Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Allhelgonarallyt

           
Höglandslistan           
Uppdaterat den: 4 nov  kl: 00:00      
Art/År 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Datum 4-5 nov 5-6 nov 6-7 nov 31o-1n 2-3 nov. 3-4nov
Knölsvan   1 1 1 1 1
Sångsvan   1 1 1 1 1
Sädgås   1 1 1   1
Spetsbergsgås     1      
Bläsgås     1      
Grågås   1 1 1 1 1
Kanadagås     1 1 1 1
Vitkindad gås   1 1 1   1
Bläsand   1 1 1 1 1
Snatterand   1 1 1 1 1
Kricka   1 1 1 1 1
Gräsand   1 1 1 1 1
Stjärtand         1 1
Skedand   1   1    
Brunand         1 1
Vigg   1 1 1 1 1
Bergand       1    
Alfågel     1      
Sjöorre   1 1 1    
Svärta       1    
Knipa   1 1 1 1 1
Salskrake   1 1 1 1 1
Småskrake     1 1   1
Storskrake   1 1 1 1 1
Järpe   1 1 1    
Orre     1 1 1 1
Tjäder   1   1 1 1
Rapphöna           1
Fasan   1   1 1  
Storlom   1   1   1
Smådopping   1 1 1 1 1
Skäggdopping   1 1 1 1 1
Storskarv   1 1 1 1 1
Gråhäger   1 1 1 1 1
Ägretthäger   1        
Röd glada   1 1      
Havsörn   1 1 1 1 1
Blå kärrhök     1      
Duvhök   1 1 1 1 1
Sparvhök   1 1 1 1 1
Ormvråk   1 1 1 1 1
Fjällvråk   1 1 1   1
Kungsörn     1      
Tornfalk   1   1 1  
Stenfalk       1   1
Vattenrall   1 1 1 1 1
Rörhöna     1 1 1 1
Sothöna   1 1 1 1 1
Trana   1     1  
Tofsvipa   1 1 1 1 1
Dvärgbeckasin   1 1 1   1
Enkelbeckasin   1 1 1 1 1
Morkulla   1   1 1 1
Drillsnäppa       1    
Skrattmås     1 1 1  
Fiskmås   1 1 1 1 1
Atlantsilltrut   1 1 1 1 1
Havstrut     1      
Gråtrut   1 1 1 1 1
Tamduva   1 1 1 1 1
Skogsduva   1 1   1 1
Ringduva   1 1 1 1 1
Turkduva   1 1 1 1 1
Sparvuggla   1   1    
Kattuggla   1 1 1 1 1
Kungsfiskare   1   1 1 1
Gröngöling   1 1 1 1 1
Spillkråka   1 1 1 1 1
Större hackspett   1 1 1 1 1
Mindre hackspett     1 1 1 1
Sånglärka   1 1 1   1
Trädlärka         1  
Ängspiplärka   1 1 1   1
Sädesärla   1        
Forsärla     1 1 1 1
Sidensvans   1 1 1 1 1
Strömstare   1 1 1 1 1
Gärdsmyg   1 1 1 1 1
Järnsparv     1     1
Rödhake   1 1 1 1 1
Svart rödstjärt     1     1
Koltrast   1 1 1 1 1
Björktrast   1 1 1 1 1
Taltrast     1 1    
Rödvingetrast   1 1 1 1 1
Dubbeltrast   1 1 1 1 1
Svarthätta         1  
Kungsfågel   1 1 1 1 1
Skäggmes   1 1 1 1 1
Stjärtmes   1 1 1 1 1
Entita   1 1 1 1 1
Talltita   1 1 1 1 1
Tofsmes   1 1 1 1 1
Svartmes   1 1 1 1 1
Blåmes   1 1 1 1 1
Talgoxe   1 1 1 1 1
Nötväcka   1 1 1 1 1
Trädkrypare   1 1 1 1 1
Varfågel   1 1 1 1 1
Nötskrika   1 1 1 1 1
Skata   1 1 1 1 1
Nötkråka   1     1 1
Kaja   1 1 1 1 1
Råka   1        
Kråka   1 1 1 1 1
Korp   1 1 1 1 1
Stare   1 1 1 1 1
Gråsparv   1 1 1 1 1
Pilfink   1 1 1 1 1
Bofink   1 1 1 1 1
Bergfink   1 1 1 1 1
Grönfink   1 1 1 1 1
Steglits   1 1 1 1 1
Grönsiska   1 1 1 1 1
Hämpling   1 1 1 1 1
Vinterhämpling       1 1 1
Gråsiska   1 1 1 1 1
Mindre korsnäbb   1 1 1 1 1
Större korsnäbb   1   1 1  
Tallbit         1  
Domherre   1 1 1 1 1
Stenknäck   1 1 1 1 1
Snösparv   1 1     1
Gulsparv   1 1 1 1 1
Sävsparv       1 1 1
             
Summa:   97 99 103 94 99