Senaste kommentarer

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2017

 

Art Mars Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Tot.
Tornfalk 6 6
Kattuggla 1 1
Större hackspett 1 1 2
Ladusvala 3 3
Trädpiplärka 3 1 2 41 2 49
Ängspiplärka 18 18
Gulärla 1 1
Forsärla 7 7
Strömstare 1 1
Gärdsmyg 1 2 20 16 31 70
Järnsparv 7 2 30 332 371
Rödhake 5 37 2 1 30 20 127 222
Rödstjärt 1 1
Buskskvätta 3 1 2 6
Koltrast 2 3 3 7 15
Björktrast 2 1 3
Taltrast 9 1 4 14
Rödvingetrast 1 2 2 4 9
Sävsångare 7 14 19 8 48
Kärrsångare 6 1 7
Rörsångare 4 6 48 91 42 191
Härmsångare 1 1 2
Ärtsångare 4 1 7 3 15
Törnsångare 2 1 7 7 2 19
Trädgårdssångare 6 8 23 48 6 91
Svarthätta 1 1 1 23 77 40 143
Grönsångare 1 1 2
Gransångare 12 2 11 25
Sydlig gransångare 1 2 3
Lövsångare 20 45 2 232 248 13 560
Kungsfågel 1 10 11
Grå flugsnappare 1 1
Mindre flugsnappare 1 1
Svartvit flugsnappare 22 168 190
Stjärtmes 2 1 1 1 2 7
Entita 1 1 5 4 2 13
Talltita 3 1 4
Tofsmes 1 1
Svartmes 16 2 18
Blåmes 3 3 4 91 11 10 63 185
Talgoxe 9 1 1 103 6 3 34 157
Nötväcka 3 6 2 11
Trädkrypare 2 1 4 3 10
Törnskata 1 1
Skata 1 1
Stare 23 23
Bofink 4 16 3 1 1 25
Grönfink 8 22 30
Steglits 1 1
Grönsiska 28 10 7 45
Gråsiska 5 5
Rosenfink 2 2
Domherre 26 1 3 30
Stenknäck 1 1 2
Gulsparv 1 1 2
Sävsparv 1 4 1 2 26 17 112 173
Summa: 106 167 150 417 457 675 887 2859