Vädret

Väder Aneby

Trandansen 2019

 

Aktuellt just nu -

Trandansen i Hornborgasjön.

Planera ditt besök med att studera dagstatistiken

som du hittar genom att klicka på bilden

 

Ringmärkta fåglar 2016

Ringmärkta fåglar 2016

Art Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Totalt
Mindre strandpipare 3 3
Skogssnäppa 1 1
Sparvuggla 1 1
Kungsfiskare 1 1
Strömstare 6 6
Mindre hackspett 1 1
Backsvala 1 1
Ladusvala 115 5 120
Trädpiplärka 1 4 3 2 10
Ängspiplärka 8 8
Gulärla 1 1
Forsärla 1 1 2
Sädesärla 1 1
Gärdsmyg 1 1 7 15 26 15 65
Järnsparv 6 7 246 16 275
Rödhake 23 1 2 13 36 78 101 254
Rödstjärt 1 1
Koltrast 3 2 6 5 2 3 21
Björktrast 1 5 6
Taltrast 2 1 2 2 1 2 10
Rödvingetrast 1 3 1 5
Flodsångare 2 2
Vassångare 1 1
Sävsångare 12 11 6 29
Busksångare 1 1
Kärrsångare 4 2 6
Rörsångare 5 5 39 115 52 8 224
Härmsångare 1 2 1 1 5
Ärtsångare 1 14 12 3 30
Törnsångare 4 1 24 10 39
Trädgårdssångare 5 1 33 48 15 102
Svarthätta 6 1 46 80 68 4 205
Grönsångare 2 2
Lövsångare 12 16 1 640 379 21 1069
Gransångare 3 11 8 22
Sydlig gransångare 5 3 8
Kungsfågel 2 10 21 33
Grå flugsnappare 2 1 3
Svartvit flugsnappare 13 107 5 125
Stjärtmes 1 20 7 7 35
Entita 7 6 3 1 1 18
Talltita 1 1 2
Tofsmes 1 1
Svartmes 1 1
Blåmes 1 83 4 17 40 38 36 219
Talgoxe 5 87 8 1 3 36 34 174
Nötväcka 8 1 1 1 11
Trädkrypare 1 1 2 4
Törnskata 2 1 3
Stare 28 28
Bofink 3 3 2 1 4 13
Grönfink 1 1 2 4
Steglits 1 1
Grönsiska 2 43 44 89
Gråsiska 45 45
Brunsiska 6 6
Snösiska 1 1
Domherre 1 1
Rosenfink 1 1 2
Gulsparv 1 1 1 3
Sävsparv 3 4 23 13 74 28 145
Summa: 66 289 161 927 925 751 386 3505