Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2019

 

Art Jan. Apr. Maj Totalt
Trädpiplärka     4 4
Strömstare 1     1
Järnsparv   8   8
Rödhake   20 2 22
Blåhake     1 1
Buskskvätta     2 2
Koltrast   4   4
Björktrast     1 1
Taltrast   2   2
Rödvingetrast     1 1
Rörsångare     1 1
Härmsångare     2 2
Ärtsångare     1 1
Törnsångare     3 3
Trädgårdssångare     6 6
Svarthätta   2 6 8
Gransångare   2   2
Lövsångare   6 23 29
Svartvit flugsnappare     15 15
Entita 3 3   6
Tofsmes 2     2
Svartmes     7 7
Blåmes 2 1 21 24
Talgoxe 5 3 15 23
Nötväcka 1   1 2
Stare     20 20
Bofink   3 6 9
Domherre 1     1
Gulsparv 2     2
Sävsparv   1 1 2
         
Totalt 17 55 140 212