Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2019

 

Art Jan. Apr. Maj Jun Jul Totalt
Större hackspett         1 1
Trädpiplärka     4     4
Forsärla       9   9
Strömstare 1         1
Gärdsmyg         9 9
Järnsparv   8       8
Rödhake   20 2   15 37
Blåhake     1     1
Buskskvätta     2     2
Koltrast   4     3 7
Björktrast     1   1 2
Taltrast   2     5 7
Rödvingetrast     1     1
Sävsångare         4 4
Rörsångare     2   21 23
Härmsångare     2   6 8
Ärtsångare     1   4 5
Törnsångare     3   10 13
Trädgårdssångare     7   29 36
Svarthätta   2 6   31 39
Grönsångare         3 3
Gransångare   2     1 3
Lövsångare   6 23   242 271
Grå flugsnappare         1 1
Svartvit flugsnappare     15 218 5 238
Stjärtmes         6 6
Entita 3 3     5 11
Tofsmes 2         2
Svartmes     7     7
Blåmes 2 3 21 60 11 97
Talgoxe 5 3 15 70 9 102
Nötväcka 1   1   5 7
Trädkrypare         1 1
Stare     20     20
Bofink   4 6   1 11
Rosenfink         2 2
Domherre 1         1
Gulsparv 2         2
Sävsparv   1 1   4 6
             
Totalt 17 58 141 357 435 1008