Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Ringmärkta fåglar 2019

Art Jan. Apr. Maj Jun Jul Aug Sep Totalt
Morkulla             1 1
Göktyta           2   2
Större hackspett         1     1
Ladusvala           1 24 25
Trädpiplärka     4     10   14
Forsärla       9   1   10
Sädesärla           1   1
Strömstare 1             1
Gärdsmyg         9 12 14 35
Järnsparv   8       13 232 253
Rödhake   20 2   15 92 156 286
Blåhake     1       2 3
Rödstjärt           1 2 3
Buskskvätta     2     3   5
Koltrast   4     3 2 4 13
Björktrast     1   1 2   4
Taltrast   2     5 5 6 18
Rödvingetrast     1     1 3 5
Gräshoppsångare           1 1 2
Sävsångare         4 32 14 50
Kärrsångare           10 1 11
Rörsångare     2   23 159 67 251
Trastsångare           1   1
Härmsångare     2   6 2   10
Höksångare           1   1
Ärtsångare     1   4 16 4 25
Törnsångare     3   10 15 3 31
Trädgårdssångare     7   29 71 8 115
Svarthätta   2 6   31 166 88 294
Grönsångare         3     3
Tajgasångare             1 1
Gransångare   2     1 1 18 22
Lövsångare   6 23   241 220 18 508
Kungsfågel           3 37 40
Grå flugsnappare         1 4   5
Svartvit flugsnappare     15 218 5 5   243
Stjärtmes         6 13 2 21
Entita 3 3     5 3 1 15
Tofsmes 2             2
Svartmes     7       1 8
Blåmes 2 3 21 60 12 22 40 160
Talgoxe 5 3 15 70 9 9 22 133
Nötväcka 1   1   5 1   8
Trädkrypare         2 2 1 5
Törnskata           3 1 4
Nötskrika             2 2
Stare     20         20
Bofink   4 6   1 3 9 23
Grönfink           1   1
Steglits           1 3 4
Grönsiska             3 3
Rosenfink         2     2
Domherre 1             1
Gulsparv 2         2 2 6
Sävsparv   1 1   4 9 168 183
                 
Totalt 17 58 141 357 439 922 960 2894