Vädret

Väder Aneby

Trandansen 2019

 

Aktuellt just nu -

Trandansen i Hornborgasjön.

Planera ditt besök med att studera dagstatistiken

som du hittar genom att klicka på bilden

 

Ringmärkta fåglar 2017

 

 

 

Art Mars Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Tot.
Tornfalk       6             6
Kattuggla     1               1
Större hackspett 1     1             2
Ladusvala             3       3
Trädpiplärka     3 1 2 41 2       49
Ängspiplärka   18           1     19
Gulärla           1         1
Forsärla     7               7
Strömstare 1                   1
Gärdsmyg 1   2   20 16 31 26 2 4 102
Järnsparv   7     2 30 332 19     390
Rödhake 5 37 2 1 30 20 127 69 2   293
Rödstjärt           1         1
Buskskvätta     3     1 2       6
Koltrast 2 3       3 7 8     24
Björktrast       2     1 1     4
Taltrast   9     1 4   1     15
Rödvingetrast   1   2   2 4       9
Sävsångare     7   14 19 8 2     50
Kärrsångare           6 1       7
Rörsångare     4 6 48 91 42       191
Härmsångare       1   1         2
Ärtsångare     4   1 7 3       15
Törnsångare     2 1 7 7 2       19
Trädgårdssångare     6 8 23 48 6       91
Svarthätta   1 1 1 23 77 40 2     145
Grönsångare         1 1         2
Gransångare   12 2       11 8     33
Sydlig gransångare         1 2         3
Lövsångare   20 45 2 232 248 13       560
Kungsfågel           1 10 7     18
Grå flugsnappare           1         1
Mindre flugsnappare       1             1
Svartvit flugsnappare     22 168             190
Stjärtmes 2 1 1 1   2   11 7   25
Entita 1 1     5 4 2     1 14
Talltita           3 1 1   1 6
Tofsmes 1                 2 3
Svartmes       16     2       18
Blåmes 3 3 4 91 11 10 63 33 9 1 228
Talgoxe 9 1 1 103 6 3 34 20 6 12 196
Nötväcka 3   6   2           11
Trädkrypare 2     1   4 3 1     11
Törnskata           1         1
Skata           1         1
Stare     23               23
Bofink 4 16 3   1 1         25
Grönfink 8 22             2   32
Steglits 1                   1
Grönsiska 28 10         7 37 6 2 90
Gråsiska 5             1111 1488 152 2756
Brunsiska               17 16 7 40
Snösiska               4 6 1 11
Rosenfink       2             2
Domherre 26         1 3 2 2 1 35
Stenknäck 1 1                 2
Gulsparv 1       1           2
Sävsparv 1 4 1 2 26 17 127 36 2   217
                       
Summa: 106 167 150 417 457 675 888 1417 1548 184 6010