Senaste kommentarer

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2017

 

 

Art Mars Apr. Maj Juni Juli Tot.
Tornfalk 6 6
Kattuggla 1 1
Större hackspett 1 1 2
Trädpiplärka 3 1 2 6
Ängspiplärka 18 18
Forsärla 7 7
Strömstare 1 1
Gärdsmyg 1 2 20 23
Järnsparv 7 2 9
Rödhake 5 37 2 1 30 75
Buskskvätta 3 3
Koltrast 2 3 5
Björktrast 2 2
Taltrast 9 1 10
Rödvingetrast 1 2 3
Sävsångare 7 14 21
Rörsångare 4 6 48 58
Härmsångare 1 1
Ärtsångare 4 1 5
Törnsångare 2 1 7 10
Trädgårdssångare 6 8 23 37
Svarthätta 1 1 1 23 26
Grönsångare 1 1
Gransångare 12 2 1 15
Lövsångare 20 45 2 232 299
Mindre flugsnappare 1 1
Svartvit flugsnappare 22 168 190
Stjärtmes 2 1 1 1 5
Entita 1 1 5 7
Tofsmes 1 1
Svartmes 16 16
Blåmes 3 3 4 91 11 112
Talgoxe 9 1 1 103 6 120
Nötväcka 3 6 2 11
Trädkrypare 2 1 3
Stare 23 23
Bofink 4 16 3 1 24
Grönfink 8 22 30
Steglits 1 1
Grönsiska 28 10 38
Gråsiska 5 5
Rosenfink 2 2
Domherre 26 26
Stenknäck 1 1 2
Gulsparv 1 1 2
Sävsparv 1 4 1 2 26 34
Summa: 106 167 150 417 457 1297