Vädret

Väder Aneby

Web kamera Örnutfodringen Store Mosse

Säsongens örnutfodring på Store Mosse är ifull gång Följ den direkt genom att klicka på bilden. OBS! Länken kan vara nedsläckt vissa tider p,g.a batteridrift Örnutfodring ---------------------------------------

Smålandsrallyt 2017

Höglandslistan

Uppdaterat den 5 nov kl:20:00

 

Art/År 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Datum 4-5nov 5-6nov 30o-1n 1-2nov. 2-3nov 3-4nov
Knölsvan 1 1 1 1 1 1
Sångsvan 1 1 1 1 1 1
Mindre sångsvan   1 1
Sädgås 1 1 1 1 1
Bläsgås   1
Grågås 1 1 1 1 1 1
Kanadagås 1 1 1 1 1 1
Vitkindad gås   1 1 1
Prutgås   1
Bläsand 1 1 1 1 1 1
Snatterand   1 1 1 1
Kricka 1 1 1 1 1 1
Gräsand 1 1 1 1 1 1
Stjärtand   1 1 1
Skedand   1
Vigg 1 1 1 1 1 1
Bergand 1 1
Alfågel   1
Sjöorre   1 1
Svärta   1 1 1 1
Knipa 1 1 1 1 1 1
Salskrake 1 1 1 1 1
Småskrake 1 1 1 1 1 1
Storskrake 1 1 1 1 1 1
Järpe 1 1 1 1
Orre 1 1 1 1
Tjäder 1 1 1 1 1
Rapphöna   1
Fasan   1 1 1 1
Storlom 1 1 1 1 1 1
Skäggdopping 1 1 1 1 1 1
Svarthakedopping   1
Storskarv 1 1 1 1 1 1
Rördrom   1
Ägretthäger   1
Gråhäger 1 1 1 1 1 1
Havsörn 1 1 1 1 1 1
Blå kärrhök 1 1 1
Duvhök 1 1 1
Sparvhök 1 1 1 1 1
Ormvråk 1 1 1 1 1 1
Fjällvråk 1 1 1 1 1 1
Kungsörn   1
Stenfalk   1
Vattenrall 1 1 1 1 1
Rörhöna 1 1 1 1
Sothöna 1 1 1 1
Trana 1
Tofsvipa 1 1 1 1 1
Dvärgbeckasin   1 1 1
Enkelbeckasin 1 1 1 1 1 1
Morkulla 1 1 1 1 1 1
Skrattmås   1 1 1
Fiskmås 1 1 1 1 1 1
Silltrut 1
Gråtrut 1 1 1 1 1 1
Silvertärna   1
Tamduva 1 1 1 1 1 1
Skogsduva 1 1 1 1
Ringduva 1 1 1 1 1 1
Turkduva 1 1 1 1 1
Sparvuggla   1 1
Kattuggla 1 1 1 1 1 1
Kungsfiskare 1 1 1 1
Gröngöling 1 1 1 1 1 1
Spillkråka 1 1 1 1 1 1
Större hackspett 1 1 1 1 1 1
Mindre hackspett 1 1 1 1 1
Sånglärka 1 1 1 1 1 1
Trädlärka   1 1
Ängspiplärka 1 1 1 1 1
Forsärla 1 1 1 1
Sädesärla   1 1
Sidensvans 1 1 1 1 1 1
Strömstare 1 1 1 1 1 1
Gärdsmyg 1 1 1 1 1 1
Järnsparv   1
Rödhake 1 1 1 1 1 1
Koltrast 1 1 1 1 1 1
Björktrast 1 1 1 1 1 1
Taltrast 1 1 1
Rödvingetrast 1 1 1 1 1 1
Dubbeltrast 1 1 1 1
Svarthätta   1 1 1
Gransångare   1
Kungsfågel 1 1 1 1 1 1
Skäggmes 1 1 1
Stjärtmes 1 1 1 1 1 1
Entita 1 1 1 1 1 1
Talltita 1 1 1 1 1 1
Tofsmes 1 1 1 1 1 1
Svartmes 1 1 1 1 1 1
Blåmes 1 1 1 1 1 1
Talgoxe 1 1 1 1 1 1
Nötväcka 1 1 1 1 1 1
Trädkrypare 1 1 1 1 1 1
Varfågel 1 1 1 1 1 1
Nötskrika 1 1 1 1 1 1
Skata 1 1 1 1 1 1
Nötkråka 1 1 1 1
Kaja 1 1 1 1 1 1
Kråka 1 1 1 1 1 1
Korp 1 1 1 1 1 1
Stare 1 1 1 1 1 1
Gråsparv 1 1 1 1 1 1
Pilfink 1 1 1 1 1 1
Bofink 1 1 1 1 1 1
Bergfink 1 1 1 1 1 1
Grönfink 1 1 1 1 1 1
Steglits 1 1 1 1 1 1
Grönsiska 1 1 1 1 1 1
Hämpling   1 1
Vinterhämpling 1 1 1 1
Gråsiska 1 1 1 1 1 1
Bändelkorsnäbb   1
Mindre korsnäbb 1 1 1 1 1 1
Större korsnäbb 1
Domherre 1 1 1 1 1 1
Stenknäck 1 1 1 1 1 1
Lappsparv   1
Snösparv 1 1 1 1
Gulsparv 1 1 1 1 1 1
Sävsparv 1 1 1 1 1
 
Summa: 94 87 95 97 91 92