Vädret

Väder Aneby

Web kamera Örnutfodringen Store Mosse

Säsongens örnutfodring på Store Mosse är ifull gång Följ den direkt genom att klicka på bilden. OBS! Länken kan vara nedsläckt vissa tider p,g.a batteridrift Örnutfodring ---------------------------------------

Smålandsrallyt 2015

Höglandslistan                                                uppdaterad:1/11   kl :  18:53

Art/År 2015           2014 2013 2012 2011 2010
Datum 31/10-1/11  1-2nov. 2-3nov 3-4nov 5-6nov 6-7nov
Knölsvan 1 1 1 1 1 1
Sångsvan  1 1 1 1 1 1
Mindre sångsvan  1 1
Sädgås 1 1 1 1 1
Bläsgås 1
Grågås  1 1 1 1 1 1
Kanadagås  1 1 1 1 1 1
Vitkindad gås 1 1
Bläsand 1 1 1 1 1 1
Snatterand  1 1 1 1
Kricka  1 1 1 1 1 1
Gräsand  1 1 1 1 1 1
Stjärtand 1 1 1
Skedand 1
Vigg 1 1 1 1 1 1
Bergand 1
Alfågel 1 1
Sjöorre 1 1
Svärta  1 1 1 1
Knipa  1 1 1 1 1 1
Salskrake 1 1 1 1
Småskrake  1 1 1 1 1 1
Storskrake  1 1 1 1 1 1
Järpe  1 1 1 1 1
Orre 1 1 1
Tjäder  1 1 1 1 1
Rapphöna 1
Fasan  1 1 1 1 1
Storlom  1 1 1 1 1
Smådopping 1
Skäggdopping  1 1 1 1 1 1
Svarthakedopping 1
Storskarv  1 1 1 1 1 1
Rördrom 1
Ägretthäger 1
Gråhäger  1 1 1 1 1 1
Havsörn 1 1 1 1 1 1
Blå kärrhök  1 1 1
Duvhök 1 1 1
Sparvhök  1 1 1 1 1 1
Ormvråk 1 1 1 1 1 1
Fjällvråk 1 1 1 1 1
Kungsörn 1
Stenfalk 1
Pilgrimsfalk 1
Vattenrall  1 1 1 1 1 1
Rörhöna  1 1
Sothöna 1 1 1
Trana 1 1
Tofsvipa 1 1 1 1 1
Dvärgbeckasin 1 1 1 1
Enkelbeckasin  1 1 1 1 1 1
Morkulla  1 1 1 1 1 1
Skrattmås 1 1
Fiskmås  1 1 1 1 1 1
Gråtrut 1 1 1 1 1 1
Silvertärna 1
Tamduva  1 1 1 1 1 1
Skogsduva  1 1 1 1
Ringduva  1 1 1 1 1 1
Turkduva  1 1 1 1 1
Sparvuggla  1 1 1 1
Kattuggla 1 1 1 1 1 1
Kungsfiskare  1 1 1
Gröngöling  1 1 1 1 1 1
Spillkråka  1 1 1 1 1 1
Större hackspett 1 1 1 1 1 1
Mindre hackspett  1 1 1 1 1 1
Sånglärka  1 1 1 1 1 1
Trädlärka 1
Berglärka 1
Ängspiplärka  1 1 1 1 1
Forsärla 1 1 1 1
Sädesärla  1 1
Sidensvans 1 1 1 1 1 1
Strömstare  1 1 1 1 1 1
Gärdsmyg 1 1 1 1 1 1
Järnsparv 1 1
Rödhake  1 1 1 1 1 1
Koltrast 1 1 1 1 1 1
Björktrast 1 1 1 1 1 1
Taltrast 1 1 1 1
Rödvingetrast 1 1 1 1 1 1
Dubbeltrast 1 1 1 1 1
Svarthätta 1 1 1
Gransångare 1
Kungsfågel 1 1 1 1 1 1
Skäggmes 1 1 1
Stjärtmes  1 1 1 1 1 1
Entita  1 1 1 1 1 1
Talltita  1 1 1 1 1 1
Tofsmes  1 1 1 1 1 1
Svartmes 1 1 1 1 1 1
Blåmes  1 1 1 1 1 1
Talgoxe 1 1 1 1 1 1
Nötväcka  1 1 1 1 1 1
Trädkrypare  1 1 1 1 1 1
Varfågel  1 1 1 1 1 1
Nötskrika 1 1 1 1 1 1
Skata 1 1 1 1 1 1
Nötkråka 1 1 1 1 1
Kaja 1 1 1 1 1 1
Kråka 1 1 1 1 1 1
Korp 1 1 1 1 1 1
Stare 1 1 1 1 1 1
Gråsparv 1 1 1 1 1 1
Pilfink 1 1 1 1 1 1
Bofink 1 1 1 1 1 1
Bergfink 1 1 1 1 1 1
Grönfink  1 1 1 1 1 1
Steglits 1 1 1 1 1 1
Grönsiska 1 1 1 1 1 1
Hämpling  1 1 1 1
Vinterhämpling  1 1 1 1
Gråsiska  1 1 1 1 1 1
Snösiska 1
Bändelkorsnäbb 1 1
Mindre korsnäbb 1 1 1 1 1 1
Större korsnäbb 1
Domherre  1 1 1 1 1 1
Stenknäck  1 1 1 1 1 1
Lappsparv 1
Snösparv  1 1 1 1
Gulsparv 1 1 1 1 1 1
Sävsparv 1 1 1
Summa: 95 97 91 92 93 92