Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Smålandsrallyt 2020

Höglandslistan

Uppdaterad den 1 november, kl. 21.00

Art/År 2020 2019 2018 2017 2016
Datum 31 okt-1 nov 2-3 nov 3-4 nov 4-5 nov 5-6 nov
Knölsvan 1 1 1 1 1
Sångsvan 1 1 1 1 1
Sädgås 1   1 1 1
Grågås 1 1 1 1 1
Kanadagås 1 1 1 1 1
Vitkindad gås 1   1   1
Prutgås         1
Bläsand 1 1 1 1 1
Snatterand 1 1 1   1
Kricka 1 1 1 1 1
Gräsand 1 1 1 1 1
Stjärtand   1 1    
Skedand 1        
Brunand   1 1    
Vigg 1 1 1 1 1
Bergand 1     1 1
Sjöorre 1       1
Svärta 1        
Knipa 1 1 1 1 1
Salskrake 1 1 1 1 1
Småskrake 1   1 1 1
Storskrake 1 1 1 1 1
Järpe 1     1  
Orre 1 1 1 1 1
Tjäder 1 1 1 1  
Rapphöna     1    
Fasan 1 1      
Storlom 1   1 1 1
Smådopping 1 1 1    
Skäggdopping 1 1 1 1 1
Storskarv 1 1 1 1 1
Rördrom         1
Gråhäger 1 1 1 1 1
Havsörn 1 1 1 1 1
Blå kärrhök       1  
Duvhök 1 1 1 1  
Sparvhök 1 1 1 1  
Ormvråk 1 1 1 1 1
Fjällvråk 1   1 1 1
Tornfalk 1 1      
Stenfalk 1   1    
Vattenrall 1 1 1 1  
Rörhöna 1 1 1 1 1
Sothöna 1 1 1 1  
Trana   1   1  
Tofsvipa 1 1 1 1 1
Dvärgbeckasin 1   1   1
Enkelbeckasin 1 1 1 1 1
Morkulla 1 1 1 1 1
Drillsnäppa 1        
Skrattmås 1 1     1
Fiskmås 1 1 1 1 1
Silltrut 1 1 1 1  
Gråtrut 1 1 1 1 1
Tamduva 1 1 1 1 1
Skogsduva   1 1 1 1
Ringduva 1 1 1 1 1
Turkduva 1 1 1 1  
Sparvuggla 1        
Kattuggla 1 1 1 1 1
Kungsfiskare 1 1 1 1 1
Gröngöling 1 1 1 1 1
Spillkråka 1 1 1 1 1
Större hackspett 1 1 1 1 1
Mindre hackspett 1 1 1 1  
Sånglärka 1   1 1 1
Trädlärka   1     1
Ängspiplärka 1   1 1  
Forsärla 1 1 1 1 1
Sädesärla         1
Sidensvans 1 1 1 1 1
Strömstare 1 1 1 1 1
Gärdsmyg 1 1 1 1 1
Järnsparv     1    
Rödhake 1 1 1 1 1
Svart rödstjärt     1    
Koltrast 1 1 1 1 1
Björktrast 1 1 1 1 1
Taltrast 1     1  
Rödvingetrast 1 1 1 1 1
Dubbeltrast 1 1 1 1  
Svarthätta   1     1
Kungsfågel 1 1 1 1 1
Skäggmes 1 1 1 1  
Stjärtmes 1 1 1 1 1
Entita 1 1 1 1 1
Talltita 1 1 1 1 1
Tofsmes 1 1 1 1 1
Svartmes 1 1 1 1 1
Blåmes 1 1 1 1 1
Talgoxe 1 1 1 1 1
Nötväcka 1 1 1 1 1
Trädkrypare 1 1 1 1 1
Varfågel 1 1 1 1 1
Nötskrika 1 1 1 1 1
Skata 1 1 1 1 1
Nötkråka   1 1 1  
Kaja 1 1 1 1 1
Kråka 1 1 1 1 1
Korp 1 1 1 1 1
Stare 1 1 1 1 1
Gråsparv 1 1 1 1 1
Pilfink 1 1 1 1 1
Bofink 1 1 1 1 1
Bergfink 1 1 1 1 1
Grönfink 1 1 1 1 1
Steglits 1 1 1 1 1
Grönsiska 1 1 1 1 1
Hämpling 1 1 1    
Vinterhämpling 1 1 1 1 1
Gråsiska 1 1 1 1 1
Mindre korsnäbb 1 1 1 1 1
Större korsnäbb 1 1   1  
Tallbit   1      
Domherre 1 1 1 1 1
Stenknäck 1 1 1 1 1
Snösparv     1 1 1
Gulsparv 1 1 1 1 1
Sävsparv 1 1 1 1 1
           
Summa: 103 94 99 94 87