Vädret

Väder Aneby

Web kamera Örnutfodringen Store Mosse

Säsongens örnutfodring på Store Mosse är ifull gång Följ den direkt genom att klicka på bilden. OBS! Länken kan vara nedsläckt vissa tider p,g.a batteridrift Örnutfodring ---------------------------------------

Välkommen till Nässjö Ornitologklubb

 

NOK logo (2)

 

 

 

 

 

 

 

Nässjö Ornitologklubb är en ideell sammanslutning som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom främst Nässjö kommun, att skapa kontakt mellan fågel- och naturintresserade och framförallt att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön.

Bli Medlem !

Medlemsavgiften för 2014 är: 20 år och äldre 120:-, under 20 år 40:- och familjemedlemmar 20:-

Ange om du är under 25 år på inbetalningskortet.

Avgiften betalas på bankgiro 5070-4725

Nässjö Ornitologklubb

c/o Jan Pettersson

Industrigatan 22

571 38 Nässjö

mobil: 0706538807

mail: petjan01@hotmail.com