Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2018

April-aug.

Art Apr. Maj Jun Jul Aug Tot.
Tornfalk     4     4
Större hackspett 1         1
Mindre hackspett   1       1
Ladusvala         3 3
Trädpiplärka       2 5 7
Forsärla   1       1
Gärdsmyg   1   6 12 19
Järnsparv       5 11 16
Rödhake 6 1   26 33 66
Koltrast   1   15 1 17
Björktrast       1   1
Taltrast       3 1 4
Rödvingetrast       3   3
Sävsångare       7 17 24
Kärrsångare   1   3 6 10
Rörsångare   4   37 83 124
Härmsångare       5 1 6
Ärtsångare       2 6 8
Törnsångare   4   17 8 29
Trädgårdssångare   1   37 52 90
Svarthätta   2   71 91 164
Grönsångare       1 1 2
Sydlig gransångare       6 10 16
Lövsångare   6   212 336 554
Kungsfågel         1 1
Grå flugsnappare   1     1 2
Svartvit flugsnappare   10 142 4 1 157
Stjärtmes         1 1
Entita 1     1 6 8
Talltita         1 1
Svartmes   9     2 11
Blåmes 3 20 43 19 25 111
Talgoxe 2 86 30 4 3 125
Nötväcka       2 3 5
Trädkrypare       1 3 4
Törnskata   1   2 6 9
Stare   17 4     21
Bofink 6     2   8
Bergfink 1         1
Grönfink         2 2
Steglits 2         2
Grönsiska 6       7 13
Hämpling         1 1
Rosenfink         1 1
Domherre 2         2
Stenknäck 4         4
Gulsparv         3 3
Sävsparv   2   6 6 14
             
Summa:   34 169 223 500 751 1677