3 2 30
Grönfink 1 1 1 2 3 1 9
Steglits 1 1 2
Grönsiska 35 5 41 4 21 106
Gråsiska 105 71 2 178
Brunsiska 1 6 51 14 72
Rosenfink 2 2
Domherre 4 5 9
Stenknäck 3 3
Gulsparv 1 2 3 1 7
Sävsparv 4 2 1 6 16 1 1 31
Summa: 10 7 45 37 169 153 93 1067 618 349 91 91 2730