Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Smålandsrallyt 2017

Höglandslistan

Uppdaterat den 5 nov kl:20:00

 

Art/År 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Datum 4-5nov 5-6nov 30o-1n 1-2nov. 2-3nov 3-4nov
Knölsvan 1 1 1 1 1 1
Sångsvan 1 1 1 1 1 1
Mindre sångsvan   1 1
Sädgås 1 1 1 1 1
Bläsgås   1
Grågås 1 1 1 1 1 1
Kanadagås 1 1 1 1 1 1
Vitkindad gås   1 1 1
Prutgås   1
Bläsand 1 1 1 1 1 1
Snatterand   1 1 1 1
Kricka 1 1 1 1 1 1
Gräsand 1 1 1 1 1 1
Stjärtand   1 1 1
Skedand   1
Vigg 1 1 1 1 1 1
Bergand 1 1
Alfågel   1
Sjöorre   1 1
Svärta   1 1 1 1
Knipa 1 1 1 1 1 1
Salskrake 1 1 1 1 1
Småskrake 1 1 1 1 1 1
Storskrake 1 1 1 1 1 1
Järpe 1 1 1 1
Orre 1 1 1 1
Tjäder 1 1 1 1 1
Rapphöna   1
Fasan   1 1 1 1
Storlom 1 1 1 1 1 1
Skäggdopping 1 1 1 1 1 1
Svarthakedopping   1
Storskarv 1 1 1 1 1 1
Rördrom   1
Ägretthäger   1
Gråhäger 1 1 1 1 1 1
Havsörn 1 1 1 1 1 1
Blå kärrhök 1 1 1
Duvhök 1 1 1
Sparvhök 1 1 1 1 1
Ormvråk 1 1 1 1 1 1
Fjällvråk 1 1 1 1 1 1
Kungsörn   1
Stenfalk   1
Vattenrall 1 1 1 1 1
Rörhöna 1 1 1 1
Sothöna 1 1 1 1
Trana 1
Tofsvipa 1 1 1 1 1
Dvärgbeckasin   1 1 1
Enkelbeckasin 1 1 1 1 1 1
Morkulla 1 1 1 1 1 1
Skrattmås   1 1 1
Fiskmås 1 1 1 1 1 1
Silltrut 1
Gråtrut 1 1 1 1 1 1
Silvertärna   1
Tamduva 1 1 1 1 1 1
Skogsduva 1 1 1 1
Ringduva 1 1 1 1 1 1
Turkduva 1 1 1 1 1
Sparvuggla   1 1
Kattuggla 1 1 1 1 1 1
Kungsfiskare 1 1 1 1
Gröngöling 1 1 1 1 1 1
Spillkråka 1 1 1 1 1 1
Större hackspett 1 1 1 1 1 1
Mindre hackspett 1 1 1 1 1
Sånglärka 1 1 1 1 1 1
Trädlärka   1 1
Ängspiplärka 1 1 1 1 1
Forsärla 1 1 1 1
Sädesärla   1 1
Sidensvans 1 1 1 1 1 1
Strömstare 1 1 1 1 1 1
Gärdsmyg 1 1 1 1 1 1
Järnsparv   1
Rödhake 1 1 1 1 1 1
Koltrast 1 1 1 1 1 1
Björktrast 1 1 1 1 1 1
Taltrast 1 1 1
Rödvingetrast 1 1 1 1 1 1
Dubbeltrast 1 1 1 1
Svarthätta   1 1 1
Gransångare   1
Kungsfågel 1 1 1 1 1 1
Skäggmes 1 1 1
Stjärtmes 1 1 1 1 1 1
Entita 1 1 1 1 1 1
Talltita 1 1 1 1 1 1
Tofsmes 1 1 1 1 1 1
Svartmes 1 1 1 1 1 1
Blåmes 1 1 1 1 1 1
Talgoxe 1 1 1 1 1 1
Nötväcka 1 1 1 1 1 1
Trädkrypare 1 1 1 1 1 1
Varfågel 1 1 1 1 1 1
Nötskrika 1 1 1 1 1 1
Skata 1 1 1 1 1 1
Nötkråka 1 1 1 1
Kaja 1 1 1 1 1 1
Kråka 1 1 1 1 1 1
Korp 1 1 1 1 1 1
Stare 1 1 1 1 1 1
Gråsparv 1 1 1 1 1 1
Pilfink 1 1 1 1 1 1
Bofink 1 1 1 1 1 1
Bergfink 1 1 1 1 1 1
Grönfink 1 1 1 1 1 1
Steglits 1 1 1 1 1 1
Grönsiska 1 1 1 1 1 1
Hämpling   1 1
Vinterhämpling 1 1 1 1
Gråsiska 1 1 1 1 1 1
Bändelkorsnäbb   1
Mindre korsnäbb 1 1 1 1 1 1
Större korsnäbb 1
Domherre 1 1 1 1 1 1
Stenknäck 1 1 1 1 1 1
Lappsparv   1
Snösparv 1 1 1 1
Gulsparv 1 1 1 1 1 1
Sävsparv 1 1 1 1 1
 
Summa: 94 87 95 97 91 92