Vädret

Väder Aneby

Web kamera Örnutfodringen Store Mosse

Säsongens örnutfodring på Store Mosse är ifull gång Följ den direkt genom att klicka på bilden. OBS! Länken kan vara nedsläckt vissa tider p,g.a batteridrift Örnutfodring ---------------------------------------

Smålandsartrallyt 2018

Smålandsartrallyt  
Höglandslistan    
Uppdaterat den: 4 nov. kl: 19:45
Art/År 2018 2017 2016
Datum 3-4nov 4-5nov 5-6nov
Knölsvan 1 1 1
Sångsvan 1 1 1
Sädgås 1 1 1
Grågås 1 1 1
Kanadagås 1 1 1
Vitkindad gås 1   1
Prutgås     1
Bläsand 1 1 1
Snatterand 1   1
Kricka 1 1 1
Gräsand 1 1 1
Stjärtand 1    
Brunand 1    
Vigg 1 1 1
Bergand   1 1
Sjöorre     1
Knipa 1 1 1
Salskrake 1 1 1
Småskrake 1 1 1
Storskrake 1 1 1
Järpe   1  
Orre 1 1 1
Tjäder 1 1  
Rapphöna 1    
Storlom 1 1 1
Smådopping 1    
Skäggdopping 1 1 1
Storskarv 1 1 1
Rördrom     1
Gråhäger 1 1 1
Havsörn 1 1 1
Blå kärrhök   1  
Duvhök 1 1  
Sparvhök 1 1  
Ormvråk 1 1 1
Fjällvråk 1 1 1
Stenfalk 1    
Vattenrall 1 1  
Rörhöna 1 1 1
Sothöna 1 1  
Trana   1  
Tofsvipa 1 1 1
Dvärgbeckasin 1   1
Enkelbeckasin 1 1 1
Morkulla 1 1 1
Skrattmås     1
Fiskmås 1 1 1
Silltrut 1 1  
Gråtrut 1 1 1
Tamduva 1 1 1
Skogsduva 1 1 1
Ringduva 1 1 1
Turkduva 1 1  
Kattuggla 1 1 1
Kungsfiskare 1 1 1
Gröngöling 1 1 1
Spillkråka 1 1 1
Större hackspett 1 1 1
Mindre hackspett 1 1  
Sånglärka 1 1 1
Trädlärka     1
Ängspiplärka 1 1  
Forsärla 1 1 1
Sädesärla     1
Sidensvans 1 1 1
Strömstare 1 1 1
Gärdsmyg 1 1 1
Järnsparv 1    
Rödhake 1 1 1
Svart rödstjärt 1    
Koltrast 1 1 1
Björktrast 1 1 1
Taltrast   1  
Rödvingetrast 1 1 1
Dubbeltrast 1 1  
Svarthätta     1
Kungsfågel 1 1 1
Skäggmes 1 1  
Stjärtmes 1 1 1
Entita 1 1 1
Talltita 1 1 1
Tofsmes 1 1 1
Svartmes 1 1 1
Blåmes 1 1 1
Talgoxe 1 1 1
Nötväcka 1 1 1
Trädkrypare 1 1 1
Varfågel 1 1 1
Nötskrika 1 1 1
Skata 1 1 1
Nötkråka 1 1  
Kaja 1 1 1
Kråka 1 1 1
Korp 1 1 1
Stare 1 1 1
Gråsparv 1 1 1
Pilfink 1 1 1
Bofink 1 1 1
Bergfink 1 1 1
Grönfink 1 1 1
Steglits 1 1 1
Grönsiska 1 1 1
Hämpling 1    
Vinterhämpling 1 1 1
Gråsiska 1 1 1
Mindre korsnäbb 1 1 1
Större korsnäbb   1  
Domherre 1 1 1
Stenknäck 1 1 1
Snösparv 1 1 1
Gulsparv 1 1 1
Sävsparv 1 1 1
       
Summa: 99 94 87