Senaste kommentarer

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2017

 

Art Mars Apr. Maj Tot.
Kattuggla 1 1
Större hackspett 1 1
Trädpiplärka 3 3
Ängspiplärka 18 18
Forsärla 7 7
Strömstare 1 1
Gärdsmyg 1 2 3
Järnsparv 7 7
Rödhake 5 36 2 43
Buskskvätta 3 3
Koltrast 2 3 5
Taltrast 9 9
Rödvingetrast 1 1
Sävsångare 7 7
Rörsångare 4 4
Ärtsångare 4 4
Törnsångare 2 2
Trädgårdssångare 6 6
Svarthätta 1 1 2
Gransångare 12 2 14
Lövsångare 20 45 65
Svartvit flugsnappare 22 22
Stjärtmes 2 1 1 4
Entita 1 1 2
Tofsmes 1 1
Blåmes 3 3 4 10
Talgoxe 8 1 1 10
Nötväcka 3 6 9
Trädkrypare 2 2
Stare 23 23
Bofink 4 16 3 23
Grönfink 9 22 31
Steglits 1 1
Grönsiska 28 10 38
Gråsiska 5 5
Domherre 26 26
Stenknäck 1 1 2
Gulsparv 1 1
Sävsparv 1 4 1 6
Summa: 106 166 150 422