Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2022

Art Apr  Maj Juni Juli Aug Totalt
Morkulla 1         1
Sparvhök         1 1
Kungsfiskare       4   4
Större hackspett 2         2
Tornfalk     5     5
Törnskata         2 2
Kråka     1     1
Entita 2 1   2 5 10
Blåmes 1 15 27 8 16 67
Talgoxe 1 8 84 3 5 101
Stjärtmes   1       1
Lövsångare 13 21   179 203 416
Gransångare 5 2   1 3 11
Grönsångare   1   2 1 4
Trastsångare   1   1 1 3
Sävsångare       8 30 38
Rörsångare   8   26 112 146
Kärrsångare         7 7
Härmsångare   1   2 3 6
Vassångare         1 1
Svarthätta   16   18 138 172
Trädgårdssångare   16   24 103 143
Ärtsångare   1   6 13 20
Törnsångare   4   6 14 24
Kungsfågel         2 2
Gärdsmyg   1   4 6 11
Nötväcka   5   1   6
Trädkrypare       1   1
Stare   14       14
Koltrast 6 3 1 9 27 46
Rödvingetrast 1     2 4 7
Taltrast 6     6 14 26
Grå flugsnappare   3     1 4
Rödhake 18 7   22 32 79
Svartvit flugsnappare 1 24 225 5 4 259
Buskskvätta         1 1
Järnsparv       1 3 4
Gulärla         1 1
Forsärla   1 6 9   16
Sädesärla   2       2
Trädpiplärka   1   1 76 78
Bofink 1     1 3 5
Domherre         1 1
Brunsiska       1   1
Steglits       1   1
Gulsparv   1       1
Sävsparv 1 3     15 19
             
Summa: 59 163 349 354 848 1773