Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2022

Art Apr  Maj Totalt
Morkulla 1   1
Större hackspett 2   2
Entita 2 1 3
Blåmes 1 15 16
Talgoxe 1 8 9
Stjärtmes   1 1
Lövsångare 13 21 34
Gransångare 5 2 7
Grönsångare   1 1
Trastsångare   1 1
Rörsångare   8 8
Härmsångare   1 1
Svarthätta   16 16
Trädgårdssångare   16 16
Ärtsångare   1 1
Törnsångare   4 4
Gärdsmyg   1 1
Nötväcka   5 5
Stare   14 14
Koltrast 6 3 9
Rödvingetrast 1   1
Taltrast 6   6
Grå flugsnappare   3 3
Rödhake 18 7 25
Svartvit flugsnappare 1 24 25
Forsärla   1 1
Sädesärla   2 2
Trädpiplärka   1 1
Bofink 1   1
Gulsparv   1 1
Sävsparv 1 3 4
       
Summa: 59 163 222