Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Allhelgonarallyt

Höglandslistan           
Uppdaterat den: 6 nov  kl: 16:00    
Art/År 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Datum 5-6 nov 6-7 nov 31o-1n 2-3 nov. 3-4nov 4-5nov
Knölsvan 1 1 1 1 1 1
Sångsvan 1 1 1 1 1 1
Sädgås 1 1 1   1 1
Spetsbergsgås   1        
Bläsgås   1        
Grågås 1 1 1 1 1 1
Kanadagås   1 1 1 1 1
Vitkindad gås 1 1 1   1  
Bläsand 1 1 1 1 1 1
Snatterand 1 1 1 1 1  
Kricka 1 1 1 1 1 1
Gräsand 1 1 1 1 1 1
Stjärtand       1 1  
Skedand 1   1      
Brunand       1 1  
Vigg 1 1 1 1 1 1
Bergand     1     1
Alfågel   1        
Sjöorre 1 1 1      
Svärta     1      
Knipa 1 1 1 1 1 1
Salskrake 1 1 1 1 1 1
Småskrake   1 1   1 1
Storskrake 1 1 1 1 1 1
Järpe 1 1 1     1
Orre   1 1 1 1 1
Tjäder 1   1 1 1 1
Rapphöna         1  
Fasan 1   1 1    
Storlom 1   1   1 1
Smådopping 1 1 1 1 1  
Skäggdopping 1 1 1 1 1 1
Storskarv 1 1 1 1 1 1
Gråhäger 1 1 1 1 1 1
Ägretthäger 1          
Röd glada 1 1        
Havsörn 1 1 1 1 1 1
Blå kärrhök   1       1
Duvhök 1 1 1 1 1 1
Sparvhök 1 1 1 1 1 1
Ormvråk 1 1 1 1 1 1
Fjällvråk 1 1 1   1 1
Kungsörn   1        
Tornfalk 1   1 1    
Stenfalk     1   1  
Vattenrall 1 1 1 1 1 1
Rörhöna   1 1 1 1 1
Sothöna 1 1 1 1 1 1
Trana 1     1   1
Tofsvipa 1 1 1 1 1 1
Dvärgbeckasin 1 1 1   1  
Enkelbeckasin 1 1 1 1 1 1
Morkulla 1   1 1 1 1
Drillsnäppa     1      
Skrattmås   1 1 1    
Fiskmås 1 1 1 1 1 1
Atlantsilltrut 1 1 1 1 1 1
Havstrut   1        
Gråtrut 1 1 1 1 1 1
Tamduva 1 1 1 1 1 1
Skogsduva 1 1   1 1 1
Ringduva 1 1 1 1 1 1
Turkduva 1 1 1 1 1 1
Sparvuggla 1   1      
Kattuggla 1 1 1 1 1 1
Kungsfiskare 1   1 1 1 1
Gröngöling 1 1 1 1 1 1
Spillkråka 1 1 1 1 1 1
Större hackspett 1 1 1 1 1 1
Mindre hackspett   1 1 1 1 1
Sånglärka 1 1 1   1 1
Trädlärka       1    
Ängspiplärka 1 1 1   1 1
Sädesärla 1          
Forsärla   1 1 1 1 1
Sidensvans 1 1 1 1 1 1
Strömstare 1 1 1 1 1 1
Gärdsmyg 1 1 1 1 1 1
Järnsparv   1     1  
Rödhake 1 1 1 1 1 1
Svart rödstjärt   1     1  
Koltrast 1 1 1 1 1 1
Björktrast 1 1 1 1 1 1
Taltrast   1 1     1
Rödvingetrast 1 1 1 1 1 1
Dubbeltrast 1 1 1 1 1 1
Svarthätta       1    
Kungsfågel 1 1 1 1 1 1
Skäggmes 1 1 1 1 1 1
Stjärtmes 1 1 1 1 1 1
Entita 1 1 1 1 1 1
Talltita 1 1 1 1 1 1
Tofsmes 1 1 1 1 1 1
Svartmes 1 1 1 1 1 1
Blåmes 1 1 1 1 1 1
Talgoxe 1 1 1 1 1 1
Nötväcka 1 1 1 1 1 1
Trädkrypare 1 1 1 1 1 1
Varfågel 1 1 1 1 1 1
Nötskrika 1 1 1 1 1 1
Skata 1 1 1 1 1 1
Nötkråka 1     1 1 1
Kaja 1 1 1 1 1 1
Råka 1          
Kråka 1 1 1 1 1 1
Korp 1 1 1 1 1 1
Stare 1 1 1 1 1 1
Gråsparv 1 1 1 1 1 1
Pilfink 1 1 1 1 1 1
Bofink 1 1 1 1 1 1
Bergfink 1 1 1 1 1 1
Grönfink 1 1 1 1 1 1
Steglits 1 1 1 1 1 1
Grönsiska 1 1 1 1 1 1
Hämpling 1 1 1 1 1  
Vinterhämpling     1 1 1 1
Gråsiska 1 1 1 1 1 1
Mindre korsnäbb 1 1 1 1 1 1
Större korsnäbb 1   1 1   1
Tallbit       1    
Domherre 1 1 1 1 1 1
Stenknäck 1 1 1 1 1 1
Snösparv 1 1     1 1
Gulsparv 1 1 1 1 1 1
Sävsparv     1 1 1 1
             
Summa: 97 99 103 94 99 94